Πανεπιστήμια σε Ουάσιγκτον, Ηνωμένες Πολιτείες
- Κατάταξη & Κριτικές -

13 από 13
 • Πανεπιστήμια σε Ουάσιγκτον
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
28
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ουάσιγκτον
 • (21 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
17
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ουάσιγκτον
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ουάσιγκτον, Ηνωμένες Πολιτείες

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ουάσιγκτον

Πολιτική
#12 
Georgetown University
Δημόσια Υγεία
#12 
George Washington University
---
#39 
Georgetown University
---
#183 
Georgetown University
---
#301 
George Washington University
Γεωργία
#437 
George Washington University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ουάσιγκτον, Ηνωμένες Πολιτείες2021

#1

Georgetown University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (2193 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #32 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #44 
 • #120 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #51 
 • #230 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#2

George Washington University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (2462 αξιολογήσεις)
Card image

 • #70 
 • #70 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #58 
 • #187 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #66 
 • #353 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#3

Howard University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (344 αξιολογήσεις)
Card image

 • #126 
 • #127 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #63 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #110 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#4

American University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (2232 αξιολογήσεις)
Card image

 • #138 
 • #139 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #101 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #108 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]


#5

The Catholic University of America

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (865 αξιολογήσεις)
 • #141 
 • #142 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #249 
 • #515 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #214 
 • #1038 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#6

Washington & Jefferson College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
Card image

 • #206 
 • #205 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #320 
 • #336 
Kiplinger's Best College Values
[Δημοσίευση 31 Ιουλίου, 2019]
 • #438 
 • #455 
MONEY Best Colleges
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2020]

#7

Gallaudet University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (835 αξιολογήσεις)
 • #123 
 • #124 
US News Best Colleges
[Δημοσίευση 13 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #126 
 • #144 
National Universities
[Δημοσίευση 31 Αυγούστου, 2020]
 • #376 
 • #391 
MONEY Best Colleges
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2020]

#8

Office of Admissions, University of the District of Columbia
University of the District of Columbia

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (286 αξιολογήσεις)
 • #689 
 • #712 
MONEY Best Colleges
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2020]
 • #783 
 • #831 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2020]
 • #572 
 • #2836 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

Trinity Washington University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #841 
 • #888 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2020]
 • #1304 
 • #7352 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Strayer University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #80 
 • #120 
World University Ranking 2020 - US & Canada
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #1019 
 • #6252 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

The Institute of World Politics

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1334 
 • #7522 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

Pontifical Faculty of the Immaculate Conception

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1734 
 • #11911 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

University of the Potomac

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1603 
 • #9558 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #1359 
 • #7686 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΟυάσιγκτονΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

: North-West,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ουάσιγκτον

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Georgetown University βρίσκεται στη θέση #1 σε Ουάσιγκτον στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ουάσιγκτον George Washington University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 45 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το George Washington University έχει περαστεί σε λίστα

Το Georgetown University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουάσιγκτον για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Georgetown University περιλαμβάνεται.

Το George Washington University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουάσιγκτον για Ιατρική & Υγεία (Δημόσια Υγεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το George Washington University περιλαμβάνεται.

Το Georgetown University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουάσιγκτον για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Georgetown University περιλαμβάνεται.

Το Georgetown University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουάσιγκτον για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Georgetown University περιλαμβάνεται.

Το George Washington University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουάσιγκτον για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το George Washington University περιλαμβάνεται.

Το George Washington University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουάσιγκτον για Γεωργία (Γεωργία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το George Washington University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Forbes

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -America's Best Value Colleges 2019:
Κατάταξη στα Κορυφαία Κολλέγια (Forbes 2018) 20%
Φοιτητικό χρέος 20%
Κέρδη Alumni 20%
Καθαρή τιμή 20%
Ρυθμός αποφοίτησης 10%
Pell Grant παραλήπτες 10%

μεθοδολογία προβολής

Kiplinger

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Kiplinger's Best College Values:
Κριτήρια Ποιότητας 55%
Κριτήρια Κόστους 45%

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU North America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Payscale

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Αποτελέσματα 40% (προσληψιμότητα)
Πόροι 30%
Συμμετοχή 20% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 10% (ποικιλότητα)

μεθοδολογία προβολής

Washington Monthly

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -National Universities:
Κοινωνική Κινητικότητα 33.33%
Έρευνα 33.33%
Κοινωνία και Στρατιωτική Θητεία 33.33%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής