Πανεπιστήμια σε Σιμονοσέκι, Ιαπωνία
- Κατάταξη & Κριτικές -

4 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Σιμονοσέκι
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
3
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σιμονοσέκι
 • (3 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σιμονοσέκι
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σιμονοσέκι, Ιαπωνία2022

#1

Baiko Gakuin University
梅光学院大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
 • #183 
 • #151 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]

#2

Shimonoseki City University
下関市立大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
 • #258 
 • #201 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Μαρτίου, 2022]

#3

University of East Asia
東亜大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #228 
 • #3810 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#4

National Fisheries University
水産大学校

 • #318 
 • #7017 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

ΣιμονοσέκιΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 246000

: Yamaguchi,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 100 V
  • Συχνότητα: 60 Hz / 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σιμονοσέκι

google static map google map control google map control

Baiko Gakuin University βρίσκεται στη θέση #1 σε Σιμονοσέκι στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σιμονοσέκι National Fisheries University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 1 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National Fisheries University έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Japan University Rankings - Times Higher Education:
Πόροι 34%
Συμμετοχή 30% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 20% (ποικιλότητα)
Αποτελέσματα 16% (προσληψιμότητα)

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής