Πανεπιστήμια σε Κιότο, Ιαπωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Κιότο
21 από 24
 • Πανεπιστήμια σε Κιότο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
47
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κιότο
 • (40 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
42
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κιότο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κιότο

--- Nature Index - Top 100 Institutions in Sciences Asia Pacific
#14 
Kyoto University
--- QS World University Rankings By Subject
#21 
Kyoto University
Μαθηματικά ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#23 
Kyoto University
--- QS World University Rankings By Subject
#24 
Kyoto University
--- QS World University Rankings By Subject
#32 
Kyoto University
--- QS World University Rankings By Subject
#41 
Kyoto University
--- THE World University Rankings by Subject
#48 
Kyoto University
--- QS World University Rankings By Subject
#51 
Kyoto University
--- QS World University Rankings By Subject
#51 
Kyoto University
--- QS World University Rankings By Subject
#53 
Kyoto University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κιότο, Ιαπωνία2023

#1

Kyoto University
京都大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (801 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #68 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #2 
 • #36 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #140 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2

Ritsumeikan University
立命館大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (344 αξιολογήσεις)
 • #56 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #27 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #45 
 • #1438 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3

Kyoto Institute of Technology
京都工芸繊維大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (192 αξιολογήσεις)
Card image

 • #108 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #40 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #80 
 • #1767 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#4

Doshisha University
同志社大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (1522 αξιολογήσεις)
Card image

 • #95 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #39 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #93 
 • #1873 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#5

Kyoto Prefectural University of Medicine
京都府立医科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #57 
 • #1581 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #28 
 • #433 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#6

Kyoto Sangyo University
京都産業大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.3 / 5.0 (231 αξιολογήσεις)
 • #107 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #118 
 • #517 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #105 
 • #101 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]


#7

Ryukoku University
龍谷大学

Card image

 • #75 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #171 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #110 
 • #101 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]

#8

Kyoto Prefectural University
京都府立大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
 • #94 
 • #498 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #156 
 • #151 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #138 
 • #2877 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]

#9

Kyoto University of Education
京都教育大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #142 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #84 
 • #1493 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]
 • #12 
 • #487 
NTU Performance Ranking of Scientific Papers
[Δημοσίευση 02 Αυγούστου, 2022]


#10

Kyoto Pharmaceutical University
京都薬科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
 • #66 
 • #467 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #214 
 • #5153 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#11

Kyoto University of Foreign Studies
京都外国語大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (173 αξιολογήσεις)
 • #82 
 • #82 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #308 
 • #7063 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#12

Doshisha Women's College of Liberal Arts
同志社女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
 • #112 
 • #111 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #95 
 • #701 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 08 Νοεμβρίου, 2022]

#13

Kyoto Women's University
京都女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (59 αξιολογήσεις)
 • #157 
 • #151 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #101 
 • #701 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 08 Νοεμβρίου, 2022]
 • #270 
 • #6169 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#14

Bukkyo University
佛教大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
 • #204 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #268 
 • #6115 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#15

Kyoto Notre Dame University
京都ノートルダム女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image

 • #233 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #303 
 • #6941 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#16

Kyoto Koka Women's University
京都光華女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
 • #232 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #332 
 • #7742 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]
 • #51 
 • #601 
THE University Impact Rankings - Good Health and Well-Being (SDG3)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]

#17

Otani University
大谷大学

 • #249 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #374 
 • #9319 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#18

Kyoto Tachibana University
京都橘大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)
 • #234 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]

#19

Kyoto University of Art and Design
京都造形芸術大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (171 αξιολογήσεις)
Card image

 • #345 
 • #8207 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#20

Kyoto City University of Arts
京都市立芸術大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)
Card image

 • #358 
 • #8703 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#21

Hanazono University
花園大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
 • #397 
 • #10238 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#22

Kyoto College of Graduate Studies for Informatics
京都情報大学院大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)

#23

Kyoto Saga University of Arts
京都嵯峨芸術大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)

#24

Shuchiin University
種智院大学


ΚιότοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1464000

: Kyōto, Kyōto-shi

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κιότο

google static map google map control google map control

Kyoto University βρίσκεται στη θέση #1 σε Κιότο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κιότο Kyoto University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 52 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Kyoto University έχει περαστεί σε λίστα

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Το Kyoto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κιότο για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kyoto University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Academic:
Published Articles Count:
- Count (whole articles)
- Share (fractional article count)

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global Employability University Ranking:
100% Employer Surveys

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής