Πανεπιστήμια σε Σάρλοτ, Ηνωμένες Πολιτείες
- Κατάταξη & Κριτικές -

4 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Σάρλοτ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
22
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σάρλοτ
 • (15 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
3
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σάρλοτ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σάρλοτ

---
#76 
University of North Carolina at Charlotte
---
#95 
University of North Carolina at Charlotte
---
#151 
University of North Carolina at Charlotte
---
#152 
University of North Carolina at Charlotte
---
#201 
University of North Carolina at Charlotte
---
#248 
University of North Carolina at Charlotte
---
#278 
University of North Carolina at Charlotte
---
#301 
University of North Carolina at Charlotte
Μαθηματικά
#401 
University of North Carolina at Charlotte

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σάρλοτ, Ηνωμένες Πολιτείες2022

#1

University of North Carolina at Charlotte

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (259 αξιολογήσεις)
Card image

 • #559 
 • #501 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #163 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #154 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]


#2

Queens University of Charlotte

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (153 αξιολογήσεις)
Card image

 • #446 
 • #401 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #841 
 • #875 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #975 
 • #1020 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]

#3

Johnson C. Smith University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #899 
 • #939 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #186 
 • #168 
US News Best National Liberal Arts Colleges
[Δημοσίευση 12 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1011 
 • #1056 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (937 αξιολογήσεις)
Card image

 • #660 
 • #600 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1363 
 • #1430 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #1416 
 • #1493 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]


ΣάρλοτΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 732000

Ανύψωση: 229M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: North Carolina, Mecklenburg County

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σάρλοτ

google static map google map control google map control

University of North Carolina at Charlotte βρίσκεται στη θέση #1 σε Σάρλοτ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σάρλοτ University of North Carolina at Charlotte βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 29 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of North Carolina at Charlotte έχει περαστεί σε λίστα

Το University of North Carolina at Charlotte έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάρλοτ για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of North Carolina at Charlotte περιλαμβάνεται.

Το University of North Carolina at Charlotte έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάρλοτ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of North Carolina at Charlotte περιλαμβάνεται.

Το University of North Carolina at Charlotte έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάρλοτ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of North Carolina at Charlotte περιλαμβάνεται.

Το University of North Carolina at Charlotte έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάρλοτ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of North Carolina at Charlotte περιλαμβάνεται.

Το University of North Carolina at Charlotte έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάρλοτ για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of North Carolina at Charlotte περιλαμβάνεται.

Το University of North Carolina at Charlotte έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάρλοτ για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of North Carolina at Charlotte περιλαμβάνεται.

Το University of North Carolina at Charlotte έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάρλοτ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of North Carolina at Charlotte περιλαμβάνεται.

Το University of North Carolina at Charlotte έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάρλοτ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of North Carolina at Charlotte περιλαμβάνεται.

Το University of North Carolina at Charlotte έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάρλοτ για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of North Carolina at Charlotte περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Forbes

μεθοδολογία προβολής

Kiplinger

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Kiplinger's Best College Values:
Κριτήρια Ποιότητας 55%
Κριτήρια Κόστους 45%

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Payscale

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Αποτελέσματα 40% (προσληψιμότητα)
Πόροι 30%
Συμμετοχή 20% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 10% (ποικιλότητα)

μεθοδολογία προβολής

Washington Monthly

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Washington Monthly - National Universities:
Κοινωνική Κινητικότητα 33.33%
Έρευνα 33.33%
Κοινωνία και Στρατιωτική Θητεία 33.33%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής