Πανεπιστήμια σε Βερολίνο, Γερμανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Βερολίνο
23 από 33
 • Πανεπιστήμια σε Βερολίνο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
25
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Βερολίνο
 • (20 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
24
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Βερολίνο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Βερολίνο

---
#14 
Humboldt University of Berlin
---
#21 
Humboldt University of Berlin
---
#22 
Free University of Berlin
---
#26 
Free University of Berlin
---
#26 
Humboldt University of Berlin
---
#35 
Humboldt University of Berlin
---
#40 
Technical University of Berlin
---
#46 
Free University of Berlin
---
#51 
Humboldt University of Berlin
Μαθηματικά
#51 
Humboldt University of Berlin

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Βερολίνο, Γερμανία2022

#1

Humboldt University of Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (756 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #74 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #128 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #295 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Technical University of Berlin
Technische Universität Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (624 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #139 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #159 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #277 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Free University of Berlin
Freie Universität Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (428 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #83 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #127 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #245 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Charité - Medical University of Berlin
Charité - Universitätsmedizin Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (659 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #73 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #119 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #176 
THE World Reputation Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 28 Οκτωβρίου, 2021]


#5

Berlin University of Applied Sciences
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (283 αξιολογήσεις)
Card image

 • #86 
 • #614 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #102 
 • #3580 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #50 
 • #320 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#6

Bard College Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
Card image

 • #74 
 • #2237 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#7

Berlin Technical University of Applied Sciences
Berliner Hochschule für Technik

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (171 αξιολογήσεις)
Card image

 • #89 
 • #2892 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #67 
 • #404 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #94 
 • #3101 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Hertie School of Governance

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
Card image

 • #92 
 • #3018 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #83 
 • #2394 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

MSB Medical School Berlin
MSB Medical School Berlin Hochschule für Gesundheit und Medizin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
 • #107 
 • #3643 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#10

Berlin Professional School, Hochschule fur Wirtschaft und Recht Berlin
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (122 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #255 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #92 
 • #2979 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

Berlin University of the Arts
Universität der Künste Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)
Card image

 • #138 
 • #5958 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#12

ESMT Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
 • #153 
 • #7318 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Steinbeis University of Appied Sciences of Berlin
Steinbeis-Hochschule Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.3 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
Card image

 • #182 
 • #8553 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Alice Salomon University of Applied Sciences, Berlin
Alice Salomon Hochschule Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.1 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)
Card image

 • #185 
 • #8671 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Berlin-Weissensee Art Academy
Weissensee Kunsthochschule Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (137 αξιολογήσεις)
 • #186 
 • #8693 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

ESMOD International University of Art for Fashion
ESMOD Internationale Kunsthochschule für Mode

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.1 / 5.0 (95 αξιολογήσεις)
 • #206 
 • #9466 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

University of Applied Sciences, Berlin
Berliner Technische Kunsthochschule

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image

 • #207 
 • #9479 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Hanns Eisler Academy of Music
Hochschule für Musik Hanns Eisler

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
 • #217 
 • #9895 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Mediadesign University of Applied Social Sciences
Mediadesign Hochschule

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (555 αξιολογήσεις)
Card image

 • #237 
 • #10703 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

SRH University of Applied Sciences Berlin
SRH Hochschule Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
Card image

 • #248 
 • #11041 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

School of Media, Communication and Business
Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #259 
 • #11449 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Quadriga University of Applied Social Sciences Berlin
Quadriga Hochschule Berlin

Card image

 • #264 
 • #11555 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Ernst Busch College of Performing Art, Berlin
Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
 • #269 
 • #11905 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

DEKRA University of Applied Sciences
DEKRA Hochschule Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)

#25

Touro College Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image


#26

ESMT

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
Card image


#27

Protestant University of Applied Sciences in Berlin
Evangelische Hochschule Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)

#28

H:G College of Health and Sports
H:G Hochschule für Gesundheit und Sport

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image


#29

Catholic University of Applied Social Sciences Berlin
Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image


#30

Private School of Business, Technology and Culture
Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
Card image


#31

bbw University of Applied Sciences
bbw Hochschule

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (174 αξιολογήσεις)
Card image


#32

IB University of Applied Social Sciences Berlin
IB-Hochschule Berlin

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)

#33

University of the Popular Arts
Hochschule der populären Künste FH

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
Card image


#34

German University for Professional Studies
Deutsche Universität für Weiterbildung

Card image


ΒερολίνοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 3427000

Ανύψωση: 74M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Berlin,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Βερολίνο

google static map google map control google map control

Humboldt University of Berlin βρίσκεται στη θέση #1 σε Βερολίνο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Βερολίνο Free University of Berlin βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 26 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Free University of Berlin έχει περαστεί σε λίστα

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Free University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Free University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Free University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Free University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Technical University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Free University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Free University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Free University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Free University of Berlin περιλαμβάνεται.

Το Humboldt University of Berlin έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βερολίνο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Humboldt University of Berlin περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής