Πανεπιστήμια σε Ηνωμένες Πολιτείες
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ηνωμένες Πολιτείες
1737 από 1926
 • Πανεπιστήμια σε Ηνωμένες Πολιτείες
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
48
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ηνωμένες Πολιτείες
 • (40 ίδρυμα και8 κατατάξεις θέματος)
31
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ηνωμένες Πολιτείες
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ηνωμένες Πολιτείες

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ηνωμένες Πολιτείες

Δημόσια Υγεία
#1 
Johns Hopkins University
---
#1 
Massachusetts Institute of Technology
---
#1 
University of Michigan
---
#1 
Yale University
---
#2 
University of Illinois at Urbana-Champaign
---
#2 
University of Southern California
---
#2 
University of North Carolina at Chapel Hill
---
#3 
University of California, Davis
---
#3 
Rhode Island School of Design
Στατιστική
#3 
University of California, Berkeley

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ηνωμένες Πολιτείες2021

#1

Harvard University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #1 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #2 
 • #3 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #3 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


 • #4 
 • #4 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #1 
 • #2 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #2 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#3

Yale University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (5382 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #3 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #6 
 • #8 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #17 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


 • #2 
 • #2 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #5 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #1 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#5

Princeton University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (657 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #7 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #7 
 • #9 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #12 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#6

California Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1095 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #7 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #3 
 • #4 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #4 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#7

Cornell University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (428 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #9 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #13 
 • #19 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #18 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#8

Johns Hopkins University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1051 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #11 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #9 
 • #12 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #25 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#9

University of Chicago

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (4597 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #14 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #8 
 • #10 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #9 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#10

Columbia University in New York
Columbia University in the City of New York

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (985 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #15 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #12 
 • #17 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #19 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#11

University of Pennsylvania

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5122 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #13 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #10 
 • #13 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #16 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#12

University of California, Los Angeles

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (4234 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #26 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #15 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #36 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#13

Duke University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (516 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #5 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #14 
 • #20 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #42 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#14

Northwestern University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (253 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #10 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #16 
 • #24 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #29 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#15

University of Michigan

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5468 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #23 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #15 
 • #22 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #21 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#16

Brown University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (294 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #5 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #30 
 • #61 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #20 
 • #60 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#17

University of North Carolina at Chapel Hill

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (366 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #33 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #29 
 • #56 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #27 
 • #95 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#18

Carnegie Mellon University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (646 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #20 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #18 
 • #28 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #18 
 • #51 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#19

University of Southern California

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (3162 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #19 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #27 
 • #53 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #34 
 • #121 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#20

University of California, San Diego

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1103 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #39 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #20 
 • #33 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #54 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


 • #34 
 • #34 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #5 
 • #7 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #30 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#22

New York University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (820 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #27 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #17 
 • #26 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #35 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#23

Washington University in St. Louis

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (177 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #18 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #26 
 • #50 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #29 
 • #105 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#24

Georgia Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (2413 αξιολογήσεις)
Card image

 • #71 
 • #71 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #21 
 • #38 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #24 
 • #80 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#25

The University of Texas at Austin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (688 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #61 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #23 
 • #44 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #71 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#26

Boston University

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.4 / 5.0 (4739 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #40 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #28 
 • #54 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #32 
 • #110 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#27

University of Illinois at Urbana-Champaign

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (6462 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #43 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #24 
 • #48 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #25 
 • #82 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#28

University of Washington

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (4071 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #45 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #19 
 • #29 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #23 
 • #72 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#29

Purdue University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (460 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #47 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #37 
 • #94 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #31 
 • #109 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#30

University of Wisconsin-Madison

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (323 αξιολογήσεις)
Card image

 • #65 
 • #65 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #25 
 • #49 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #21 
 • #65 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#31

University of California, Davis

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (2086 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #38 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #31 
 • #64 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #33 
 • #112 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#32

Vanderbilt University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (206 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #17 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #41 
 • #111 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #45 
 • #187 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#33

Dartmouth College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (177 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #12 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #39 
 • #101 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #46 
 • #203 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#34

Emory University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (234 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #24 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #34 
 • #85 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #39 
 • #158 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#35

University of Florida

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (570 αξιολογήσεις)
Card image

 • #56 
 • #56 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #52 
 • #152 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #41 
 • #162 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#36

Rice University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (794 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #15 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #47 
 • #124 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #26 
 • #89 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#37

University of Virginia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (205 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #51 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #43 
 • #117 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #49 
 • #217 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#38

Tufts University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (168 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #31 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #53 
 • #155 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #55 
 • #260 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#39

Georgetown University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (2193 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #32 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #44 
 • #120 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #51 
 • #230 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#40

Case Western Reserve University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (121 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #48 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #45 
 • #121 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #40 
 • #162 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#41

University of California, Irvine

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (440 αξιολογήσεις)
Card image

 • #80 
 • #80 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #38 
 • #98 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #47 
 • #210 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#42

University of California, Santa Barbara

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (297 αξιολογήσεις)
Card image

 • #74 
 • #74 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #32 
 • #68 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #35 
 • #152 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#43

University of Pittsburgh

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (231 αξιολογήσεις)
Card image

 • #97 
 • #97 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #49 
 • #133 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #37 
 • #156 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#44

University of Maryland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (411 αξιολογήσεις)
Card image

 • #79 
 • #77 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #36 
 • #90 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #36 
 • #152 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#45

Michigan State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (2780 αξιολογήσεις)
Card image

 • #82 
 • #82 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #40 
 • #105 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #38 
 • #157 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#46

University of Notre Dame

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (755 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #28 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #56 
 • #170 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #48 
 • #211 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#47

Indiana University Bloomington

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1686 αξιολογήσεις)
Card image

 • #105 
 • #104 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #50 
 • #140 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #60 
 • #320 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#48

University of Arizona

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (352 αξιολογήσεις)
Card image

 • #134 
 • #135 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #46 
 • #124 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #57 
 • #273 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#49

University of Rochester

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (697 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #49 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #51 
 • #147 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #42 
 • #166 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#50

University of Minnesota Twin Cities
University of Minnesota

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1162 αξιολογήσεις)
Card image

 • #91 
 • #91 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #35 
 • #85 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #44 
 • #177 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#51

University of Colorado Boulder

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1596 αξιολογήσεις)
Card image

 • #172 
 • #173 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #48 
 • #131 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #52 
 • #230 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#52

Ohio State University, The Ohio State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (4223 αξιολογήσεις)
Card image

 • #101 
 • #100 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #33 
 • #80 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #30 
 • #108 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#53

University of Illinois at Chicago

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (1230 αξιολογήσεις)
Card image

 • #89 
 • #89 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #75 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #53 
 • #256 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#54

University of Miami

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (290 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #53 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #66 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #58 
 • #291 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#55

Arizona State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (920 αξιολογήσεις)
Card image

 • #195 
 • #196 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #57 
 • #184 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #50 
 • #220 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#56

Penn State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (543 αξιολογήσεις)
Card image

 • #109 
 • #109 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #42 
 • #114 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #28 
 • #101 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#57

Virginia Polytechnic Institute and State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (282 αξιολογήσεις)
Card image

 • #110 
 • #109 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #69 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #61 
 • #326 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#58

George Washington University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (2462 αξιολογήσεις)
Card image

 • #70 
 • #70 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #58 
 • #187 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #66 
 • #353 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#59

North Carolina State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (337 αξιολογήσεις)
Card image

 • #112 
 • #112 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #90 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #59 
 • #295 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#60

University of Utah

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5134 αξιολογήσεις)
Card image

 • #133 
 • #133 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #68 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #63 
 • #333 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#61

University of Iowa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (240 αξιολογήσεις)
Card image

 • #162 
 • #162 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #64 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #75 
 • #420 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#62

Wake Forest University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #64 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #80 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #68 
 • #380 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#63

Stony Brook, State University of New York (SUNY)
Stony Brook University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (296 αξιολογήσεις)
Card image

 • #124 
 • #124 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #93 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #67 
 • #373 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#64

Florida State University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (388 αξιολογήσεις)
Card image

 • #186 
 • #187 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #73 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #82 
 • #456 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#65

University of California, Riverside

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (2088 αξιολογήσεις)
Card image

 • #191 
 • #192 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #71 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #80 
 • #449 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#66

Boston College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1221 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #55 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #85 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #81 
 • #454 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#67

University of Connecticut

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1233 αξιολογήσεις)
Card image

 • #104 
 • #104 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #105 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #88 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#68

Brandeis University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
Card image

 • #114 
 • #114 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #60 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #79 
 • #446 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#69

University of Kansas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (213 αξιολογήσεις)
Card image

 • #237 
 • #239 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #98 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #69 
 • #383 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#70

Tulane University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (416 αξιολογήσεις)
Card image

 • #69 
 • #68 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #83 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #73 
 • #414 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


Ηνωμένες ΠολιτείεςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +1

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  20%
 • Βαπτισμός  5%
 • Μεθοδισμός  2%
 • Άλλος Προτεσταντισμός  38%
 • Οι Άγιοι της Τελευταίας Ημέρας  2%
 • Ιουδαϊσμός  2%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  27%
 • Άλλες θρησκείες: Ορθοδοξία, Μάρτυρες του Ιεχωβά, Ισλάμ, Βουδισμός, Ινδουϊσμός  3%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ηνωμένες Πολιτείες:
 • 1. Νέα Υόρκη: 8,175,000
 • 2. Λος Άντζελες: 4,000,000
 • 3. Σικάγο: 2,700,000
 • 4. Μπρούκλιν: 2,300,000
 • 5. Χιούστον: 2,300,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Ηνωμένες Πολιτείες:

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL): 103.902.992 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 12χλμ. από Ατλάντα κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ηνωμένες Πολιτείες

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Harvard University βρίσκεται στη θέση #1 σε Ηνωμένες Πολιτείες στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ηνωμένες Πολιτείες University of Michigan βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 48 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Michigan έχει περαστεί σε λίστα

Το Johns Hopkins University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ηνωμένες Πολιτείες για Ιατρική & Υγεία (Δημόσια Υγεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Johns Hopkins University περιλαμβάνεται.

Το Massachusetts Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ηνωμένες Πολιτείες για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Massachusetts Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Το University of Michigan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ηνωμένες Πολιτείες για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Michigan περιλαμβάνεται.

Το Yale University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ηνωμένες Πολιτείες για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Yale University περιλαμβάνεται.

Το University of Illinois at Urbana-Champaign έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ηνωμένες Πολιτείες για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Illinois at Urbana-Champaign περιλαμβάνεται.

Το University of Southern California έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ηνωμένες Πολιτείες για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Southern California περιλαμβάνεται.

Το University of North Carolina at Chapel Hill έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ηνωμένες Πολιτείες για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of North Carolina at Chapel Hill περιλαμβάνεται.

Το University of California, Davis έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ηνωμένες Πολιτείες για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of California, Davis περιλαμβάνεται.

Το Rhode Island School of Design έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ηνωμένες Πολιτείες για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Rhode Island School of Design περιλαμβάνεται.

Το University of California, Berkeley έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ηνωμένες Πολιτείες για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of California, Berkeley περιλαμβάνεται.

Το Suffolk University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ηνωμένες Πολιτείες για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Suffolk University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Arab Region University Rankings 2021:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 15%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Forbes

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -America's Best Value Colleges 2019:
Κατάταξη στα Κορυφαία Κολλέγια (Forbes 2018) 20%
Φοιτητικό χρέος 20%
Κέρδη Alumni 20%
Καθαρή τιμή 20%
Ρυθμός αποφοίτησης 10%
Pell Grant παραλήπτες 10%

μεθοδολογία προβολής

Kiplinger

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Kiplinger's Best College Values:
Κριτήρια Ποιότητας 55%
Κριτήρια Κόστους 45%

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY 50 Best Public Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges You Can Actually Get Into:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Colleges That Add the Most Value:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU North America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Payscale

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

RUY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities:
Συνολικά Έσοδα από Επιχορηγούμενη Έρευνα 20%
Ένταση Έρευνας ανά Τμήμα 20%
Συνολικός Αριθμός Δημοσιεύσεων 20%
Ένταση Δημοσιεύσεων 20%
Επιρροή Δημοσιεύσεων 10%
Ερευνητική Ένταση ανά Απόφοιτο 10%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

The Times and The Sunday Times

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Αποτελέσματα 40% (προσληψιμότητα)
Πόροι 30%
Συμμετοχή 20% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 10% (ποικιλότητα)

μεθοδολογία προβολής

Washington Monthly

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -National Universities:
Κοινωνική Κινητικότητα 33.33%
Έρευνα 33.33%
Κοινωνία και Στρατιωτική Θητεία 33.33%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής