Πανεπιστήμια σε Γερμανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Γερμανία
261 από 385
 • Πανεπιστήμια σε Γερμανία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
44
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Γερμανία
 • (37 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
46
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Γερμανία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Γερμανία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Γερμανία

--- QS World University Rankings By Subject
#4 
Ludwig Maximilian University of Munich
--- THE World University Rankings by Subject
#10 
Technical University of Munich
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#13 
Karlsruhe University of Applied Sciences
--- THE World University Rankings by Subject
#13 
Ludwig Maximilian University of Munich
Μαθηματικά ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#14 
University of Bonn
--- QS World University Rankings By Subject
#16 
RWTH Aachen University
--- QS World University Rankings By Subject
#19 
University of Hohenheim
--- QS World University Rankings By Subject
#20 
Ludwig Maximilian University of Munich
--- QS World University Rankings By Subject
#23 
Free University of Berlin
--- NTU by Subject
#26 
Free University of Berlin

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Γερμανία2023

#1
Germany

Ludwig Maximilian University of Munich
Ludwig-Maximilians-Universität München

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (1034 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #33 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #2 
 • #59 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #47 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2
Germany

RWTH Aachen University
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (574 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #99 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #7 
 • #147 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #13 
 • #199 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3
Germany

Karlsruhe Institute of Technology
Karlsruher Institut für Technologie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (420 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #189 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #6 
 • #141 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #15 
 • #226 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#4
Germany

Technical University of Munich
Technische Universität München

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1048 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #30 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #49 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #79 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#5
Germany

Humboldt University of Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (756 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #86 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #5 
 • #131 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #61 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#6
Germany

Dresden University of Technology
Technische Universität Dresden

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (339 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #156 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #11 
 • #200 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #11 
 • #186 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#7
Germany

Technical University of Berlin
Technische Universität Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (624 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #156 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #8 
 • #158 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #22 
 • #304 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#8
Germany

University of Bonn
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1271 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #89 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #12 
 • #201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #138 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#9
Germany

University of Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (207 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #119 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #215 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #8 
 • #163 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#10
Germany

University of Tübingen
Universität Tübingen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (580 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #86 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #9 
 • #169 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #10 
 • #182 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#11
Germany

University of Freiburg
Universität Freiburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (412 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #113 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #10 
 • #189 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #9 
 • #178 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#12
Germany

University of Erlangen Nuremberg
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (306 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #196 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #18 
 • #340 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #19 
 • #256 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#13
Germany

Free University of Berlin
Freie Universität Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (428 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #91 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #4 
 • #118 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #5 
 • #87 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#14
Germany

University of Hamburg
Universität Hamburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (716 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #128 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #14 
 • #228 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #7 
 • #149 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#15
Germany

Darmstadt University of Technology
Technische Universität Darmstadt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (266 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #301 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #15 
 • #275 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #39 
 • #615 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#16
Germany

Goethe University of Frankfurt am Main
Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (479 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #251 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #16 
 • #328 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #16 
 • #236 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#17
Germany

University of Cologne
Universität zu Köln

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (1143 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #146 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #17 
 • #335 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #18 
 • #244 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#18
Germany

University of Heidelberg
Universität Heidelberg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (363 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #65 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #57 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #3 
 • #120 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#19
Germany

University of Münster
Westfälische Wilhelms-Universitat Münster

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (845 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #185 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #22 
 • #384 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #14 
 • #219 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#20
Germany

University of Würzburg
Universität Würzburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (352 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #139 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #23 
 • #410 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #12 
 • #192 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#21
Germany

University of Ulm
Universität Ulm

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (150 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #148 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #21 
 • #375 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #23 
 • #322 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#22
Germany

Johannes Gutenberg University Mainz
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (600 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #251 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #25 
 • #420 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #17 
 • #241 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#23
Germany

Friedrich Schiller University of Jena
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (102 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #189 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #19 
 • #352 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #26 
 • #379 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#24
Germany

University of Leipzig
Universität Leipzig

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (684 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #420 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #25 
 • #346 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #22 
 • #259 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#25
Germany

Ruhr University Bochum
Ruhr-Universität Bochum

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (690 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #251 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #24 
 • #416 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #24 
 • #346 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#26
Germany

University of Stuttgart
Universität Stuttgart

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (438 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #301 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #20 
 • #355 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #41 
 • #629 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#27
Germany

University of Kiel
Universität zu Kiel

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (253 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #251 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #31 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #20 
 • #280 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#28
Germany

University of Constance
Universität Konstanz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (301 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #32 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #37 
 • #558 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#29
Germany

University of Giessen
Justus-Liebig-Universität Giessen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (595 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #29 
 • #490 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #30 
 • #475 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#30
Germany

Martin Luther University of Halle-Wittenberg
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (260 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #477 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #34 
 • #520 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #34 
 • #339 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#31
Germany

University of Regensburg
Universität Regensburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (175 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #581 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #33 
 • #510 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #29 
 • #304 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#32
Germany

Leibniz University of Hanover
Leibniz Universität Hannover

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (445 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #35 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #32 
 • #487 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#33
Germany

Saarland University
Universität des Saarlandes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (385 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #441 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #49 
 • #920 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #28 
 • #289 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#34
Germany

University of Potsdam
Universität Potsdam

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (237 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #38 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #29 
 • #452 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#35
Germany

University of Bremen
Universität Bremen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (376 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #351 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #37 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #35 
 • #531 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#36
Germany

University of Duisburg-Essen
Universität Duisburg-Essen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #251 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #44 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #21 
 • #300 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#37
Germany

University of Bayreuth
Universität Bayreuth

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (275 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #30 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #44 
 • #750 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#38
Germany

Heinrich Heine University of Düsseldorf
Heinrich-Heine-Universitaet Düsseldorf

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (597 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #251 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #41 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #27 
 • #405 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#39
Germany

University of Rostock
Universität Rostock

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (209 αξιολογήσεις)
 • #39 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #46 
 • #779 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #39 
 • #379 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#40
Germany

University of Mannheim
Universität Mannheim

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (553 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #179 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #33 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #45 
 • #776 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#41
Germany

University of Marburg
Philipps-Universität Marburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (515 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #40 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #36 
 • #547 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#42
Germany

Braunschweig University of Technology
Technische Universität Braunschweig

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (235 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #36 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #48 
 • #856 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#43
Germany

TU Dortmund University
Technische Universität Dortmund

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (309 αξιολογήσεις)
 • #43 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #43 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #40 
 • #615 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#44
Germany

University of Hohenheim
Universität Hohenheim

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (413 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #42 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #38 
 • #605 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#45
Germany

University of Bielefeld
Universität Bielefeld

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (319 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #45 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #31 
 • #487 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#46
Germany

University of Siegen
Universität Siegen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (137 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #46 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #52 
 • #984 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#47
Germany

Hannover Medical School
Medizinische Hochschule Hannover

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #439 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #17 
 • #237 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #31 
 • #568 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#48
Germany

University of Lübeck
Universität zu Lübeck

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (278 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #653 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #37 
 • #375 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #49 
 • #1028 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#49
Germany

Otto von Guericke University of Magdeburg
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (256 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #801 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #43 
 • #389 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #40 
 • #774 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#50
Germany

University of Wuppertal
Bergische Universität Wuppertal

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (250 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #42 
 • #633 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #66 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#51
Germany

Ernst Moritz Arndt University of Greifswald
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (233 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #351 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #53 
 • #1013 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #46 
 • #396 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#52
Germany

Carl von Ossietzky University of Oldenburg
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (246 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #930 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #50 
 • #438 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #47 
 • #869 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#53
Germany

University of Kassel
Universität Kassel

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (419 αξιολογήσεις)
 • #55 
 • #1049 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #54 
 • #452 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #50 
 • #1124 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#54
Germany

University of Kaiserslautern
Technische Universität Kaiserslautern

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (333 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #58 
 • #1190 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #47 
 • #417 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#55
Germany

Leuphana University of Lüneburg
Leuphana Universität Lüneburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (252 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #351 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #50 
 • #926 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #69 
 • #505 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#56
Germany

University of Paderborn
Universität Paderborn

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (305 αξιολογήσεις)
Card image

 • #59 
 • #1225 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #53 
 • #448 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #52 
 • #1202 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#57
Germany

Hamburg University of Technology
Technische Universität Hamburg-Harburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
 • #46 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #56 
 • #1172 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #60 
 • #478 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#58
Germany

University of Augsburg
Universität Augsburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (160 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #1266 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #64 
 • #493 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #56 
 • #1125 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#59
Germany

Jacobs University Bremen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (357 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #64 
 • #1338 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #55 
 • #457 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#60
Germany

University of Osnabrück
Universität Osnabrück

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)
Card image

 • #60 
 • #1239 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #63 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #58 
 • #1280 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#61
Germany

Freiberg University of Technology
Technische Universität Bergakademie Freiberg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #1290 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #78 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #53 
 • #1206 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#62
Germany

University of Trier
Universität Trier

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (138 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #1184 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #74 
 • #521 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #66 
 • #1643 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#63
Germany

Chemnitz University of Technology
Technische Universität Chemnitz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (287 αξιολογήσεις)
 • #66 
 • #1489 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #62 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #51 
 • #1175 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#64
Germany

University of Veterinary Medicine Hannover
Tierärztliche Hochschule Hannover

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (322 αξιολογήσεις)
 • #62 
 • #1281 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #51 
 • #444 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #61 
 • #1459 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]

#65
Germany

University of Koblenz-Landau
Universität Koblenz-Landau

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #65 
 • #1372 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #76 
 • #523 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #67 
 • #1725 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#66
Germany

Witten/Herdecke University
Universität Witten/Herdecke

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (272 αξιολογήσεις)
Card image

 • #67 
 • #1506 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #61 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #64 
 • #1523 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]

#67
Germany

Ilmenau University of Technology
Technische Universität Ilmenau

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (184 αξιολογήσεις)
 • #49 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #68 
 • #1589 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #65 
 • #498 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#68
Germany

German Sport University Cologne
Deutsche Sporthochschule Köln

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (64 αξιολογήσεις)
Card image

 • #69 
 • #1745 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #75 
 • #521 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #66 
 • #1872 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]

#69
Germany

University of Passau
Universität Passau

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #52 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #71 
 • #2519 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]


#70
Germany

Munich University of the Federal Armed Forces
Universität der Bundeswehr München

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (106 αξιολογήσεις)
Card image

 • #79 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #67 
 • #1887 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #70 
 • #1642 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

ΓερμανίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +49

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  28%
 • Ευαγγελισμός  26%
 • Ισλάμ  5%
 • Ορθοδοξία  2%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  36%
 • Άλλες θρησκείες: , Βουδισμός  3%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Γερμανία:
 • 1. Βερολίνο: 3,400,000
 • 2. Αμβούργο: 1,700,000
 • 3. Μόναχο: 1,300,000
 • 4. Κολωνία: 960,000
 • 5. Φρανκφούρτη: 650,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Γερμανία:

Frankfurt Airport (FRA): 64.505.151 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 12χλμ. από Φρανκφούρτη κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Γερμανία

google static map google map control google map control

Ludwig Maximilian University of Munich βρίσκεται στη θέση #1 σε Γερμανία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Γερμανία Free University of Berlin βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 36 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Free University of Berlin έχει περαστεί σε λίστα

Το Ludwig Maximilian University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ludwig Maximilian University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Technical University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Karlsruhe University of Applied Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Karlsruhe University of Applied Sciences περιλαμβάνεται.

Το Ludwig Maximilian University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ludwig Maximilian University of Munich περιλαμβάνεται.

Το University of Bonn έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Bonn περιλαμβάνεται.

Το RWTH Aachen University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το RWTH Aachen University περιλαμβάνεται.

Το University of Hohenheim έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Hohenheim περιλαμβάνεται.

Το Ludwig Maximilian University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ludwig Maximilian University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Free University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Free University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Free University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Free University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Ludwig Maximilian University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ludwig Maximilian University of Munich περιλαμβάνεται.

Το University of Tübingen έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tübingen περιλαμβάνεται.

Το University of Heidelberg έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Heidelberg περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Academic:
Published Articles Count:
- Count (whole articles)
- Share (fractional article count)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global Employability University Ranking:
100% Employer Surveys

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής