Πανεπιστήμια σε Γερμανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Γερμανία
270 από 386
 • Πανεπιστήμια σε Γερμανία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
24
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Γερμανία
 • (18 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
28
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Γερμανία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Γερμανία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Γερμανία

---
#4 
University of Veterinary Medicine Hannover
---
#5 
University of Heidelberg
---
#16 
University of Heidelberg
Αεροδιαστημική Μηχανική
#16 
Technical University of Munich
---
#18 
University of Hohenheim
---
#25 
Ludwig Maximilian University of Munich
---
#33 
Humboldt University of Berlin
---
#35 
Humboldt University of Berlin
---
#41 
Berlin University of the Arts
Στατιστική
#51 
University of Göttingen

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Γερμανία2021

#1

Technical University of Munich
Technische Universität München

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1033 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #41 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #50 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #64 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

RWTH Aachen University
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (574 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #107 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #145 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #170 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Humboldt University of Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (730 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #80 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #117 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #28 
 • #295 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Technical University of Berlin
Technische Universität Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (597 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #140 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #148 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #24 
 • #277 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

University of Freiburg
Universität Freiburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (380 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #83 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #175 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #171 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University of Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (201 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #130 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #195 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #25 
 • #287 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Dresden University of Technology
Technische Universität Dresden

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (329 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #152 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #173 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #154 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

University of Tübingen
Universität Tübingen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (553 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #78 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #175 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #12 
 • #188 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Free University of Berlin
Freie Universität Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (411 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #118 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #130 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #19 
 • #245 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

University of Bonn
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1248 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #114 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #240 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #162 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

University of Hamburg
Universität Hamburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (712 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #135 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #228 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #158 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

University of Erlangen Nuremberg
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (300 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #198 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #317 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #140 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

University of Münster
Westfälische Wilhelms-Universitat Münster

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (811 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #195 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #23 
 • #356 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #187 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

University of Cologne
Universität zu Köln

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (1138 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #145 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #282 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #21 
 • #256 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

Goethe University of Frankfurt am Main
Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (461 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #18 
 • #311 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #14 
 • #204 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

Darmstadt University of Technology
Technische Universität Darmstadt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (259 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #267 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #32 
 • #328 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

University of Würzburg
Universität Würzburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (317 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #140 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #25 
 • #437 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #13 
 • #200 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

University of Ulm
Universität Ulm

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (139 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #140 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #344 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #22 
 • #258 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

Johannes Gutenberg University Mainz
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (558 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #24 
 • #403 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #16 
 • #216 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

University of Mannheim
Universität Mannheim

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (534 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #140 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #307 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #63 
 • #510 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

Ruhr University Bochum
Ruhr-Universität Bochum

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (648 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #26 
 • #439 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #26 
 • #291 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

University of Stuttgart
Universität Stuttgart

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (432 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #21 
 • #333 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #31 
 • #323 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#23

University of Constance
Universität Konstanz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (298 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #27 
 • #443 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #39 
 • #384 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#24

Friedrich Schiller University of Jena
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (100 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #20 
 • #323 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #18 
 • #232 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#25

University of Kiel
Universität zu Kiel

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #31 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #29 
 • #296 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#26

University of Duisburg-Essen
Universität Duisburg-Essen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (115 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #41 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #20 
 • #249 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#27

University of Marburg
Philipps-Universität Marburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (487 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #38 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #33 
 • #344 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#28

University of Bremen
Universität Bremen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (360 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #34 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #48 
 • #426 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#29

University of Giessen
Justus-Liebig-Universität Giessen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (589 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #33 
 • #531 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #34 
 • #344 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#30

University of Bayreuth
Universität Bayreuth

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (266 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #32 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #47 
 • #425 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#31

University of Potsdam
Universität Potsdam

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (227 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #45 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #44 
 • #407 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#32

University of Bielefeld
Universität Bielefeld

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (305 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #158 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #44 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #43 
 • #398 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#33

University of Hohenheim
Universität Hohenheim

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (394 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #39 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #53 
 • #450 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#34

Braunschweig University of Technology
Technische Universität Braunschweig

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (228 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #35 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #36 
 • #356 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#35

Leibniz University of Hanover
Leibniz Universität Hannover

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (424 αξιολογήσεις)
 • #41 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #37 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #41 
 • #385 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#36

TU Dortmund University
Technische Universität Dortmund

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (289 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #43 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #38 
 • #378 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#37

Karlsruhe University of Applied Sciences
Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (159 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #83 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #197 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#38

Ludwig Maximilian University of Munich
Ludwig-Maximilians-Universität München

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (1014 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #63 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #98 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #121 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#39

Karlsruhe Institute of Technology
Karlsruher Institut für Technologie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (405 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #131 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #177 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #36 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#40

Jacobs University Bremen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (355 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #51 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #60 
 • #1113 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#41

Ernst Moritz Arndt University of Greifswald
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (220 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #45 
 • #407 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #898 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#42

University of Siegen
Universität Siegen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #46 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #59 
 • #496 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#43

University of Heidelberg
Universität Heidelberg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (359 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #64 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #110 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #90 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#44

University of Wuppertal
Bergische Universität Wuppertal

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (244 αξιολογήσεις)
 • #46 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #64 
 • #510 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #467 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#45

University of Leipzig
Universität Leipzig

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (673 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #483 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #23 
 • #270 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #342 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#46

Martin Luther University of Halle-Wittenberg
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (248 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #470 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #35 
 • #351 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #604 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#47

Saarland University
Universität des Saarlandes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (377 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #451 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #27 
 • #291 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #756 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#48

University of Kaiserslautern
Technische Universität Kaiserslautern

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (330 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #50 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #55 
 • #978 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#49

University of Regensburg
Universität Regensburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (169 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #30 
 • #307 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #486 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#50

University of Passau
Universität Passau

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (127 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #65 
 • #512 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #70 
 • #2418 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#51

Heinrich Heine University of Düsseldorf
Heinrich-Heine-Universitaet Düsseldorf

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (565 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #17 
 • #231 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #383 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#52

Charité - Medical University of Berlin
Charité - Universitätsmedizin Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (646 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #75 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #150 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #103 
 • #3725 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#53

University of Rostock
Universität Rostock

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (208 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #37 
 • #377 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #706 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#54

Hamburg University of Technology
Technische Universität Hamburg-Harburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (94 αξιολογήσεις)
 • #43 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #61 
 • #499 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #57 
 • #1044 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]

#55

Ilmenau University of Technology
Technische Universität Ilmenau

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (182 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #56 
 • #475 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #64 
 • #1356 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#56

Hannover Medical School
Medizinische Hochschule Hannover

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #211 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #427 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #45 
 • #524 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#57

Otto von Guericke University of Magdeburg
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (245 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #396 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #51 
 • #791 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #48 
 • #618 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#58

University of Lübeck
Universität zu Lübeck

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (273 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #384 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #660 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #50 
 • #679 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#59

Carl von Ossietzky University of Oldenburg
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (243 αξιολογήσεις)
Card image

 • #54 
 • #461 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #52 
 • #814 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #39 
 • #442 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#60

University of Augsburg
Universität Augsburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (151 αξιολογήσεις)
Card image

 • #60 
 • #498 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #1156 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #54 
 • #764 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#61

University of Kassel
Universität Kassel

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (413 αξιολογήσεις)
Card image

 • #62 
 • #501 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #908 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #56 
 • #795 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#62

University of Osnabrück
Universität Osnabrück

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (119 αξιολογήσεις)
Card image

 • #67 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #59 
 • #1100 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #53 
 • #760 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#63

University of Trier
Universität Trier

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)
Card image

 • #74 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #1074 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #67 
 • #1803 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#64

University of Paderborn
Universität Paderborn

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (296 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #478 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #56 
 • #1006 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #52 
 • #708 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#65

Chemnitz University of Technology
Technische Universität Chemnitz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (284 αξιολογήσεις)
Card image

 • #58 
 • #484 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #1298 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #55 
 • #790 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#66

University of Veterinary Medicine Hannover
Tierärztliche Hochschule Hannover

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (300 αξιολογήσεις)
 • #52 
 • #444 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #65 
 • #1364 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #61 
 • #1353 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#67

Leuphana University of Lüneburg
Leuphana Universität Lüneburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (246 αξιολογήσεις)
Card image

 • #80 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #1509 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #63 
 • #1461 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#68

Clausthal University of Technology
Technische Universität Clausthal

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (148 αξιολογήσεις)
 • #82 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #1464 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #66 
 • #1808 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#69

Witten/Herdecke University
Universität Witten/Herdecke

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (271 αξιολογήσεις)
Card image

 • #70 
 • #523 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #66 
 • #1405 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #95 
 • #3100 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#70

Freiberg University of Technology
Technische Universität Bergakademie Freiberg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (135 αξιολογήσεις)
Card image

 • #79 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #1262 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #60 
 • #1032 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

ΓερμανίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +49

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  28%
 • Ευαγγελισμός  26%
 • Ισλάμ  5%
 • Ορθοδοξία  2%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  36%
 • Άλλες θρησκείες: , Βουδισμός  3%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Γερμανία:
 • 1. Βερολίνο: 3,400,000
 • 2. Αμβούργο: 1,700,000
 • 3. Μόναχο: 1,300,000
 • 4. Κολωνία: 960,000
 • 5. Φρανκφούρτη: 650,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Γερμανία:

Frankfurt Airport (FRA): 64.505.151 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 12χλμ. από Φρανκφούρτη κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Γερμανία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Technical University of Munich βρίσκεται στη θέση #1 σε Γερμανία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Γερμανία RWTH Aachen University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 28 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το RWTH Aachen University έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Veterinary Medicine Hannover έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Veterinary Medicine Hannover περιλαμβάνεται.

Το University of Heidelberg έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Heidelberg περιλαμβάνεται.

Το University of Heidelberg έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Heidelberg περιλαμβάνεται.

Το Technical University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Μηχανική (Αεροδιαστημική Μηχανική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Munich περιλαμβάνεται.

Το University of Hohenheim έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Hohenheim περιλαμβάνεται.

Το Ludwig Maximilian University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ludwig Maximilian University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Berlin University of the Arts έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Berlin University of the Arts περιλαμβάνεται.

Το University of Göttingen έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γερμανία για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Göttingen περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής