Πανεπιστήμια σε Κάνσας Σίτυ, Ηνωμένες Πολιτείες
- Κατάταξη & Κριτικές -

7 από 8
 • Πανεπιστήμια σε Κάνσας Σίτυ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
17
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κάνσας Σίτυ
 • (12 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κάνσας Σίτυ
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Κάνσας Σίτυ, Ηνωμένες Πολιτείες

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κάνσας Σίτυ

---
#114 
University of Missouri-Kansas City
---
#117 
University of Missouri-Kansas City
---
#151 
University of Missouri-Kansas City
---
#204 
Kansas City Art Institute
---
#270 
University of Missouri-Kansas City
---
#359 
University of Missouri-Kansas City
---
#401 
University of Missouri-Kansas City
---
#463 
University of Missouri-Kansas City

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κάνσας Σίτυ, Ηνωμένες Πολιτείες2022

#1

University of Missouri-Kansas City

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image

 • #327 
 • #327 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #137 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #166 
 • #419 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#2

Rockhurst University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (114 αξιολογήσεις)
 • #507 
 • #522 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #586 
 • #3477 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #391 
 • #395 
Forbes: America's Top Colleges
[Δημοσίευση 08 Σεπτεμβρίου, 2021]


#3

Kansas City Art Institute

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (165 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1032 
 • #1073 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #1136 
 • #1188 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #1456 
 • #8481 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]


#4

Avila University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1059 
 • #1099 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #913 
 • #947 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #1064 
 • #6715 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]


#5

Kansas City University of Medicine and Biosciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (126 αξιολογήσεις)
Card image

 • #497 
 • #2915 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #766 
 • #5084 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#6

Calvary University

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)
 • #1374 
 • #1441 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #1396 
 • #1469 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #1561 
 • #9447 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#7

Donnelly College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
 • #1680 
 • #11796 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]


Κάνσας ΣίτυΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 460000

Ανύψωση: 274M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Missouri, Jackson County

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κάνσας Σίτυ

google static map google map control google map control

University of Missouri-Kansas City βρίσκεται στη θέση #1 σε Κάνσας Σίτυ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κάνσας Σίτυ University of Missouri-Kansas City βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 21 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Missouri-Kansas City έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Missouri-Kansas City έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κάνσας Σίτυ για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Missouri-Kansas City περιλαμβάνεται.

Το University of Missouri-Kansas City έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κάνσας Σίτυ για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Missouri-Kansas City περιλαμβάνεται.

Το University of Missouri-Kansas City έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κάνσας Σίτυ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Missouri-Kansas City περιλαμβάνεται.

Το Kansas City Art Institute έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κάνσας Σίτυ για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kansas City Art Institute περιλαμβάνεται.

Το University of Missouri-Kansas City έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κάνσας Σίτυ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Missouri-Kansas City περιλαμβάνεται.

Το University of Missouri-Kansas City έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κάνσας Σίτυ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Missouri-Kansas City περιλαμβάνεται.

Το University of Missouri-Kansas City έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κάνσας Σίτυ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Missouri-Kansas City περιλαμβάνεται.

Το University of Missouri-Kansas City έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κάνσας Σίτυ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Missouri-Kansas City περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Forbes

μεθοδολογία προβολής

Kiplinger

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Kiplinger's Best College Values:
Κριτήρια Ποιότητας 55%
Κριτήρια Κόστους 45%

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Payscale

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Αποτελέσματα 40% (προσληψιμότητα)
Πόροι 30%
Συμμετοχή 20% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 10% (ποικιλότητα)

μεθοδολογία προβολής

Washington Monthly

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Washington Monthly - National Universities:
Κοινωνική Κινητικότητα 33.33%
Έρευνα 33.33%
Κοινωνία και Στρατιωτική Θητεία 33.33%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής