Οικονομικά Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Finance)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University College London 69% 5% 1% £31200 206 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 88% 0% 4% £35100 196 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 67% 8% 9% £13145 98 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 59% 8% 11% £19500 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 67% 8% 9% £13145 98 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 67% 8% 9% £13250 98 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 59% 8% 11% £19500 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 15% 0% £14560 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 43% 10% 15% £15860 106 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 94% 6% 10% £15576 63 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 5% 15% £12250 91 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 5% 15% £12250 91 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 70% 0% 5% £14500 124 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 70% 0% 5% £14500 124 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 72% 2% 7% £21500 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 72% 2% 7% £18940 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 72% 2% 7% £30960 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 72% 2% 7% £14400 108 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 95% 0% 1% £31200 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 79% 0% 18% £16320 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 94% 6% 0% £15576 67 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 79% 0% 18% £25500 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 0% 18% £10185 113 London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 79% 0% 18% £9350 113 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 79% 0% 18% £9600 113 London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 79% 0% 18% £17000 113 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 79% 0% 18% £8935 113 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 79% 0% 18% £17875 113 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 0% 18% £19830 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 79% 0% 18% £17875 113 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 79% 0% 18% £17000 113 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 79% 0% 18% £38448 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 0% 18% £8190 113 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 79% 0% 18% £9915 113 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 79% 0% 18% £1805 113 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 79% 0% 18% £19830 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 79% 0% 18% £10875 £11900 113 London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 79% 0% 18% £38448 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 79% 0% 18% £30960 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 79% 0% 18% £30690 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 79% 0% 18% £1805 113 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 79% 0% 18% £15000 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 79% 0% 18% £110 113 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 79% 0% 18% £15000 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 79% 0% 18% £28500 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 87% 2% 5% £34000 175 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London Institute of Banking & Finance 55% 0% 10% £13000 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 74% 10% 10% £19500 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 96% 10% 14% £19500 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 55% 15% 15% £14400 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 77% 7% 6% £14000 105 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 5% 9% £14560 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London Institute of Banking & Finance 62% 0% 14% £13000 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 71% 0% 18% £16320 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 78% 5% 1% £22430 164 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 68% 0% 5% £14500 105 London Oncampus μερική απασχόληση
City University London 74% 10% 10% £19500 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London Institute of Banking & Finance 67% 0% 15% £13000 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 77% 7% 6% £14000 105 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 77% 7% 6% £14000 105 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 77% 5% 16% £9250 102 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 62% 10% 10% £15860 125 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London Institute of Banking & Finance 62% 0% 14% £13000 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 72% 8% 11% £19500 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 68% 15% 23% £16335 97 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 76% 8% 11% £20500 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 14% 1% £14000 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 88% 0% 11% £14500 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 14% 1% £14000 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 78% 0% 15% £14500 72 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 93% 0% 25% £3894 63 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 88% 0% 11% £14500 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 93% 0% 25% £15576 63 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - - £10400 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £17875 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £19830 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - - £18000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Amity University [in] London - - - £12500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London - 5% 0% - 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - 5% 0% £13250 178 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hult International Business School - 5% 0% £32950 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 5% 10% - 92 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 84% 5% 10% - 92 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 84% 5% 10% - 92 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% - 1% £14000 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 72% - 9% £14400 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 72% - 9% £21500 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Pearson College London 61% 5% 20% - 119 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% - 1% £14000 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 70% - 1% £21500 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 72% 2% 7% - 108 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 72% 2% 7% - 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 72% 2% 7% - 108 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 72% 2% 7% - 108 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 72% 2% 7% - 108 London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 72% 2% 7% - 108 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 72% 2% 7% - 108 London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 72% 2% 7% - 108 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 73% 4% 6% - 101 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 73% 4% 6% - 101 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 79% 0% 18% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 79% 0% 18% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 79% 0% 18% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 79% 0% 18% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 79% 0% 18% - 113 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 79% 0% 18% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 79% 0% 18% - 113 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 79% 0% 18% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 79% 0% 18% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 79% 0% 18% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 79% 0% 18% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 79% 0% 18% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hult International Business School 79% 0% 18% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 82% - 15% £13320 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 82% - 15% - 76 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 88% 0% 4% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London - 5% 3% - 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 82% - 15% £13320 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 74% 10% 10% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 82% 0% 10% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of East London 82% - 15% £13320 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 5% 15% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University 70% - 1% £14000 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 5% 12% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 71% 0% 18% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 75% 5% 16% - 102 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% 10% 10% - 143 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London - 10% 0% £16907 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London - 10% 0% £13740 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 84% - 15% £15576 97 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 88% 0% 4% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 84% - 15% £3894 97 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 88% 0% 4% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 76% 8% 11% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 83% - 10% £14750 101 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 93% - 20% - 57 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 93% - 20% - 57 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 83% 5% 9% - 110 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 83% - 0% £14750 101 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 78% 0% 15% - 72 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 83% - 0% £14750 101 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 83% - 0% £11500 101 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 83% - 10% £14750 101 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 93% - 15% - 98 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 88% 0% 11% - 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
15 Online Οικονομικά Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
15 Οικονομικά Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σχετικά Θέματα:
 • Master of Science in Finance and Banking
  1/4
 • Is Finance a Good Major? Best Jobs in Finance?
  2/4
 • WHICH DEGREE SHOULD YOU STUDY? Economics vs. Finance vs. Accounting
  3/4
 • MS in Finance vs MBA - Which one is right for me? | MiM-Essay
  4/4

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Οικονομικά

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Οικονομικά που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Εξειδικεύσεις εντός: Οικονομικά

 • Corporate Finance
 • Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση
 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
 • Παράγωγα
 • Αγορές Κεφαλαίου
 • Οικονομετρία
 • Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση
 • Ποσοτική Χρηματοοικονομική
 • Διαχείριση επενδύσεων
 • Χρηματοοικονομική Ρύθμιση
 • Χρηματοοικονομική Αναφορά

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Οικονομικά

 • Αναλυτική σκέψη
 • Λογιστικές δεξιότητες
 • Επιχειρηματική ευφυΐα
 • Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση
 • Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
 • Διαχείριση ταμειακών ροών
 • Μαθηματικά
 • Οικονομική διαχείριση

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Οικονομικά που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Οικονομικά (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Οικονομικά από Brunel University

50% Διοικητικά επαγγέλματα
40% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγέλματα πωλήσεων

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Οικονομικά στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Οικονομικά

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Οικονομικά.

Συχνές ερωτήσεις

Το πρόγραμμα σπουδών: Τραπεζική και Διεθνής Χρηματοοικονομική στο City University London έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 96 στα 100. Συμμετείχαν 18 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Οικονομικά ήταν £24442 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £26337 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £326875 χρόνια μετά την αποφοίτηση.