Πανεπιστήμια σε Βοστώνη, Ηνωμένες Πολιτείες
- Κατάταξη & Κριτικές -

Βοστώνη
20 από 24
 • Πανεπιστήμια σε Βοστώνη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
43
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Βοστώνη
 • (32 ίδρυμα και11 κατατάξεις θέματος)
30
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Βοστώνη
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Βοστώνη, Ηνωμένες Πολιτείες

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Βοστώνη

---
#4 
Boston University
Δημόσια Υγεία
#8 
Boston University
---
#12 
Northeastern University
---
#20 
Boston University
---
#27 
Northeastern University
---
#30 
Suffolk University
---
#31 
Northeastern University
---
#37 
Suffolk University
---
#46 
Boston University
---
#51 
Boston University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Βοστώνη, Ηνωμένες Πολιτείες2022

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.4 / 5.0 (4739 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #42 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #28 
 • #62 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #112 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]


#2

Northeastern University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1279 αξιολογήσεις)
Card image

 • #86 
 • #86 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #54 
 • #168 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #63 
 • #342 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (538 αξιολογήσεις)
Card image

 • #357 
 • #359 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #109 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #211 
 • #485 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Simmons College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)
Card image

 • #128 
 • #128 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #859 
 • #445 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 19 Αυγούστου, 2019]
 • #536 
 • #3158 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


 • #274 
 • #276 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #205 
 • #478 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #150 
 • #76 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (430 αξιολογήσεις)
Card image

 • #329 
 • #327 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #122 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #1 
 • #126 
CUG The Complete University Guide - UK
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]


#7

University of Massachusetts - System

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
 • #61 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #36 
 • #173 
THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Νοεμβρίου, 2021]
 • #57 
 • #151 
THE World Reputation Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 28 Οκτωβρίου, 2021]


#8

Emerson College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
Card image

 • #403 
 • #401 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #616 
 • #315 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #860 
 • #445 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 19 Αυγούστου, 2019]


#9

Wentworth Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #262 
 • #132 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #205 
 • #104 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 19 Αυγούστου, 2019]
 • #426 
 • #2407 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#10

Massachusetts College of Art and Design

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (200 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1106 
 • #651 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 19 Αυγούστου, 2019]
 • #587 
 • #606 
MONEY Best Colleges
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2020]
 • #669 
 • #714 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2020]


#11

New England Conservatory

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (243 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1277 
 • #828 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 19 Αυγούστου, 2019]
 • #696 
 • #744 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2020]
 • #1273 
 • #7171 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#12

Berklee College of Music

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (8619 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1335 
 • #893 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 19 Αυγούστου, 2019]
 • #709 
 • #732 
MONEY Best Colleges
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2020]
 • #612 
 • #655 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2020]


Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image

 • #931 
 • #484 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #969 
 • #509 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 19 Αυγούστου, 2019]
 • #572 
 • #609 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2020]

#14

Fisher College

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (102 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1152 
 • #1236 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2020]
 • #1098 
 • #6480 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

New England College of Optometry

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
Card image

 • #788 
 • #5041 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

MGH Institute of Health Professions

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
 • #918 
 • #5784 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


 • #1111 
 • #6558 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

New England Law | Boston

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1389 
 • #7838 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Benjamin Franklin Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1555 
 • #8932 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #182 
 • #168 
US News Best National Liberal Arts Colleges
[Δημοσίευση 12 Σεπτεμβρίου, 2021]


#21

School of the Museum of Fine Arts

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (139 αξιολογήσεις)
Card image


#22

Wheelock College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (77 αξιολογήσεις)
Card image


#23

Shorelight Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (145 αξιολογήσεις)


ΒοστώνηΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 618000

Ανύψωση: 14M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Massachusetts, Suffolk County

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Βοστώνη

google static map google map control google map control

Boston University βρίσκεται στη θέση #1 σε Βοστώνη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Βοστώνη Boston University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 44 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Boston University έχει περαστεί σε λίστα

Το Boston University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βοστώνη για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Boston University περιλαμβάνεται.

Το Boston University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βοστώνη για Ιατρική & Υγεία (Δημόσια Υγεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Boston University περιλαμβάνεται.

Το Northeastern University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βοστώνη για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Northeastern University περιλαμβάνεται.

Το Boston University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βοστώνη για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Boston University περιλαμβάνεται.

Το Northeastern University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βοστώνη για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Northeastern University περιλαμβάνεται.

Το Suffolk University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βοστώνη για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Suffolk University περιλαμβάνεται.

Το Northeastern University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βοστώνη για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Northeastern University περιλαμβάνεται.

Το Suffolk University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βοστώνη για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Suffolk University περιλαμβάνεται.

Το Boston University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βοστώνη για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Boston University περιλαμβάνεται.

Το Boston University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βοστώνη για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Boston University περιλαμβάνεται.

Το Boston University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βοστώνη για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Boston University περιλαμβάνεται.

Το Boston University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βοστώνη για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Boston University περιλαμβάνεται.

Το Boston University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βοστώνη για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Boston University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Forbes

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -America's Best Value Colleges 2019:
Κατάταξη στα Κορυφαία Κολλέγια (Forbes 2018) 20%
Φοιτητικό χρέος 20%
Κέρδη Alumni 20%
Καθαρή τιμή 20%
Ρυθμός αποφοίτησης 10%
Pell Grant παραλήπτες 10%

μεθοδολογία προβολής

Kiplinger

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Kiplinger's Best College Values:
Κριτήρια Ποιότητας 55%
Κριτήρια Κόστους 45%

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Colleges That Add the Most Value:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU North America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

Payscale

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

The Times and The Sunday Times

μεθοδολογία προβολής

The University League Tables

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CUG The Complete University Guide - UK:
Standards εισόδου
Ικανοποίηση φοιτητών
Ποιότητα έρευνας
Ένταση έρευνας
Προοπτικές αποφοίτων
Αναλογία φοιτητών - προσωπικού
Έξοδα ακαδημαϊκών υπηρεσιών
Έξοδα εγκαταστάσεων
Good honours
Ολοκλήρωση πτυχίου

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Tillburg University

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Tilburg University Economics Ranking:
Η κατάταξη βασίζεται σε 35 περιοδικά.
Περιοδικά (πηγή) https://econtop.uvt.nl/journals.php

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Αποτελέσματα 40% (προσληψιμότητα)
Πόροι 30%
Συμμετοχή 20% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 10% (ποικιλότητα)

μεθοδολογία προβολής

Washington Monthly

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Washington Monthly - National Universities:
Κοινωνική Κινητικότητα 33.33%
Έρευνα 33.33%
Κοινωνία και Στρατιωτική Θητεία 33.33%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής