Πανεπιστήμια σε Κιότο, Ιαπωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Κιότο
22 από 24
 • Πανεπιστήμια σε Κιότο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
28
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κιότο
 • (21 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
27
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κιότο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κιότο

---
#14 
Kyoto University
---
#16 
Kyoto University
---
#21 
Kyoto University
Μαθηματικά
#23 
Kyoto University
Αρχαιολογία
#30 
Kyoto University
---
#36 
Kyoto University
---
#43 
Kyoto University
---
#48 
Kyoto University
---
#51 
Kyoto University
---
#51 
Kyoto University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κιότο, Ιαπωνία2022

#1

Kyoto University
京都大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (801 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #61 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #33 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #78 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Ritsumeikan University
立命館大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (344 αξιολογήσεις)
 • #111 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #31 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #81 
 • #510 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Kyoto Institute of Technology
京都工芸繊維大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (192 αξιολογήσεις)
Card image

 • #92 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #113 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Doshisha University
同志社大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (1522 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #40 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #104 
 • #536 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Kyoto Prefectural University of Medicine
京都府立医科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #415 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #114 
 • #111 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 25 Μαρτίου, 2021]


#6

Kyoto Sangyo University
京都産業大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.3 / 5.0 (231 αξιολογήσεις)
 • #91 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #114 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #103 
 • #101 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 25 Μαρτίου, 2021]


#7

Ryukoku University
龍谷大学

Card image

 • #113 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #168 
 • #620 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #106 
 • #101 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 25 Μαρτίου, 2021]

#8

Kyoto Prefectural University
京都府立大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
 • #115 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #172 
 • #151 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 25 Μαρτίου, 2021]
 • #130 
 • #1784 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#9

Kyoto Pharmaceutical University
京都薬科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
Card image

 • #76 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #134 
 • #1856 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #206 
 • #4725 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Kyoto University of Education
京都教育大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #101 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #229 
 • #3834 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #87 
 • #1448 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#11

Kyoto University of Foreign Studies
京都外国語大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (173 αξιολογήσεις)
 • #73 
 • #73 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 25 Μαρτίου, 2021]
 • #314 
 • #6582 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

Doshisha Women's College of Liberal Arts
同志社女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
 • #135 
 • #1897 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #85 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #388 
 • #9240 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Kyoto Women's University
京都女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (59 αξιολογήσεις)
 • #233 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 25 Μαρτίου, 2021]
 • #106 
 • #651 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #250 
 • #5355 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Bukkyo University
佛教大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
 • #202 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 25 Μαρτίου, 2021]
 • #302 
 • #6296 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Kyoto Tachibana University
京都橘大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)
 • #232 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 25 Μαρτίου, 2021]
 • #329 
 • #7051 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

Kyoto Koka Women's University
京都光華女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
 • #230 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 25 Μαρτίου, 2021]
 • #356 
 • #7935 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Otani University
大谷大学

 • #249 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 25 Μαρτίου, 2021]
 • #365 
 • #8289 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Kyoto Notre Dame University
京都ノートルダム女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image

 • #231 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 25 Μαρτίου, 2021]
 • #372 
 • #8580 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Kyoto University of Art and Design
京都造形芸術大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (171 αξιολογήσεις)
Card image

 • #342 
 • #7522 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Kyoto College of Graduate Studies for Informatics
京都情報大学院大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
 • #348 
 • #7708 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Kyoto City University of Arts
京都市立芸術大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)
Card image

 • #366 
 • #8297 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Hanazono University
花園大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
 • #393 
 • #9440 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Kyoto Saga University of Arts
京都嵯峨芸術大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)

#24

Shuchiin University
種智院大学


ΚιότοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1460000

: Kyōto,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κιότο

google static map google map control google map control

Kyoto University βρίσκεται στη θέση #1 σε Κιότο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κιότο Kyoto University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 35 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Kyoto University έχει περαστεί σε λίστα

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Αρχαιολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Japan University Rankings - Times Higher Education:
Πόροι 34%
Συμμετοχή 30% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 20% (ποικιλότητα)
Αποτελέσματα 16% (προσληψιμότητα)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής