Πανεπιστήμια σε Γερμανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Γερμανία
275 από 386
 • Πανεπιστήμια σε Γερμανία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
28
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Γερμανία
 • (21 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
32
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Γερμανία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Γερμανία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Γερμανία

---
#5 
University of Heidelberg
---
#13 
Karlsruhe University of Applied Sciences
---
#14 
Technical University of Munich
Μαθηματικά
#14 
University of Bonn
---
#17 
Technical University of Munich
---
#18 
University of Hohenheim
---
#18 
Ludwig Maximilian University of Munich
---
#22 
Free University of Berlin
---
#24 
Ludwig Maximilian University of Munich
---
#25 
Ludwig Maximilian University of Munich

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Γερμανία2022

#1

Ludwig Maximilian University of Munich
Ludwig-Maximilians-Universität München

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (1034 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #32 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #64 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #98 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Technical University of Munich
Technische Universität München

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1048 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #38 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #50 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #64 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

RWTH Aachen University
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (574 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #108 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #165 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #170 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Humboldt University of Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (756 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #74 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #128 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #295 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Technical University of Berlin
Technische Universität Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (624 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #139 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #159 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #277 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Karlsruhe Institute of Technology
Karlsruher Institut für Technologie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (420 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #180 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #136 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #177 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of Tübingen
Universität Tübingen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (580 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #78 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #177 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #188 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Dresden University of Technology
Technische Universität Dresden

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (339 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #172 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #194 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #154 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Free University of Berlin
Freie Universität Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (428 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #83 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #127 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #245 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

University of Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (207 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #119 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #204 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #25 
 • #287 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

University of Freiburg
Universität Freiburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (412 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #108 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #172 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #171 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

University of Bonn
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1271 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #112 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #226 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #162 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

University of Hamburg
Universität Hamburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (716 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #132 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #214 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #158 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

University of Erlangen Nuremberg
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (306 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #197 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #322 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #140 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

University of Cologne
Universität zu Köln

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (1143 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #172 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #311 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #21 
 • #256 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

Darmstadt University of Technology
Technische Universität Darmstadt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (266 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #269 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #328 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

University of Würzburg
Universität Würzburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (352 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #165 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #378 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #200 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

Goethe University of Frankfurt am Main
Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (479 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #340 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #204 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

University of Münster
Westfälische Wilhelms-Universitat Münster

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (845 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #411 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #187 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

University of Ulm
Universität Ulm

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (150 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #146 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #365 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #258 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

Friedrich Schiller University of Jena
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (102 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #344 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #232 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

Johannes Gutenberg University Mainz
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (600 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #427 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #216 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#23

Ruhr University Bochum
Ruhr-Universität Bochum

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (690 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #393 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #291 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#24

University of Constance
Universität Konstanz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (301 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #39 
 • #384 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#25

University of Kiel
Universität zu Kiel

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (253 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #31 
 • #494 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #29 
 • #296 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#26

University of Stuttgart
Universität Stuttgart

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (438 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #347 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #31 
 • #323 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#27

University of Mannheim
Universität Mannheim

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (553 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #146 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #423 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #63 
 • #510 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#28

University of Duisburg-Essen
Universität Duisburg-Essen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #44 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #249 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#29

University of Bremen
Universität Bremen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (376 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #571 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #48 
 • #426 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#30

University of Giessen
Justus-Liebig-Universität Giessen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (595 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #490 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #34 
 • #344 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#31

Heinrich Heine University of Düsseldorf
Heinrich-Heine-Universitaet Düsseldorf

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (597 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #42 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #231 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#32

University of Potsdam
Universität Potsdam

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (237 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #41 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #44 
 • #407 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#33

University of Bayreuth
Universität Bayreuth

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (275 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #33 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #47 
 • #425 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#34

University of Bielefeld
Universität Bielefeld

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (319 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #166 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #45 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #43 
 • #398 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#35

Leibniz University of Hanover
Leibniz Universität Hannover

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (445 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #37 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #41 
 • #385 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#36

University of Hohenheim
Universität Hohenheim

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (413 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #197 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #38 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #53 
 • #450 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#37

University of Marburg
Philipps-Universität Marburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (515 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #40 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #33 
 • #344 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#38

University of Regensburg
Universität Regensburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (175 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #36 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #30 
 • #307 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#39

Braunschweig University of Technology
Technische Universität Braunschweig

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (235 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #34 
 • #561 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #356 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#40

TU Dortmund University
Technische Universität Dortmund

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (309 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #43 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #38 
 • #378 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#41

Ernst Moritz Arndt University of Greifswald
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (233 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #45 
 • #407 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #977 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#42

University of Leipzig
Universität Leipzig

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (684 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #447 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #270 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #350 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#43

University of Siegen
Universität Siegen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (137 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #46 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #59 
 • #496 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#44

University of Heidelberg
Universität Heidelberg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (363 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #63 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #110 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #88 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#45

Martin Luther University of Halle-Wittenberg
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (260 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #461 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #35 
 • #351 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #520 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#46

University of Wuppertal
Bergische Universität Wuppertal

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (250 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #64 
 • #510 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #537 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#47

Saarland University
Universität des Saarlandes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (385 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #447 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #291 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #52 
 • #933 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#48

Jacobs University Bremen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (357 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #51 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #805 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#49

University of Kaiserslautern
Technische Universität Kaiserslautern

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (333 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #50 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #52 
 • #741 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#50

University of Rostock
Universität Rostock

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (209 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #37 
 • #377 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #736 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#51

University of Passau
Universität Passau

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #65 
 • #512 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #90 
 • #2918 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#52

Charité - Medical University of Berlin
Charité - Universitätsmedizin Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (659 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #73 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #119 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #176 
THE World Reputation Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 28 Οκτωβρίου, 2021]


#53

Hamburg University of Technology
Technische Universität Hamburg-Harburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #61 
 • #499 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #1180 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#54

Ilmenau University of Technology
Technische Universität Ilmenau

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (184 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #56 
 • #475 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #955 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#55

Hannover Medical School
Medizinische Hochschule Hannover

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #211 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #405 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #45 
 • #528 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#56

Otto von Guericke University of Magdeburg
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (256 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #396 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #779 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #51 
 • #731 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#57

University of Lübeck
Universität zu Lübeck

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (278 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #384 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #668 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #50 
 • #711 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#58

Carl von Ossietzky University of Oldenburg
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (246 αξιολογήσεις)
Card image

 • #54 
 • #461 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #851 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #44 
 • #521 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#59

Leuphana University of Lüneburg
Leuphana Universität Lüneburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (252 αξιολογήσεις)
Card image

 • #80 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #51 
 • #870 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #93 
 • #3060 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#60

University of Kassel
Universität Kassel

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (419 αξιολογήσεις)
Card image

 • #62 
 • #501 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #59 
 • #1011 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #42 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]


#61

University of Paderborn
Universität Paderborn

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (305 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #478 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #49 
 • #709 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #53 
 • #1159 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#62

University of Osnabrück
Universität Osnabrück

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)
Card image

 • #67 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #778 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #47 
 • #901 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]


#63

Chemnitz University of Technology
Technische Universität Chemnitz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (287 αξιολογήσεις)
Card image

 • #58 
 • #484 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #55 
 • #845 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #51 
 • #1112 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#64

University of Augsburg
Universität Augsburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (160 αξιολογήσεις)
Card image

 • #60 
 • #498 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #673 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #55 
 • #1053 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#65

Karlsruhe University of Applied Sciences
Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (162 αξιολογήσεις)
Card image

 • #83 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #81 
 • #2550 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #234 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#66

Freiberg University of Technology
Technische Universität Bergakademie Freiberg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
Card image

 • #79 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #56 
 • #895 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #63 
 • #1457 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#67

University of Veterinary Medicine Hannover
Tierärztliche Hochschule Hannover

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (322 αξιολογήσεις)
 • #52 
 • #444 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #1404 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #64 
 • #1466 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#68

University of Koblenz-Landau
Universität Koblenz-Landau

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #81 
 • #575 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #65 
 • #1531 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #67 
 • #1728 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#69

Mannheim University of Applied Sciences
Hochschule Mannheim

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #418 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #64 
 • #1509 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #109 
 • #4109 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#70

Clausthal University of Technology
Technische Universität Clausthal

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (152 αξιολογήσεις)
Card image

 • #82 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #1417 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #69 
 • #1925 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

ΓερμανίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +49

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  28%
 • Ευαγγελισμός  26%
 • Ισλάμ  5%
 • Ορθοδοξία  2%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  36%
 • Άλλες θρησκείες: , Βουδισμός  3%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Γερμανία:
 • 1. Βερολίνο: 3,400,000
 • 2. Αμβούργο: 1,700,000
 • 3. Μόναχο: 1,300,000
 • 4. Κολωνία: 960,000
 • 5. Φρανκφούρτη: 650,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Γερμανία:

Frankfurt Airport (FRA): 64.505.151 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 12χλμ. από Φρανκφούρτη κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Γερμανία

google static map google map control google map control

Ludwig Maximilian University of Munich βρίσκεται στη θέση #1 σε Γερμανία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Γερμανία Technical University of Munich βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 29 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Technical University of Munich έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Heidelberg έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Heidelberg περιλαμβάνεται.

Το Karlsruhe University of Applied Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Karlsruhe University of Applied Sciences περιλαμβάνεται.

Το Technical University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Munich περιλαμβάνεται.

Το University of Bonn έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Bonn περιλαμβάνεται.

Το Technical University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Munich περιλαμβάνεται.

Το University of Hohenheim έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Hohenheim περιλαμβάνεται.

Το Ludwig Maximilian University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ludwig Maximilian University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Free University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Free University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Ludwig Maximilian University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ludwig Maximilian University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Ludwig Maximilian University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ludwig Maximilian University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το University of Heidelberg έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Heidelberg περιλαμβάνεται.

Το Technical University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Munich περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Tillburg University

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Tilburg University Economics Ranking:
Η κατάταξη βασίζεται σε 35 περιοδικά.
Περιοδικά (πηγή) https://econtop.uvt.nl/journals.php

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής