Πανεπιστήμια σε Κασίβα, Ιαπωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

1 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Κασίβα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
2
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κασίβα
 • (2 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κασίβα
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κασίβα, Ιαπωνία2022

#1

Reitaku University
麗澤大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (77 αξιολογήσεις)
Card image

 • #118 
 • #111 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #309 
 • #6753 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#2

Nihonbashi Gakkan University
日本橋学館大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)

#3

Kaichi International University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)

ΚασίβαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 341000

: Chiba,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κασίβα

google static map google map control google map control

Reitaku University βρίσκεται στη θέση #1 σε Κασίβα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κασίβα Reitaku University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 2 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Reitaku University έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Japan University Rankings - Times Higher Education:
Πόροι 34%
Συμμετοχή 30% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 20% (ποικιλότητα)
Αποτελέσματα 16% (προσληψιμότητα)

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής