Πανεπιστήμια σε Γερμανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Γερμανία

Τελευταίες ενημερώσεις κατάταξης σχετικά με πανεπιστήμια σε Γερμανία
 • 04 Jun, 2024: Δημοσίευση QS World University Rankings. Το είχε την υψηλότερη κατάταξη μεταξύ των Πανεπιστημίων σε: Γερμανία . Κατάταξη: Θέση #28.
 • 14 May, 2024: Πιο πρόσφατη κατάταξη: THE Young University Rankings από THE Times Higher Education, UK. 6 Πανεπιστήμια από: Γερμανία εμφανίζονται σε αυτήν την κατάταξη.
 • 13 May, 2024: CWUR Center for World University Rankings : Ενημερώθηκε. Το στην υψηλότερη θέση μεταξύ 67 Πανεπιστημίων της λίστας σε: Γερμανία.
 • 17 Apr, 2024: THE Top Universities for a Digital Education : Ενημερώθηκε. Το στην υψηλότερη θέση μεταξύ 10 Πανεπιστημίων της λίστας σε: Γερμανία.

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Γερμανία2024

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (με βάση 549 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #1 
 • #30 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #1 
 • #28 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #1 
 • #82 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 21 περισσότερων κατατάξεων του Technical University of Munich και κατατάξεων βάσει θέματος για 10θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (με βάση 1071 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #2 
 • #38 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #2 
 • #59 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #2 
 • #145 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 17 περισσότερων κατατάξεων του Ludwig Maximilian University of Munich και κατατάξεων βάσει θέματος για 12θέματα

 • #5 
 • #90 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #5 
 • #99 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #7 
 • #235 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 23 περισσότερων κατατάξεων του RWTH Aachen University και κατατάξεων βάσει θέματος για 10θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (με βάση 354 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #14 
 • #140 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #6 
 • #102 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #9 
 • #247 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 17 περισσότερων κατατάξεων του Karlsruhe Institute of Technology και κατατάξεων βάσει θέματος για 7θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (με βάση 756 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #4 
 • #87 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #7 
 • #126 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #20 
 • #375 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 20 περισσότερων κατατάξεων του Humboldt University of Berlin και κατατάξεων βάσει θέματος για 11θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (με βάση 624 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #13 
 • #136 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #8 
 • #147 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #18 
 • #355 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 21 περισσότερων κατατάξεων του Technical University of Berlin και κατατάξεων βάσει θέματος για 8θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (με βάση 377 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #9 
 • #102 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #4 
 • #97 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #13 
 • #299 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 17 περισσότερων κατατάξεων του Free University of Berlin και κατατάξεων βάσει θέματος για 12θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (με βάση 277 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #11 
 • #128 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #10 
 • #212 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #10 
 • #255 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 20 περισσότερων κατατάξεων του University of Freiburg και κατατάξεων βάσει θέματος για 10θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (με βάση 303 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #12 
 • #136 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #9 
 • #191 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #3 
 • #177 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 15 περισσότερων κατατάξεων του University of Hamburg και κατατάξεων βάσει θέματος για 11θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (με βάση 339 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #16 
 • #161 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #14 
 • #234 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #6 
 • #229 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 21 περισσότερων κατατάξεων του Dresden University of Technology και κατατάξεων βάσει θέματος για 9θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (με βάση 346 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #6 
 • #91 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #13 
 • #227 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #8 
 • #244 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 20 περισσότερων κατατάξεων του University of Bonn και κατατάξεων βάσει θέματος για 9θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (με βάση 479 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #23 
 • #201 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #18 
 • #309 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #17 
 • #349 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 17 περισσότερων κατατάξεων του Goethe University of Frankfurt am Main και κατατάξεων βάσει θέματος για 11θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (με βάση 295 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #8 
 • #95 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #11 
 • #222 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #11 
 • #267 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 18 περισσότερων κατατάξεων του University of Tübingen και κατατάξεων βάσει θέματος για 10θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (με βάση 342 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #3 
 • #47 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #3 
 • #84 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #4 
 • #180 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 13 περισσότερων κατατάξεων του University of Heidelberg και κατατάξεων βάσει θέματος για 9θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (με βάση 922 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #15 
 • #160 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #17 
 • #285 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #27 
 • #473 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 13 περισσότερων κατατάξεων του University of Cologne και κατατάξεων βάσει θέματος για 10θέματα

 • #10 
 • #111 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #16 
 • #252 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #30 
 • #525 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 16 περισσότερων κατατάξεων του University of Göttingen και κατατάξεων βάσει θέματος για 10θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (με βάση 126 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #19 
 • #193 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #12 
 • #224 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #5 
 • #210 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 18 περισσότερων κατατάξεων του University of Erlangen Nuremberg και κατατάξεων βάσει θέματος για 11θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (με βάση 235 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #17 
 • #175 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #24 
 • #428 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #19 
 • #360 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 15 περισσότερων κατατάξεων του University of Würzburg και κατατάξεων βάσει θέματος για 7θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (με βάση 570 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #20 
 • #193 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #20 
 • #367 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #12 
 • #292 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 14 περισσότερων κατατάξεων του University of Münster και κατατάξεων βάσει θέματος για 10θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (με βάση 690 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #29 
 • #251 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #22 
 • #396 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #26 
 • #450 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 15 περισσότερων κατατάξεων του Ruhr University Bochum και κατατάξεων βάσει θέματος για 8θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (με βάση 600 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #27 
 • #251 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #29 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #14 
 • #323 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 13 περισσότερων κατατάξεων του Johannes Gutenberg University Mainz και κατατάξεων βάσει θέματος για 8θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (με βάση 218 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #31 
 • #251 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #15 
 • #241 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #33 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 15 περισσότερων κατατάξεων του Darmstadt University of Technology και κατατάξεων βάσει θέματος για 6θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (με βάση 185 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #30 
 • #251 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #19 
 • #314 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #34 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 15 περισσότερων κατατάξεων του University of Stuttgart και κατατάξεων βάσει θέματος για 6θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (με βάση 110 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #21 
 • #193 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #33 
 • #554 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #22 
 • #381 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 13 περισσότερων κατατάξεων του University of Ulm και κατατάξεων βάσει θέματος για 6θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (με βάση 370 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #36 
 • #351 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #23 
 • #426 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #39 
 • #700 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 15 περισσότερων κατατάξεων του Leibniz University of Hanover και κατατάξεων βάσει θέματος για 7θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (με βάση 89 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #22 
 • #201 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #30 
 • #526 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #24 
 • #404 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 12 περισσότερων κατατάξεων του Friedrich Schiller University of Jena και κατατάξεων βάσει θέματος για 9θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (με βάση 140 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #24 
 • #201 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #27 
 • #474 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #37 
 • #655 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 13 περισσότερων κατατάξεων του University of Potsdam και κατατάξεων βάσει θέματος για 10θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (με βάση 227 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #33 
 • #301 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #37 
 • #611 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #28 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 14 περισσότερων κατατάξεων του University of Kiel και κατατάξεων βάσει θέματος για 8θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (με βάση 126 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #35 
 • #351 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #25 
 • #445 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #29 
 • #523 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 11 περισσότερων κατατάξεων του University of Giessen και κατατάξεων βάσει θέματος για 6θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (με βάση 313 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #32 
 • #301 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #34 
 • #592 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #40 
 • #744 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 16 περισσότερων κατατάξεων του University of Bremen και κατατάξεων βάσει θέματος για 9θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (με βάση 146 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #34 
 • #351 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #32 
 • #527 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #51 
 • #939 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 18 περισσότερων κατατάξεων του University of Bayreuth και κατατάξεων βάσει θέματος για 6θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (με βάση 129 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #28 
 • #251 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #26 
 • #466 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #47 
 • #846 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 13 περισσότερων κατατάξεων του University of Constance και κατατάξεων βάσει θέματος για 8θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (με βάση 382 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #25 
 • #251 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #45 
 • #851 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #23 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 11 περισσότερων κατατάξεων του Heinrich Heine University of Düsseldorf και κατατάξεων βάσει θέματος για 5θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (με βάση 181 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #26 
 • #251 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #36 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #50 
 • #935 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 9 περισσότερων κατατάξεων του University of Hohenheim και κατατάξεων βάσει θέματος για 3θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (με βάση 207 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #18 
 • #187 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #28 
 • #487 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #58 
 • #1361 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 9 περισσότερων κατατάξεων του University of Mannheim και κατατάξεων βάσει θέματος για 5θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (με βάση 266 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #38 
 • #401 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #41 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #38 
 • #691 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 11 περισσότερων κατατάξεων του University of Marburg και κατατάξεων βάσει θέματος για 7θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (με βάση 165 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #40 
 • #401 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #42 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #41 
 • #787 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 10 περισσότερων κατατάξεων του TU Dortmund University και κατατάξεων βάσει θέματος για 6θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (με βάση 235 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #41 
 • #501 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #40 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #36 
 • #647 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 10 περισσότερων κατατάξεων του Braunschweig University of Technology και κατατάξεων βάσει θέματος για 8θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (με βάση 123 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #47 
 • #601 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #47 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #66 
 • #1518 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 10 περισσότερων κατατάξεων του University of Siegen και κατατάξεων βάσει θέματος για 3θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (με βάση 221 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #45 
 • #601 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #48 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #49 
 • #920 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
Προβολή 7 περισσότερων κατατάξεων του University of Kaiserslautern και κατατάξεων βάσει θέματος για 4θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (με βάση 204 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #37 
 • #401 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #42 
 • #797 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
 • #53 
 • #1013 
US News: Καλύτερα Παγκόσμια Πανεπιστήμια
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
Προβολή 8 περισσότερων κατατάξεων του Ernst Moritz Arndt University of Greifswald και κατατάξεων βάσει θέματος για 2θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (με βάση 387 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #31 
 • #527 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #15 
 • #342 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
 • #25 
 • #346 
US News: Καλύτερα Παγκόσμια Πανεπιστήμια
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
Προβολή 9 περισσότερων κατατάξεων του University of Leipzig και κατατάξεων βάσει θέματος για 7θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (με βάση 256 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #46 
 • #601 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #44 
 • #834 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
 • #47 
 • #801 
US News: Καλύτερα Παγκόσμια Πανεπιστήμια
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
Προβολή 9 περισσότερων κατατάξεων του Otto von Guericke University of Magdeburg και κατατάξεων βάσει θέματος για 3θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (με βάση 250 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #42 
 • #501 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #68 
 • #1593 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
 • #42 
 • #633 
US News: Καλύτερα Παγκόσμια Πανεπιστήμια
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
Προβολή 7 περισσότερων κατατάξεων του University of Wuppertal και κατατάξεων βάσει θέματος για 4θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (με βάση 139 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #44 
 • #501 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #70 
 • #1630 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
 • #50 
 • #926 
US News: Καλύτερα Παγκόσμια Πανεπιστήμια
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
Προβολή 6 περισσότερων κατατάξεων του Leuphana University of Lüneburg και κατατάξεων βάσει θέματος για 4θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (με βάση 80 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #43 
 • #501 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #54 
 • #1142 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
 • #56 
 • #1172 
US News: Καλύτερα Παγκόσμια Πανεπιστήμια
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
Προβολή 6 περισσότερων κατατάξεων του Hamburg University of Technology και κατατάξεων βάσει θέματος για 1θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (με βάση 116 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #43 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #16 
 • #348 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
 • #21 
 • #300 
US News: Καλύτερα Παγκόσμια Πανεπιστήμια
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
Προβολή 13 περισσότερων κατατάξεων του University of Duisburg-Essen και κατατάξεων βάσει θέματος για 7θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (με βάση 125 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #39 
 • #741 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #32 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
 • #33 
 • #510 
US News: Καλύτερα Παγκόσμια Πανεπιστήμια
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
Προβολή 9 περισσότερων κατατάξεων του University of Regensburg και κατατάξεων βάσει θέματος για 6θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (με βάση 357 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #38 
 • #671 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #35 
 • #603 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
 • #34 
 • #520 
US News: Καλύτερα Παγκόσμια Πανεπιστήμια
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
Προβολή 8 περισσότερων κατατάξεων του Martin Luther University of Halle-Wittenberg και κατατάξεων βάσει θέματος για 5θέματα

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (με βάση 339 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #35 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Ιουνίου, 2024]
 • #31 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2024]
 • #49 
 • #920 
US News: Καλύτερα Παγκόσμια Πανεπιστήμια
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
Προβολή 10 περισσότερων κατατάξεων του Saarland University και κατατάξεων βάσει θέματος για 6θέματα

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Γερμανία

Ανθρωπολογία URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#5 
Δημοσιογραφία URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#12 
Πληροφορική THE World University Rankings by Subject
#15 
Αεροδιαστημική Μηχανική URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#16 
Χημεία QS World University Rankings By Subject
#20 
Μαθηματικά GRAS Global Ranking of Academic Subjects - ShanghaiRanking
#23 
Οικονομικά Financial Times: Masters in Finance - Pre-Experience Rankings
#25 
Νομικά THE World University Rankings by Subject
#25 
Φαρμακευτική QS World University Rankings By Subject
#31 
Γλωσσολογία QS World University Rankings By Subject
#35 

ΓερμανίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

265 από 385 Πανεπιστήμια σε Γερμανία Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη

29 Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων Πανεπιστήμια σε Γερμανία (19 ίδρυμα και10 κατατάξεις θέματος)

33 Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστήμια σε Γερμανία Μεταξύ TOP200

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +49

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  28%
 • Ευαγγελισμός  26%
 • Ισλάμ  5%
 • Ορθοδοξία  2%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  36%
 • Άλλες θρησκείες: , Βουδισμός  3%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Γερμανία:
 • 1. Βερολίνο: 3,400,000
 • 2. Αμβούργο: 1,700,000
 • 3. Μόναχο: 1,300,000
 • 4. Κολωνία: 960,000
 • 5. Φρανκφούρτη: 650,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Γερμανία:

Frankfurt Airport (FRA): 64.505.151 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 12χλμ. από Φρανκφούρτη κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Γερμανία

google static map google map control google map control

Χρήσιμες σχετικές σελίδες

Οι παρακάτω σύνδεσμοι είναι επιλεγμένοι με γνώμονα τη χρησιμότητά τους. Μπορεί να εισπράξουμε προμήθεια για τις αγορές.

Συχνές ερωτήσεις

βρίσκεται στη θέση #1 σε Γερμανία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 112 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Γερμανία Technical University of Munich βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 31 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Technical University of Munich έχει περαστεί σε λίστα

Το έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Ανθρωπολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το περιλαμβάνεται.

Το έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (Δημοσιογραφία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το περιλαμβάνεται.

Το έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Πληροφορική (Πληροφορική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το περιλαμβάνεται.

Το έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Μηχανική (Αεροδιαστημική Μηχανική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το περιλαμβάνεται.

Το έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Φυσικές Επιστήμες (Χημεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το περιλαμβάνεται.

Το έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το περιλαμβάνεται.

Το έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Επιχειρήσεις (Οικονομικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το περιλαμβάνεται.

Το έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Νομικά (Νομικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το περιλαμβάνεται.

Το έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Ιατρική & Υγεία (Φαρμακευτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το περιλαμβάνεται.

Το έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (Γλωσσολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το περιλαμβάνεται.

Το έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Γεωργία (Γεωργία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το περιλαμβάνεται.

Το έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Παιδαγωγικά (Παιδαγωγικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το περιλαμβάνεται.

Το έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:

Ακαδημαϊκή Φήμη 40% Εργοδοτική Φήμη 10% Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20% Παραπομπές ανά Τμήμα 20% Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5% Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Κατατάξεις Απασχολησιμότητας:

Φήμη εργοδότη 30% Alumni αποτελέσματα 25% Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25% Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10% Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 κάτω από 50:

Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40% Εργοδοτική Φήμη 10% Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20% Αναφορές ανά Τμήμα 20% Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5% Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:

Απόδοση της έρευνας: 40%

 • Ερευνητικό αποτέλεσμα: 10%
 • Δημοσιεύσεις υψηλής ποιότητας: 10%
 • Επιρροή: 10%
 • Αναφορές: 10%

Ποιότητα εκπαίδευσης: 25% Απασχόληση αποφοίτων: 25% Ποιότητα του διδακτικού προσωπικού: 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:

Επιστημονικός Αντίκτυπος Αριθμός Δημοσιεύσεων Συνεργασία Ανοικτή Πρόσβαση Ποικιλομορφία Φύλων

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Κατάταξη Επιδόσεων Επιστημονικών Δημοσιεύσεων:

Παραγωγικότητα της έρευνας: 25%

 • Άρθρα τα τελευταία 11 χρόνια: 10%

 • Άρθρα τρέχον έτος: 15%

Αντίκτυπος της έρευνας: 35%

 • Αναφορές τα τελευταία 11 χρόνια: 15%

 • Αναφορές των τελευταίων 2 ετών: 10%

 • Μέσος όρος # αναφορών τα τελευταία 11 έτη: 10%

Ερευνητική Αριστεία: 40%

 • H-index τα τελευταία 2 έτη: 10%
 • Εργασίες με υψηλή παραπομπή τα τελευταία 11 χρόνια: 15%

 • Άρθρα τρέχοντος έτους σε περιοδικά υψηλής απήχησης: 15%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Ακαδημαϊκό:

Article count (AC) Fractional count (FC) Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων:

Διδασκαλία: 40%

 • Αναλογία Διδακτικού Προσωπικού/Φοιτητών: 8%
 • Αναλογία Διδακτικού Προσωπικού/Πτυχιούχων: 8%
 • Αναλογία Διδακτικού Προσωπικού/Διδακτορικών Πτυχίων: 8%
 • Αναλογία Απονεμηθέντων Διδακτορικών Πτυχίων/ Bachelor Πτυχίων: 8%
 • Παγκόσμια Φήμη Διδασκαλίας: 8%

Έρευνα: 40%

 • Αναφορές ανά Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό Μέλςο Προσωπικού: 8%
 • Διδακτορικοί Τίτλοι ανά Αποδεκτό Διδακτορικό: 8%
 • Κανονικοποιημένος Αντίκτυπος Παραπομπών (Citation): 8%
 • Ακαδημαϊκές Εργασίες / Μέλος Ερευνητικού Προσωπικού: 8%
 • Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη: 8%

Διεθνής Ποικιλομορφία: 10%

 • Διεθνές Διδακτικό Προσωπικό: 2%
 • Διεθνείς Φοιτητές: 2%
 • Διεθνείς Συν-συγγραφείς Ακαδημαϊκών Δημοσιεύσεων: 2%
 • Φήμη εκτός Γεωγραφικής Περιοχής: 2%
 • Διεθνές Επίπεδο: 2%

Οικονομική Βιωσιμότητα: 10%

 • Εισόδημα Ιδρύματος ανά Σχολή: 2%
 • Εισόδημα Ιδρύματος ανά Φοιτητή: 2%
 • Ακαδημαϊκές Εργασίες ανά Ερευνητικό Εισόδημα: 2%
 • Ερευνητικό Εισόδημα ανά Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό Μέλος Προσωπικού: 2%
 • Ερευνητικό Εισόδημα ανά Εισόδημα Ιδρύματος: 2%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Ακαδημαϊκές Κατατάξεις:

Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20% Παραπομπές ανά εργασία 20% Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20% Διεθνής ερευνητική φήμη 20% Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Κατάταξη Φήμης:

Εκπαιδευτική Φήμη 50% Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:

Έρευνα 50% Καινοτομία 30% Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Ακαδημαϊκή Κατάταξη των Παγκόσμιων Πανεπιστημίων - ShanghaiRanking:

Ποιότητα της εκπαίδευσης 10%

 • Απόφοιτοι που κερδίζουν βραβεία Νόμπελ/μετάλλια 10%

Ποιότητα του διδακτικού προσωπικού 40%

 • Προσωπικό που κερδίζει βραβεία Νόμπελ/μετάλλια 20%
 • Ερευνητές που αναφέρονται ιδιαίτερα 20%

Ερευνητική παραγωγή 40%

 • Δημοσιεύσεις στο Nature και το Science 20%
 • Έγγραφα ευρετηριασμένα στο Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Κατά κεφαλήν επιδόσεις 10%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων:

30% Διδασκαλία ("Περιβάλλον Εκμάθησης")

 • Έρευνα φήμης: 15%
 • Αναλογία προσωπικού προς φοιτητές: 4,5%
 • Αναλογία διδακτορικού προς πτυχίο: 2,25%
 • Αναλογία διδακτορικών τίτλων προς ακαδημαϊκό προσωπικό: 6%
 • Εισόδημα ιδρύματος: 2,25%

30% Έρευνα ( Όγκος, Έσοδα και Φήμη)

 • Φήμη έρευνας: 18%
 • Ερευνητικό εισόδημα: 6%
 • Ερευνητική παραγωγικότητα: 6%

30% Αναφορές ("Επιρροή Έρευνας")

7,5% Διεθνείς προοπτικές (προσωπικό, φοιτητές και έρευνα)

 • Ποσοστό διεθνών φοιτητών: 2.5%
 • Ποσοστό διεθνούς προσωπικού: 2,5%
 • Διεθνής συνεργασία: 2,5%

2,5% Εισόδημα από Βιομηχανία ("Μεταφορά Γνώσης")"

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global Employability University Ranking:

Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings:

Φήμη Έρευνας 66,6% Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities:

Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25% Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25% Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25% Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings:

Διδασκαλία 30% Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30% Αναφορές 30% Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5% Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Τα Πιο Καινοτόμα Πανεπιστήμια:

Όγκος Πατέντας 33% Παραπομπές Πατέντας 34% Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11% Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11% Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters - Τα πιο Καινοτόμα Πανεπιστήμια της Ευρώπης:

Όγκος Πατέντας 11.11% Επιτυχία Πατέντας 11.11% Παγκόσμιες Πατέντες 11.11% Παραπομπές Πατέντας 11.11% Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11% Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11% Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11% Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11% Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ιστός Κατάταξης των Πανεπιστημίων:

Ορατότητα 50% Αριστεία 35% Διαφάνεια 10% Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής