Πανεπιστήμια σε Νάρα, Ιαπωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

4 από 5
 • Πανεπιστήμια σε Νάρα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
6
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Νάρα
 • (5 ίδρυμα και1 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Νάρα
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Νάρα

---
#895 
Nara Women's University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Νάρα, Ιαπωνία2022

#1

Nara Women's University
奈良女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)
 • #175 
 • #586 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #86 
 • #83 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #109 
 • #1830 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#2

Nara University of Education
奈良教育大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
 • #205 
 • #4978 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#3

Tezukayama University
帝塚山大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
 • #362 
 • #8664 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#4

Nara University
奈良大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (103 αξιολογήσεις)
 • #403 
 • #10537 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#5

Nara Prefectual University
奈良県立大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)

ΝάραΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 368000

: Nara,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Νάρα

google static map google map control google map control

Nara Women's University βρίσκεται στη θέση #1 σε Νάρα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 123 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Νάρα Nara Women's University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 7 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Nara Women's University έχει περαστεί σε λίστα

Το Nara Women's University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νάρα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Nara Women's University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Japan University Rankings - Times Higher Education:
Πόροι 34%
Συμμετοχή 30% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 20% (ποικιλότητα)
Αποτελέσματα 16% (προσληψιμότητα)

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής