Διαχείριση τουρισμού Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Tourism management)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Greenwich 70% 4% 0% £14500 125 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 73% 0% 5% £14400 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 77% 7% 15% £13320 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 61% 4% 5% £14500 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 70% 4% 0% £14500 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 77% 7% 15% £13320 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 74% 5% 11% £14000 89 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 74% 5% 11% £14000 89 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 53% - 15% £15576 49 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 53% - 15% £3894 49 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 53% - 15% £3894 49 London Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 83% 11% 10% - 118 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 93% 11% 3% - 130 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - 0% - 57 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - 0% £15000 57 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University - - 0% £13750 57 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
HCUC, Harrow College & Uxbridge College - - 0% £7682 57 Harrow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK - - 65% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - 65% £21420 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London - - 65% £12750 - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK - - 65% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - 65% £1805 - London Oncampus μερική απασχόληση
Westminster Kingsway College - - 65% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
238 Διαχείριση τουρισμού Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο:
 • Difference Between Tourism Management and Hospitality Management
  1/2
 • MSc. International Tourism Marketing & Management
  2/2

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Διαχείριση τουρισμού

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Διαχείριση τουρισμού που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Εξειδικεύσεις εντός: Διαχείριση τουρισμού

 • Διεθνής Τουρισμός
 • Ξενοδοχεία
 • Κληρονομιά και Αειφορία
 • Τουρισμός
 • Αγροτική ανάπτυξη
 • Μάρκετινγκ
 • Ανθρώπινοι πόροι

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Διαχείριση τουρισμού

 • Συμπάθεια και συναισθηματική νοημοσύνη
 • Ομαδική εργασία
 • Διαχείριση άγχους και χρόνου
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Στρατηγική και καινοτομία
 • Εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών.
 • Διαδικασίες ασφάλειας
 • Παρακολούθηση της ασφάλειας
 • Εποπτεία
 • Ισχυρή επικοινωνία
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Τήρηση πολιτικής
 • Διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Οργάνωση και ανάθεση αρμοδιοτήτων
 • Προγραμματισμός και στρατηγική σκέψη
 • Εμπορική ευαισθητοποίηση
 • Καθοδήγηση
 • Διαχειριστικές ικανότητες

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Διαχείριση τουρισμού που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Διαχείριση τουρισμού (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Διαχείριση τουρισμού από Middlesex University

20% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
20% Αναψυχή, ταξίδια και συναφή επαγγέλματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
15% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Άλλοι εκπαιδευτικοί επαγγελματίες
5% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Διοικητικά επαγγέλματα

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΑπαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Διαχείριση τουρισμού.

Συχνές ερωτήσεις

Η τιμή του ενοικίου στο Λονδίνο έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα συνολικά έξοδα διαβίωσης. Η επιλογή του τόπου διαμονής στο Λονδίνο θα έχει τεράστια διαφορά στο κόστος ζωής. Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο Λονδίνο πληρώνουν κατά μέσο όρο 67% περισσότερα για ενοίκιο από ό,τι οι φοιτητές στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συνολικό κόστος διαβίωσης των φοιτητών στο Λονδίνο θα είναι περίπου 34% υψηλότερο από ό,τι στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα σπουδών: Διαχείριση αθλητισμού και αναψυχής - BA (Hons) στο Coventry University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 93 στα 100. Συμμετείχαν 60 ερωτηθέντες.