Πανεπιστήμια σε Τόκιο, Ιαπωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Τόκιο
69 από 85
 • Πανεπιστήμια σε Τόκιο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
47
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Τόκιο
 • (39 ίδρυμα και8 κατατάξεις θέματος)
43
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Τόκιο
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Τόκιο, Ιαπωνία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Τόκιο

--- Nature Index - Top 100 Institutions in Sciences Asia Pacific
#2 
University of Tokyo
--- QS World University Rankings By Subject
#6 
Tokyo Medical and Dental University
--- QS World University Rankings By Subject
#7 
University of Tokyo
--- QS World University Rankings By Subject
#15 
University of Tokyo
--- QS World University Rankings By Subject
#19 
University of Tokyo
--- QS World University Rankings By Subject
#24 
University of Tokyo
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#29 
University of Tokyo
Μαθηματικά QS World University Rankings By Subject
#31 
University of Tokyo
--- THE World University Rankings by Subject
#32 
University of Tokyo
--- QS World University Rankings By Subject
#39 
University of Tokyo

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Τόκιο, Ιαπωνία2023

#1
Japan

University of Tokyo
東京大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1264 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #39 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #23 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #81 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2
Japan

Keio University
慶應義塾大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (612 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #9 
 • #197 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #10 
 • #517 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3
Japan

Waseda University
早稲田大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1914 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #10 
 • #205 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #11 
 • #579 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#4
Japan

Tokyo Medical and Dental University
東京医科歯科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (427 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #14 
 • #392 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #20 
 • #884 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#5
Japan

Tokyo University of Science
東京理科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
 • #71 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #38 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #26 
 • #1095 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#6
Japan

Tokai University
東海大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image

 • #67 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #44 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #31 
 • #1184 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#7
Japan

Sophia University
上智大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (657 αξιολογήσεις)
Card image

 • #80 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #37 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #129 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#8
Japan

Juntendo University
順天堂大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (280 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #33 
 • #1233 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #18 
 • #385 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#9
Japan

Rikkyo University
立教大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (641 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #49 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #135 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#10
Japan

Meiji University
明治大学

Card image

 • #109 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #48 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #82 
 • #1774 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#11
Japan

Shibaura Institute of Technology
芝浦工業大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (219 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #50 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #156 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#12
Japan

Kitasato University
北里大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #56 
 • #1570 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #34 
 • #441 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#13
Japan

Aoyama Gakuin University
青山学院大学

Card image

 • #86 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #45 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #160 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#14
Japan

Nihon University
日本大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (435 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #1381 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #33 
 • #440 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #145 
 • #141 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]


#15
Japan

Tokyo Medical University
東京医科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.4 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #30 
 • #1180 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #36 
 • #445 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#16
Japan

Jikei University School of Medicine
東京慈恵会医科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #44 
 • #1431 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #57 
 • #460 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#17
Japan

Teikyo University
帝京大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
Card image

 • #65 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #47 
 • #1489 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #62 
 • #464 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#18
Japan

Toho University
東邦大学

 • #66 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #46 
 • #1478 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #74 
 • #475 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#19
Japan

Nippon Medical School
日本医科大学

Card image

 • #22 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #79 
 • #1741 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #64 
 • #467 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#20
Japan

Tokyo University of Marine Science and Technology
東京海洋大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
 • #70 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #63 
 • #1621 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #137 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#21
Japan

Ochanomizu University
お茶の水女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
 • #114 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #123 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #25 
 • #25 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]


#22
Japan

Showa University
昭和大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #55 
 • #1567 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #52 
 • #458 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#23
Japan

Tokyo Women's Medical University
東京女子医科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.9 / 5.0 (437 αξιολογήσεις)
 • #41 
 • #1425 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #39 
 • #448 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #44 
 • #1116 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#24
Japan

Hosei University
法政大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (618 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #158 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #66 
 • #66 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]


#25
Japan

Toyo University
東洋大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (256 αξιολογήσεις)
Card image

 • #88 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #167 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #74 
 • #73 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]

#26
Japan

Gakushuin Women's College
学習院女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (64 αξιολογήσεις)
 • #139 
 • #539 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #53 
 • #53 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #89 
 • #651 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 08 Νοεμβρίου, 2022]

#27
Japan

St. Luke's International University
聖路加国際大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
 • #133 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #58 
 • #58 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #201 
 • #5018 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#28
Japan

Kogakuin University
工学院大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (174 αξιολογήσεις)
 • #105 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #138 
 • #539 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #134 
 • #131 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]


#29
Japan

Tokyo City University
東京都市大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #83 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #169 
 • #571 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #147 
 • #141 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]

#30
Japan

Tokyo University of Agriculture
東京農業大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
Card image

 • #82 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #105 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #179 
 • #151 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]


#31
Japan

Tokyo Denki University
東京電機大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (121 αξιολογήσεις)
 • #84 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #162 
 • #562 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #180 
 • #151 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]


#32
Japan

Hoshi University
星薬科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image

 • #67 
 • #469 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #193 
 • #151 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #198 
 • #5005 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#33

Tokyo Dental College
東京歯科大学

 • #93 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #128 
 • #2691 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #158 
 • #4063 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#34
Japan

The Nippon Dental University
日本歯科大学

Card image

 • #153 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #134 
 • #2817 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #165 
 • #4423 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]


#35
Japan

United Nations University
国際連合大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (193 αξιολογήσεις)
Card image

 • #159 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #42 
 • #1311 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#36
Japan

Musashi University
武蔵大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
Card image

 • #84 
 • #83 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #328 
 • #7630 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#37
Japan

Meiji Gakuin University
明治学院大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (209 αξιολογήσεις)
 • #106 
 • #101 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #177 
 • #4706 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#38
Japan

Tokyo International University
東京国際大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (165 αξιολογήσεις)
 • #122 
 • #111 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #215 
 • #5174 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#39
Japan

Showa Women's University
昭和女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
Card image

 • #121 
 • #111 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #342 
 • #8136 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#40
Japan

Japan Women's University
日本女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (102 αξιολογήσεις)
Card image

 • #195 
 • #151 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #83 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 08 Νοεμβρίου, 2022]
 • #195 
 • #4969 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#41
Japan

Tokyo Woman's Christian University
東京女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
Card image

 • #149 
 • #141 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #239 
 • #5600 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#42
Japan

Senshu University
専修大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
 • #169 
 • #151 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #182 
 • #4755 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]
 • #45 
 • #1001 
THE University Impact Rankings - Quality Education (SDG4)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]

#43
Japan

Takushoku University
拓殖大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #175 
 • #151 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #304 
 • #6946 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#44
Japan

Seijo University
成城大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
Card image

 • #254 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #280 
 • #6260 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#45
Japan

Komazawa University
駒澤大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (120 αξιολογήσεις)
Card image

 • #229 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #282 
 • #6288 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]
 • #32 
 • #601 
THE University Impact Rankings - No Poverty (SDG1)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]

#46
Japan

Tama Art University
多摩美術大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (105 αξιολογήσεις)
Card image

 • #264 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #283 
 • #6321 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#47
Japan

Daito Bunka University
大東文化大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
 • #205 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #299 
 • #6793 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#48
Japan

Kokugakuin University
國學院大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
Card image

 • #228 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #307 
 • #6987 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#49
Japan

Nishogakusha University
二松学舎大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
 • #244 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]
 • #414 
 • #10901 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#50
Japan

National Graduate Institute for Policy Studies
政策研究大学院大学

 • #129 
 • #3346 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#51
Japan

Tokyo National University of Fine Arts and Music
東京芸術大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (254 αξιολογήσεις)
Card image

 • #173 
 • #4603 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#52
Japan

Rissho University
立正大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #179 
 • #4732 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#53
Japan

Tokyo Polytechnic University
東京工芸大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
 • #209 
 • #5096 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#54
Japan

Tokyo Kasei University
東京家政大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.6 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #223 
 • #5301 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#55
Japan

Kokushikan University
国士舘大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (137 αξιολογήσεις)
 • #227 
 • #5362 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#56
Japan

Otsuma Women's University
大妻女子大学

 • #236 
 • #5554 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#57
Japan

Nippon Sport Science University
日本体育大学

 • #240 
 • #5610 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#58
Japan

Tokyo Keizai University
東京経済大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
 • #263 
 • #6069 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#59
Japan

Taisho University
大正大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
 • #265 
 • #6099 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#60
Japan

Kyoritsu Women's University
共立女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
 • #279 
 • #6232 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#61
Japan

Advanced Institute of Industrial Technology
産業技術大学院大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
 • #284 
 • #6367 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#62
Japan

Mejiro University
目白大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (137 αξιολογήσεις)
 • #349 
 • #8332 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#63
Japan

Digital Hollywood University
デジタルハリウッド大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #368 
 • #9115 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#64
Japan

Bunkyo Gakuin University
文京学院大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
Card image

 • #392 
 • #10128 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#65
Japan

Toyo Gakuen University
東洋学園大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image

 • #395 
 • #10153 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#66
Japan

University of the Sacred Heart
聖心女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image

 • #403 
 • #10403 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#67
Japan

Kaetsu University
嘉悦大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #425 
 • #11231 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#68
Japan

Musashino Academia Musicae
武蔵野音楽大学

Card image

 • #428 
 • #11310 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#69
Japan

Seisen University
清泉女子大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
Card image

 • #435 
 • #11624 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#70
Japan

Takachiho University
高千穂大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (83 αξιολογήσεις)

ΤόκιοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 8337000

: Tōkyō,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Τόκιο

google static map google map control google map control

University of Tokyo βρίσκεται στη θέση #1 σε Τόκιο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Τόκιο Keio University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 49 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Keio University έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τόκιο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το Tokyo Medical and Dental University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τόκιο για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tokyo Medical and Dental University περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τόκιο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τόκιο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τόκιο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τόκιο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τόκιο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τόκιο για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τόκιο για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τόκιο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Το Waseda University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τόκιο για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Waseda University περιλαμβάνεται.

Το University of Tokyo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τόκιο για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tokyo περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Academic:
Published Articles Count:
- Count (whole articles)
- Share (fractional article count)

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global Employability University Ranking:
100% Employer Surveys

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής