Οικονομικά Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Finance)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Roehampton 74% 8% 10% £13145 105 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 100% 0% 0% £34000 184 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London Institute of Banking & Finance 61% 10% 20% £13000 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 75% 0% 2% £19500 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 86% 0% 0% £31200 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 64% 0% 39% £12250 95 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 64% 0% 39% £12250 95 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 65% 10% 0% £19500 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 71% 0% 15% £14750 78 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 88% 5% 7% £13320 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 71% 5% 0% £19500 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 65% 5% 20% £14500 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 72% 0% 4% £14000 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 74% 8% 10% £13145 105 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 88% 5% 7% £13320 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 87% 5% 10% £13320 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 65% 5% 10% £15860 121 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 77% 15% 4% £14400 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 72% 5% 4% £14000 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 100% 5% 30% £15576 72 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 69% 0% 5% £31200 198 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 83% 0% 17% £14560 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 91% 5% 8% £14500 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London Institute of Banking & Finance 61% 10% 20% £13000 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 79% 5% 2% £20500 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 55% 1% 0% £16320 134 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 80% 5% 0% £22430 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 71% 5% 0% £19500 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 93% 0% 0% £14500 117 London Oncampus μερική απασχόληση
City University London 75% 0% 2% £19500 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London Institute of Banking & Finance 83% 10% 15% £13000 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 72% 0% 4% £14000 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 71% 0% 0% £14750 78 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 55% 10% 0% £16320 93 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 82% 5% 20% £14500 80 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 71% 0% 0% £14750 78 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 57% 0% 15% £15860 110 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 42% 10% 0% £16907 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 70% 0% 2% £35100 219 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 71% 0% 15% £14750 78 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 88% 10% 25% £15576 74 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London Institute of Banking & Finance 61% 10% 22% £13000 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 78% 5% 0% £19500 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 88% 10% 25% £3894 74 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 91% 5% 8% £14500 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 78% 5% 5% £14000 95 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 88% 10% 30% £15576 73 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 71% 5% 9% £16335 102 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 73% 5% 3% £14400 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 65% 5% 20% £14500 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 78% 5% 5% £14000 95 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 2% 3% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 55% 10% 0% - 93 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 89% 0% 0% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 75% 0% 2% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 2% 3% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 2% 3% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 2% 3% - 150 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 57% 5% 10% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 71% 2% 3% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 72% 6% 4% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 79% 10% 0% - 145 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 2% 3% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 2% 3% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 2% 3% - 150 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 2% 3% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 2% 3% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 92% 3% 10% - 104 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 100% 5% 5% - 66 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 64% 0% 15% - 95 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 2% 3% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 100% 5% 5% - 66 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 84% 7% 6% - 107 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 55% 1% 0% - 134 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 55% 10% 0% - 93 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 92% 25% 4% - 104 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 98% 5% 0% - 95 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 79% 5% 2% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 79% 5% 2% £10400 147 London Oncampus μερική απασχόληση
City University London 79% 5% 2% £25500 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 79% 5% 2% £21500 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 5% 2% £10185 147 London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 79% 5% 2% £9350 147 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 79% 5% 2% £9600 147 London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 79% 5% 2% £17875 147 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 79% 5% 2% £17000 147 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 79% 5% 2% £8935 147 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 79% 5% 2% £17875 147 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University - - - £15576 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £19830 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University - - - £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £17875 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - £17000 - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - - £38448 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £8190 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London - - - £13250 - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £9915 - London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University - - - £1805 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £9915 - London Online μερική απασχόληση
SOAS, University of London - - - £10875 £11900 - London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science - - - £38448 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - - £18940 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - - £30960 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University - - - £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - - £30690 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - - £18000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - - £21500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University - - - £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hult International Business School - - - £32950 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £1805 - London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University - - - £9250 - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University - - - £11500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - - £15000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London - - - £13740 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - - £30960 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Amity University [in] London - - - £12500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £3894 - London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University - - - £14400 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £19830 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - - £21500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University - - - £110 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London - - - £13250 - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - - £15000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - - £28500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hult International Business School - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Pearson College London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - - - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - - - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
15 Online Οικονομικά Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
1068 Οικονομικά Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο:
 • Highest PAYING FINTECH Jobs
  1/4
 • Master in Financial Technology - Online Info Week 2020
  2/4
 • CAREER PATHS FOR FINANCE MAJORS - What jobs can you get with a FINANCE DEGREE?
  3/4
 • How young people should think about a career in finance
  4/4

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Οικονομικά

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Οικονομικά που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Εξειδικεύσεις εντός: Οικονομικά

 • Corporate Finance
 • Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση
 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
 • Παράγωγα
 • Αγορές Κεφαλαίου
 • Οικονομετρία
 • Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση
 • Ποσοτική Χρηματοοικονομική
 • Διαχείριση επενδύσεων
 • Χρηματοοικονομική Ρύθμιση
 • Χρηματοοικονομική Αναφορά

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Οικονομικά

 • Αναλυτική σκέψη
 • Λογιστικές δεξιότητες
 • Επιχειρηματική ευφυΐα
 • Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση
 • Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
 • Διαχείριση ταμειακών ροών
 • Μαθηματικά
 • Οικονομική διαχείριση

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Οικονομικά που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Οικονομικά (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Οικονομικά από Brunel University

40% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
35% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΑπαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Οικονομικά.

Συχνές ερωτήσεις

Η τιμή του ενοικίου στο Λονδίνο έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα συνολικά έξοδα διαβίωσης. Η επιλογή του τόπου διαμονής στο Λονδίνο θα έχει τεράστια διαφορά στο κόστος ζωής. Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο Λονδίνο πληρώνουν κατά μέσο όρο 67% περισσότερα για ενοίκιο από ό,τι οι φοιτητές στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συνολικό κόστος διαβίωσης των φοιτητών στο Λονδίνο θα είναι περίπου 34% υψηλότερο από ό,τι στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα σπουδών: Οικονομικά, χρηματοοικονομικά και διεθνείς επιχειρήσεις - BSc (Hons) στο London Metropolitan University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.