Πανεπιστήμια σε Εμπέτσου, Ιαπωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

3 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Εμπέτσου
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
3
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Εμπέτσου
 • (3 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Εμπέτσου
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Εμπέτσου, Ιαπωνία2022

#1

Rakuno Gakuen University
酪農学園大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (164 αξιολογήσεις)
 • #127 
 • #525 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #201 
 • #4934 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#2

Hokkaido Information University
北海道情報大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
Card image

 • #166 
 • #2431 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #237 
 • #5437 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#3

Sapporo Gakuin University
札幌学院大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
 • #298 
 • #6573 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#4

Hokusho University
北翔大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.3 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)

ΕμπέτσουΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 134000

: Hokkaidō,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Εμπέτσου

google static map google map control google map control

Rakuno Gakuen University βρίσκεται στη θέση #1 σε Εμπέτσου στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Εμπέτσου Rakuno Gakuen University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 3 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Rakuno Gakuen University έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής