Πανεπιστήμια σε Βερολίνο, Γερμανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Βερολίνο
20 από 33
 • Πανεπιστήμια σε Βερολίνο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
34
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Βερολίνο
 • (29 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
29
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Βερολίνο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Βερολίνο

--- QS World University Rankings By Subject
#11 
Humboldt University of Berlin
--- QS World University Rankings By Subject
#23 
Free University of Berlin
--- THE World University Rankings by Subject
#24 
Humboldt University of Berlin
--- NTU by Subject
#26 
Free University of Berlin
--- THE World University Rankings by Subject
#32 
Humboldt University of Berlin
--- QS World University Rankings By Subject
#40 
Free University of Berlin
--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#51 
Free University of Berlin
--- QS World University Rankings By Subject
#51 
Technical University of Berlin
Μαθηματικά ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#51 
Humboldt University of Berlin
--- THE World University Rankings by Subject
#59 
Technical University of Berlin

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Βερολίνο, Γερμανία2023

#1
Germany

Humboldt University of Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (756 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #86 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #5 
 • #131 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #61 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2
Germany

Technical University of Berlin
Technische Universität Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (624 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #156 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #8 
 • #158 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #22 
 • #304 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3
Germany

Free University of Berlin
Freie Universität Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (428 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #91 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #4 
 • #118 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #5 
 • #87 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#4
Germany

Berlin University of Applied Sciences
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (283 αξιολογήσεις)
 • #86 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #50 
 • #320 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #84 
 • #2578 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#5
Germany

Charité - Medical University of Berlin
Charité - Universitätsmedizin Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (659 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #73 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #176 
THE World Reputation Rankings
[Δημοσίευση 16 Νοεμβρίου, 2022]
 • #8 
 • #95 
THE World’s Most International Universities - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Ιανουαρίου, 2022]


#6
Germany

Berlin Professional School, Hochschule fur Wirtschaft und Recht Berlin
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (122 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #255 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #87 
 • #2944 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#7
Germany

Berlin Technical University of Applied Sciences
Berliner Hochschule für Technik

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (171 αξιολογήσεις)
 • #67 
 • #404 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #109 
 • #4418 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#8
Germany

Hertie School of Governance

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
 • #86 
 • #2710 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#9
Germany

Alice Salomon University of Applied Sciences, Berlin
Alice Salomon Hochschule Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.1 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)
Card image

 • #137 
 • #6389 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#10
Germany

Berlin University of the Arts
Universität der Künste Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)
 • #142 
 • #6501 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]


#11
Germany

Steinbeis University of Appied Sciences of Berlin
Steinbeis-Hochschule Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.3 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
 • #185 
 • #9303 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#12
Germany

Berlin-Weissensee Art Academy
Weissensee Kunsthochschule Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (137 αξιολογήσεις)
 • #186 
 • #9350 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#13
Germany

Bard College Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
 • #204 
 • #9949 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#14
Germany

ESMOD International University of Art for Fashion
ESMOD Internationale Kunsthochschule für Mode

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.1 / 5.0 (95 αξιολογήσεις)
 • #206 
 • #10050 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#15
Germany

SRH University of Applied Sciences Berlin
SRH Hochschule Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
 • #207 
 • #10083 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#16
Germany

Hanns Eisler Academy of Music
Hochschule für Musik Hanns Eisler

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
 • #211 
 • #10203 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#17
Germany

School of Media, Communication and Business
Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #224 
 • #10661 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#18
Germany

Quadriga University of Applied Social Sciences Berlin
Quadriga Hochschule Berlin

Card image

 • #241 
 • #11216 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#19
Germany

Mediadesign University of Applied Social Sciences
Mediadesign Hochschule

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (555 αξιολογήσεις)
Card image

 • #249 
 • #11615 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#20
Germany

Ernst Busch College of Performing Art, Berlin
Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
 • #258 
 • #11952 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#21
Germany

DEKRA University of Applied Sciences
DEKRA Hochschule Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)

#22
Germany

Touro College Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image


#23

MSB Medical School Berlin
MSB Medical School Berlin Hochschule für Gesundheit und Medizin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)

#24
Germany

Protestant University of Applied Sciences in Berlin
Evangelische Hochschule Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)

#25
Germany

H:G College of Health and Sports
H:G Hochschule für Gesundheit und Sport

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image


#26
Germany

Catholic University of Applied Social Sciences Berlin
Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image


#27
Germany

ESMT Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
Card image


#28
Germany

VICTORIA International University of Applied Sciences
VICTORIA Internationale Hochschule

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)

#29
Germany

bbw University of Applied Sciences
bbw Hochschule

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (174 αξιολογήσεις)
Card image


#30
Germany

IB University of Applied Social Sciences Berlin
IB-Hochschule Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)

#31
Germany

University of the Popular Arts
Hochschule der populären Künste FH

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)

#32
Germany

University of Applied Sciences, Berlin
Berliner Technische Kunsthochschule

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image


#33
Germany

German University for Professional Studies
Deutsche Universität für Weiterbildung

Card image


ΒερολίνοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 3427000

Ανύψωση: 74M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Berlin,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Βερολίνο

google static map google map control google map control

Humboldt University of Berlin βρίσκεται στη θέση #1 σε Βερολίνο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Βερολίνο Free University of Berlin βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 36 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Free University of Berlin έχει περαστεί σε λίστα

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Free University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Free University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Free University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Free University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Free University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Free University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Free University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Free University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Technical University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Technical University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Academic:
Published Articles Count:
- Count (whole articles)
- Share (fractional article count)

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global Employability University Ranking:
100% Employer Surveys

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής