Πανεπιστήμια σε Λιτλ Ροκ, Ηνωμένες Πολιτείες
- Κατάταξη & Κριτικές -

5 από 5
 • Πανεπιστήμια σε Λιτλ Ροκ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
14
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Λιτλ Ροκ
 • (9 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Λιτλ Ροκ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Λιτλ Ροκ

---
#61 
University of Arkansas for Medical Sciences
---
#147 
University of Arkansas at Little Rock
---
#152 
University of Arkansas at Little Rock
---
#355 
University of Arkansas at Little Rock
---
#392 
University of Arkansas at Little Rock
---
#418 
University of Arkansas for Medical Sciences
---
#495 
University of Arkansas for Medical Sciences

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Λιτλ Ροκ, Ηνωμένες Πολιτείες2022

#1

University of Arkansas for Medical Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1326 αξιολογήσεις)
Card image

 • #137 
 • #363 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #1026 
 • #1068 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #205 
 • #988 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#2

University of Arkansas at Little Rock

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (418 αξιολογήσεις)
Card image

 • #329 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #982 
 • #1020 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #610 
 • #3709 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#3

Philander Smith College

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1453 
 • #1528 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #680 
 • #702 
MONEY Best Colleges
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2020]
 • #1479 
 • #1563 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]

 • #1367 
 • #8007 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#5

Arkansas Baptist College

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1615 
 • #10193 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

Λιτλ ΡοκΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 194000

Ανύψωση: 102M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Arkansas, Pulaski County

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Λιτλ Ροκ

google static map google map control google map control

University of Arkansas for Medical Sciences βρίσκεται στη θέση #1 σε Λιτλ Ροκ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Λιτλ Ροκ University of Arkansas for Medical Sciences βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 17 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Arkansas for Medical Sciences έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Arkansas for Medical Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιτλ Ροκ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Arkansas for Medical Sciences περιλαμβάνεται.

Το University of Arkansas at Little Rock έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιτλ Ροκ για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Arkansas at Little Rock περιλαμβάνεται.

Το University of Arkansas at Little Rock έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιτλ Ροκ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Arkansas at Little Rock περιλαμβάνεται.

Το University of Arkansas at Little Rock έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιτλ Ροκ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Arkansas at Little Rock περιλαμβάνεται.

Το University of Arkansas at Little Rock έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιτλ Ροκ για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Arkansas at Little Rock περιλαμβάνεται.

Το University of Arkansas for Medical Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιτλ Ροκ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Arkansas for Medical Sciences περιλαμβάνεται.

Το University of Arkansas for Medical Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιτλ Ροκ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Arkansas for Medical Sciences περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU North America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Payscale

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Washington Monthly

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Washington Monthly - National Universities:
Κοινωνική Κινητικότητα 33.33%
Έρευνα 33.33%
Κοινωνία και Στρατιωτική Θητεία 33.33%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής