Πανεπιστήμια σε Ιαπωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ιαπωνία
467 από 702
 • Πανεπιστήμια σε Ιαπωνία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
54
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ιαπωνία
 • (45 ίδρυμα και9 κατατάξεις θέματος)
48
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ιαπωνία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ιαπωνία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ιαπωνία

--- Nature Index - Top 100 Institutions in Sciences Asia Pacific
#2 
University of Tokyo
--- QS World University Rankings By Subject
#6 
Tokyo Medical and Dental University
--- QS World University Rankings By Subject
#7 
University of Tokyo
--- QS World University Rankings By Subject
#15 
University of Tokyo
--- QS World University Rankings By Subject
#19 
University of Tokyo
Μαθηματικά ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#23 
Kyoto University
--- QS World University Rankings By Subject
#24 
University of Tokyo
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#29 
University of Tokyo
--- THE World University Rankings by Subject
#32 
University of Tokyo
--- QS World University Rankings By Subject
#39 
University of Tokyo

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ιαπωνία2023

#1
Japan

University of Tokyo
東京大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1264 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #39 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #23 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #81 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2
Japan

Kyoto University
京都大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (801 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #68 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #2 
 • #36 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #140 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3
Japan

Osaka University
大阪大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (423 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #251 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #4 
 • #68 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #286 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#4
Japan

Tokyo Institute of Technology
東京工業大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (543 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #301 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #3 
 • #55 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #7 
 • #360 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#5
Japan

Nagoya University
名古屋大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (299 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #301 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #6 
 • #112 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #5 
 • #333 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#6
Japan

Hokkaido University
北海道大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (973 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #8 
 • #141 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #8 
 • #432 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#7
Japan

Kyushu University
九州大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (119 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #7 
 • #135 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #349 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#8
Japan

Tohoku University
東北大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (264 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #5 
 • #79 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #286 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#9
Japan

Keio University
慶應義塾大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (612 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #9 
 • #197 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #10 
 • #517 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#10
Japan

University of Tsukuba
筑波大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (430 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #11 
 • #312 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #9 
 • #432 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#11
Japan

Waseda University
早稲田大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1914 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #10 
 • #205 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #11 
 • #579 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#12
Japan

Hiroshima University
広島大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #12 
 • #338 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #13 
 • #667 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#13
Japan

Kobe University
神戸大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #363 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #12 
 • #583 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#14
Japan

Chiba University
千葉大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (190 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #15 
 • #490 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #18 
 • #835 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#15
Japan

Tokyo Medical and Dental University
東京医科歯科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (427 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #14 
 • #392 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #20 
 • #884 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#16

Kanazawa University
金沢大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #21 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #23 
 • #1060 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#17
Japan

Okayama University
岡山大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (180 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #22 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #14 
 • #750 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#18
Japan

Yokohama City University
横浜市立大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (130 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #16 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #19 
 • #835 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#19
Japan

Tokyo University of Science
東京理科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
 • #71 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #38 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #26 
 • #1095 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#20
Japan

Kumamoto University
熊本大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #25 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #22 
 • #1049 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#21
Japan

Nagasaki University
長崎大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #19 
 • #571 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #27 
 • #1136 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#22
Japan

Osaka Metropolitan University
大阪公立大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #23 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #25 
 • #1085 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#23
Japan

Tokyo Metropolitan University
首都大学東京

 • #35 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #29 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #15 
 • #757 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#24
Japan

Tokyo University of Agriculture and Technology
東京農工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image

 • #69 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #30 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #34 
 • #1309 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#25
Japan

Hitotsubashi University
一橋大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (227 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #531 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #175 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #10 
 • #151 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#26
Japan

Ritsumeikan University
立命館大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (344 αξιολογήσεις)
 • #56 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #27 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #45 
 • #1438 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#27
Japan

Niigata University
新潟大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (150 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #18 
 • #561 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #24 
 • #1066 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#28
Japan

Gifu University
岐阜大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (183 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #20 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #39 
 • #1381 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#29
Japan

Shinshu University
信州大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #36 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #21 
 • #984 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#30
Japan

Yokohama National University
横浜国立大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (256 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #33 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #52 
 • #1526 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#31
Japan

Tokushima University
徳島大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
 • #68 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #28 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #43 
 • #1431 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#32
Japan

Gunma University
群馬大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #24 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #60 
 • #1589 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#33
Japan

Kagoshima University
鹿児島大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image

 • #101 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #26 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #36 
 • #1350 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#34
Japan

Yamaguchi University
山口大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (138 αξιολογήσεις)
Card image

 • #90 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #32 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #49 
 • #1494 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#35
Japan

Tokai University
東海大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image

 • #67 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #44 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #31 
 • #1184 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#36
Japan

Kyushu Institute of Technology
九州工業大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #41 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #42 
 • #1431 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#37
Japan

Sophia University
上智大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (657 αξιολογήσεις)
Card image

 • #80 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #37 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #129 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#38
Japan

Saitama University
埼玉大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (197 αξιολογήσεις)
Card image

 • #76 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #43 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #64 
 • #1627 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#39
Japan

Nagoya Institute of Technology
名古屋工業大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
 • #113 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #42 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #69 
 • #1658 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#40
Japan

Kyoto Institute of Technology
京都工芸繊維大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (192 αξιολογήσεις)
Card image

 • #108 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #40 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #80 
 • #1767 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#41
Japan

Doshisha University
同志社大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (1522 αξιολογήσεις)
Card image

 • #95 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #39 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #93 
 • #1873 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#42
Japan

Juntendo University
順天堂大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (280 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #33 
 • #1233 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #18 
 • #385 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#43
Japan

Kwansei Gakuin University
関西学院大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (621 αξιολογήσεις)
 • #106 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #47 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #86 
 • #1803 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#44
Japan

Rikkyo University
立教大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (641 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #49 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #135 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#45
Japan

Meiji University
明治大学

Card image

 • #109 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #48 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #82 
 • #1774 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#46
Japan

Shibaura Institute of Technology
芝浦工業大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (219 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #50 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #156 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#47
Japan

Ehime University
愛媛大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #35 
 • #1346 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #77 
 • #478 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#48
Japan

Yamagata University
山形大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #50 
 • #1522 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #89 
 • #491 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#49
Japan

Kitasato University
北里大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #56 
 • #1570 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #34 
 • #441 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#50
Japan

International Christian University
国際基督教大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (98 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #12 
 • #12 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #32 
 • #271 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 08 Νοεμβρίου, 2022]

#51
Japan

The University of Electro-Communications
電気通信大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (120 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #53 
 • #1535 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #119 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#52
Japan

University of Occupational and Environmental Health, Japan
産業医科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #29 
 • #1172 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #44 
 • #450 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#53
Japan

University of Toyama
富山大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
Card image

 • #73 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #37 
 • #1357 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #46 
 • #454 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#54
Japan

Aoyama Gakuin University
青山学院大学

Card image

 • #86 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #45 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #160 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#55
Japan

Nihon University
日本大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (435 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #1381 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #33 
 • #440 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #145 
 • #141 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]


#56
Japan

Nagoya City University
名古屋市立大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (135 αξιολογήσεις)
 • #54 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #70 
 • #1675 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #31 
 • #438 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#57
Japan

Tottori University
鳥取大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
 • #87 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #62 
 • #1617 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #35 
 • #441 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#58

University of KinDAI Himeji
近大姫路大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.1 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #22 
 • #417 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #71 
 • #71 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]


#59
Japan

University of the Ryukyus
琉球大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
 • #57 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #54 
 • #1549 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #111 
 • #511 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#60
Japan

Tokyo Medical University
東京医科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.4 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #30 
 • #1180 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #36 
 • #445 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#61
Japan

Fujita Health University
藤田保健衛生大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.8 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #38 
 • #1357 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #58 
 • #462 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#62
Japan

Mie University
三重大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (132 αξιολογήσεις)
 • #51 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #66 
 • #1647 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #80 
 • #479 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#63
Japan

Jikei University School of Medicine
東京慈恵会医科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #44 
 • #1431 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #57 
 • #460 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#64
Japan

Kyoto Prefectural University of Medicine
京都府立医科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #57 
 • #1581 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #28 
 • #433 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#65
Japan

Shimane University
島根大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
 • #77 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #75 
 • #1712 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #86 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#66
Japan

Kochi University
高知大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
 • #104 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #59 
 • #1589 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #97 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#67
Japan

University of Yamanashi
山梨大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (62 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #72 
 • #1686 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #78 
 • #479 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]

#68
Japan

Saga University
佐賀大学

Card image

 • #58 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #68 
 • #1653 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #101 
 • #504 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]

#69
Japan

Teikyo University
帝京大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
Card image

 • #65 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #47 
 • #1489 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #62 
 • #464 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#70
Japan

University of Miyazaki
宮崎大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
 • #111 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #71 
 • #1677 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #92 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


ΙαπωνίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +81

 • Θρησκεία:
 • Βουδισμός, Σιντοϊσμός  90%
 • Χριστιανισμός  2%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  7%
 • Άλλες θρησκείες: Ισλάμ, Μπαχάι  1%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ιαπωνία:
 • 1. Τόκιο: 8,300,000
 • 2. Yokohoma: 3,600,000
 • 3. Οσάκα: 2,600,000
 • 4. Ναγκόγια: 2,200,000
 • 5. Σαπόρο: 1,900,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Ιαπωνία:

Narita International Airport (NRT): 39.053.652 επιβάτες / έτος; 3 τερματικοί σταθμοί (terminals); 63χλμ. από Τόκιο κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ιαπωνία

google static map google map control google map control

University of Tokyo βρίσκεται στη θέση #1 σε Ιαπωνία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ιαπωνία Kyoto University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 52 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Kyoto University έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιαπωνία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το Tokyo Medical and Dental University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιαπωνία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tokyo Medical and Dental University περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιαπωνία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιαπωνία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιαπωνία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιαπωνία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιαπωνία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιαπωνία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιαπωνία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιαπωνία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το University of Tsukuba έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιαπωνία για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tsukuba περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιαπωνία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

MONEY

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Academic:
Published Articles Count:
- Count (whole articles)
- Share (fractional article count)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global Employability University Ranking:
100% Employer Surveys

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Washington Monthly

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής