Πανεπιστήμια σε Χιούστον, Ηνωμένες Πολιτείες
- Κατάταξη & Κριτικές -

12 από 13
 • Πανεπιστήμια σε Χιούστον
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
30
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Χιούστον
 • (23 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
26
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Χιούστον
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Χιούστον, Ηνωμένες Πολιτείες

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Χιούστον

---
#7 
The University of Texas MD Anderson Cancer Center
---
#22 
Baylor College of Medicine
Στατιστική
#33 
The University of Texas MD Anderson Cancer Center
---
#34 
Rice University
---
#39 
Rice University
---
#41 
Rice University
---
#233 
Baylor College of Medicine

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Χιούστον, Ηνωμένες Πολιτείες2021

#1

Rice University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (794 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #15 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #47 
 • #124 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #26 
 • #89 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#2

University of Houston

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (641 αξιολογήσεις)
Card image

 • #359 
 • #364 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #121 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #122 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#3

Baylor College of Medicine

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (618 αξιολογήσεις)
Card image

 • #156 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #48 
 • #115 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #55 
 • #132 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#4

The University of Texas Health Science Center at Houston

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
Card image

 • #97 
 • #265 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #83 
 • #261 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #105 
 • #382 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#5

University of St. Thomas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (279 αξιολογήσεις)
Card image

 • #314 
 • #318 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #429 
 • #454 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2020]
 • #886 
 • #5712 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

University of Houston - Downtown
University of Houston-Downtown

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (682 αξιολογήσεις)
Card image

 • #518 
 • #501 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #468 
 • #640 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #176 
 • #201 
National Universities
[Δημοσίευση 31 Αυγούστου, 2020]

 • #67 
 • #204 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #35 
 • #67 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #51 
 • #99 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#8

University of Houston-Clear Lake

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (298 αξιολογήσεις)
Card image

 • #461 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #452 
 • #2595 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #409 
 • #433 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2020]

#9

Houston Baptist University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (316 αξιολογήσεις)
Card image

 • #406 
 • #2376 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #634 
 • #676 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2020]
 • #735 
 • #4677 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Texas Southern University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1644 αξιολογήσεις)
Card image

 • #336 
 • #298 
US News Best Colleges
[Δημοσίευση 13 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #335 
 • #383 
National Universities
[Δημοσίευση 31 Αυγούστου, 2020]
 • #1090 
 • #1160 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2020]


#11

College of Biblical Studies

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
 • #1421 
 • #1530 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2020]
 • #1717 
 • #11401 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

South Texas College of Law

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (103 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1616 
 • #9821 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #1388 
 • #7847 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


ΧιούστονΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 2100000

Ανύψωση: 12M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Texas, Harris County

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Χιούστον

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Rice University βρίσκεται στη θέση #1 σε Χιούστον στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Χιούστον Rice University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 41 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Rice University έχει περαστεί σε λίστα

Το The University of Texas MD Anderson Cancer Center έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιούστον για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Texas MD Anderson Cancer Center περιλαμβάνεται.

Το Baylor College of Medicine έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιούστον για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Baylor College of Medicine περιλαμβάνεται.

Το The University of Texas MD Anderson Cancer Center έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιούστον για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Texas MD Anderson Cancer Center περιλαμβάνεται.

Το Rice University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιούστον για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Rice University περιλαμβάνεται.

Το Rice University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιούστον για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Rice University περιλαμβάνεται.

Το Rice University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιούστον για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Rice University περιλαμβάνεται.

Το Baylor College of Medicine έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιούστον για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Baylor College of Medicine περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Forbes

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -America's Best Value Colleges 2019:
Κατάταξη στα Κορυφαία Κολλέγια (Forbes 2018) 20%
Φοιτητικό χρέος 20%
Κέρδη Alumni 20%
Καθαρή τιμή 20%
Ρυθμός αποφοίτησης 10%
Pell Grant παραλήπτες 10%

μεθοδολογία προβολής

Kiplinger

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Kiplinger's Best College Values:
Κριτήρια Ποιότητας 55%
Κριτήρια Κόστους 45%

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU North America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Payscale

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Αποτελέσματα 40% (προσληψιμότητα)
Πόροι 30%
Συμμετοχή 20% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 10% (ποικιλότητα)

μεθοδολογία προβολής

Washington Monthly

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -National Universities:
Κοινωνική Κινητικότητα 33.33%
Έρευνα 33.33%
Κοινωνία και Στρατιωτική Θητεία 33.33%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής