Πανεπιστήμια σε Κουματόρι, Ιαπωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

1 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Κουματόρι
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
1
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κουματόρι
 • (1 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κουματόρι
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κουματόρι, Ιαπωνία2022

#1

Osaka University of Health and Sport Sciences
大阪体育大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
 • #383 
 • #9518 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#2

Osaka University of Tourism
大阪観光大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)

#3

Kansai University of Health Sciences
関西医療大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image


ΚουματόριΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

: Akita,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κουματόρι

google static map google map control google map control

Osaka University of Health and Sport Sciences βρίσκεται στη θέση #1 σε Κουματόρι στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κουματόρι Osaka University of Health and Sport Sciences βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 1 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Osaka University of Health and Sport Sciences έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής