Πανεπιστήμια σε Ντανβίλ, Ηνωμένες Πολιτείες
- Κατάταξη & Κριτικές -

3 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Ντανβίλ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
9
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ντανβίλ
 • (8 ίδρυμα και1 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ντανβίλ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ντανβίλ

Νοσηλευτική - Ειδικότητες
#446 
Lakeview College of Nursing

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ντανβίλ, Ηνωμένες Πολιτείες2022

#1

Centre College

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
Card image

 • #222 
 • #223 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #796 
 • #822 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #412 
 • #2351 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#2

Lakeview College of Nursing

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image

 • #991 
 • #1030 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #1016 
 • #1063 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]


#3

Averett University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1360 
 • #1426 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #1355 
 • #1426 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #1469 
 • #8583 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

ΝτανβίλΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

: Gauteng, City of Tshwane Metropolitan Municipality

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ντανβίλ

google static map google map control google map control

Centre College βρίσκεται στη θέση #1 σε Ντανβίλ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ντανβίλ Centre College βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 10 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Centre College έχει περαστεί σε λίστα

Το Lakeview College of Nursing έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντανβίλ για Ιατρική & Υγεία (Νοσηλευτική - Ειδικότητες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Lakeview College of Nursing περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

Forbes

μεθοδολογία προβολής

Kiplinger

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Kiplinger's Best College Values:
Κριτήρια Ποιότητας 55%
Κριτήρια Κόστους 45%

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Payscale

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Αποτελέσματα 40% (προσληψιμότητα)
Πόροι 30%
Συμμετοχή 20% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 10% (ποικιλότητα)

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής