Πανεπιστήμια σε Τάλσα, Ηνωμένες Πολιτείες
- Κατάταξη & Κριτικές -

3 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Τάλσα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
15
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Τάλσα
 • (12 ίδρυμα και3 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Τάλσα
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Τάλσα

---
#4 
The University of Tulsa
---
#118 
The University of Tulsa
---
#187 
The University of Tulsa
---
#207 
Oral Roberts University
Νοσηλευτική - Ειδικότητες
#254 
Oral Roberts University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Τάλσα, Ηνωμένες Πολιτείες2022

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (110 αξιολογήσεις)
Card image

 • #179 
 • #179 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #140 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #241 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#2

Oklahoma State University Center for Health Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1625 
 • #10410 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#3

Oral Roberts University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (159 αξιολογήσεις)
Card image

 • #717 
 • #600 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #685 
 • #711 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #726 
 • #754 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]


ΤάλσαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 392000

Ανύψωση: 220M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Oklahoma, Tulsa County

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Τάλσα

google static map google map control google map control

The University of Tulsa βρίσκεται στη θέση #1 σε Τάλσα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Τάλσα The University of Tulsa βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 22 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το The University of Tulsa έχει περαστεί σε λίστα

Το The University of Tulsa έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τάλσα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Tulsa περιλαμβάνεται.

Το The University of Tulsa έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τάλσα για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Tulsa περιλαμβάνεται.

Το The University of Tulsa έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τάλσα για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Tulsa περιλαμβάνεται.

Το Oral Roberts University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τάλσα για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Oral Roberts University περιλαμβάνεται.

Το Oral Roberts University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τάλσα για Ιατρική & Υγεία (Νοσηλευτική - Ειδικότητες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Oral Roberts University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Forbes

μεθοδολογία προβολής

Kiplinger

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Kiplinger's Best College Values:
Κριτήρια Ποιότητας 55%
Κριτήρια Κόστους 45%

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Payscale

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Αποτελέσματα 40% (προσληψιμότητα)
Πόροι 30%
Συμμετοχή 20% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 10% (ποικιλότητα)

μεθοδολογία προβολής

Washington Monthly

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Washington Monthly - National Universities:
Κοινωνική Κινητικότητα 33.33%
Έρευνα 33.33%
Κοινωνία και Στρατιωτική Θητεία 33.33%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής