Πανεπιστήμια σε Μομπάιλ, Ηνωμένες Πολιτείες
- Κατάταξη & Κριτικές -

3 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Μομπάιλ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
11
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μομπάιλ
 • (8 ίδρυμα και3 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μομπάιλ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μομπάιλ

--- Payscale College Salary Report - Best Schools by Majors
#154 
University of South Alabama
--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#401 
University of South Alabama
--- Payscale College Salary Report - Best Schools by Majors
#491 
University of South Alabama
Νοσηλευτική - Ειδικότητες Payscale College Salary Report - Best Schools by Majors
#568 
University of South Alabama
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#904 
University of South Alabama

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μομπάιλ, Ηνωμένες Πολιτείες2023

#1

Spring Hill College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (169 αξιολογήσεις)
Card image

 • #354 
 • #365 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #459 
 • #478 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #1147 
 • #7047 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1255 
 • #1307 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #1283 
 • #1344 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #1394 
 • #8099 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]


#3

University of South Alabama

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (303 αξιολογήσεις)
 • #737 
 • #600 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #197 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #233 
 • #1317 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


ΜομπάιλΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 195000

Ανύψωση: 3M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Alabama, Mobile County

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μομπάιλ

google static map google map control google map control

Spring Hill College βρίσκεται στη θέση #1 σε Μομπάιλ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μομπάιλ University of South Alabama βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 14 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of South Alabama έχει περαστεί σε λίστα

Το University of South Alabama έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μομπάιλ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of South Alabama περιλαμβάνεται.

Το University of South Alabama έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μομπάιλ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of South Alabama περιλαμβάνεται.

Το University of South Alabama έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μομπάιλ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of South Alabama περιλαμβάνεται.

Το University of South Alabama έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μομπάιλ για Ιατρική & Υγεία (Νοσηλευτική - Ειδικότητες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of South Alabama περιλαμβάνεται.

Το University of South Alabama έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μομπάιλ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of South Alabama περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Payscale

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Αποτελέσματα 40% (προσληψιμότητα)
Πόροι 30%
Συμμετοχή 20% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 10% (ποικιλότητα)

μεθοδολογία προβολής

Washington Monthly

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Washington Monthly - National Universities:
Κοινωνική Κινητικότητα 33.33%
Έρευνα 33.33%
Κοινωνία και Στρατιωτική Θητεία 33.33%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής