Ruhr University Bochum (Ruhr University Bochum) : Κατατάξεις

 • Σεπτεμβρίου 2023:
 • Αυγούστου 2023:
 • Ιουλίου 2023:
 • Ιουλίου 2023:

  • #25 
  • #251 
  THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
  [Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
  • #39 
  • #375 
  QS Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
  [Δημοσίευση 27 Ιουνίου, 2023]
  • #24 
  • #346 
  US News: Καλύτερα Παγκόσμια Πανεπιστήμια
  [Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
  • #21 
  • #301 
  ARWU Ακαδημαϊκή Κατάταξη των Παγκόσμιων Πανεπιστημίων - ShanghaiRanking
  [Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2023]
  • #17 
  • #350 
  CWTS Leiden Κατάταξη
  [Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]
  • #26 
  • #439 
  Scimago Κατατάξεις Ιδρυμάτων
  [Δημοσίευση 06 Μαρτίου, 2023]
  • #22 
  • #316 
  CWUR Κέντρο Παγκόσμιας Κατάταξης Πανεπιστημίων
  [Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]
  • #21 
  • #272 
  Nature Index - Ακαδημαϊκό
  [Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2023]
  • #28 
  • #371 
  NTU Κατάταξη Επιδόσεων Επιστημονικών Δημοσιεύσεων
  [Δημοσίευση 11 Ιουλίου, 2023]
  • #23 
  • #297 
  URAP Παγκόσμια Κατάταξη - Κατάταξη Πανεπιστημίων με βάση τις Ακαδημαϊκές Επιδόσεις
  [Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
  • #16 
  • #424 
  RUR Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
  [Δημοσίευση 25 Μαΐου, 2023]
  • #18 
  • #633 
  RUR Κατάταξη Φήμης
  [Δημοσίευση 25 Μαΐου, 2023]
  • #15 
  • #347 
  RUR Ακαδημαϊκές Κατατάξεις
  [Δημοσίευση 25 Μαΐου, 2023]
  • #55 
  • #343 
  StuDocu Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων - EMEA - Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική
  [Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
  • #5 
  • #151 
  UniRank 4icu: 200 Κορυφαία Πανεπιστήμια στον Κόσμο
  [Δημοσίευση 11 Αυγούστου, 2022]
  • #27 
  • #551 
  QS Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων: Βιωσιμότητα
  [Δημοσίευση 26 Οκτωβρίου, 2022]
  • #24 
  • #382 
  Webometrics Ιστός Κατάταξης των Πανεπιστημίων
  [Δημοσίευση 31 Ιουλίου, 2023]
  • #4 
  • #22 
  Κίνα Συνολικές Αξιολογήσεις ανά Γνωστικό Αντικείμενο
  [Δημοσίευση 11 Μαΐου, 2022]

Ιστορικές κατατάξεις στις TOP παγκόσμιες πανεπιστημιακές κατατάξεις

Κατατάξεις αντικειμένου

Γεωργία

  • #727 
  Γεωργία
  URAP Κατάταξη Πανεπιστημίου βάσει Ακαδημαϊκής Απόδοσης - ανά Τομέα
  [Δημοσίευση 22 Ιουλίου, 2023]

Ιατρική & Υγεία

  • #24 
  • #301 
  Φαρμακευτική
  QS World Κατατάξεις Πανεπιστημίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο
  [Δημοσίευση 22 Μαρτίου, 2023]

Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές

  • #14 
  • #201 
  Ιστορία
  QS World Κατατάξεις Πανεπιστημίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο
  [Δημοσίευση 22 Μαρτίου, 2023]
  • #6 
  • #85 
  Ψυχολογία
  THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο
  [Δημοσίευση 26 Οκτωβρίου, 2022]
  • #12 
  • #151 
  Ψυχολογία
  GRAS Παγκόσμια Κατάταξη Ακαδημαϊκών Θεμάτων - ShanghaiRanking
  [Δημοσίευση 19 Ιουλίου, 2022]
  • #13 
  • #170 
  Ψυχολογία
  URAP Κατάταξη Πανεπιστημίου βάσει Ακαδημαϊκής Απόδοσης - ανά Τομέα
  [Δημοσίευση 22 Ιουλίου, 2023]
  • #12 
  • #201 
  Ψυχολογία
  QS World Κατατάξεις Πανεπιστημίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο
  [Δημοσίευση 22 Μαρτίου, 2023]
  • #25 
  • #301 
  Κοινωνικές επιστήμες
  THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο
  [Δημοσίευση 26 Οκτωβρίου, 2022]

Μαθηματικά

  • #12 
  • #201 
  Μαθηματικά
  GRAS Παγκόσμια Κατάταξη Ακαδημαϊκών Θεμάτων - ShanghaiRanking
  [Δημοσίευση 19 Ιουλίου, 2022]
  • #17 
  • #401 
  Μαθηματικά
  NTU Κατατάξεις ανά Θέμα
  [Δημοσίευση 11 Ιουλίου, 2023]
  • #29 
  • #451 
  Μαθηματικά
  QS World Κατατάξεις Πανεπιστημίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο
  [Δημοσίευση 22 Μαρτίου, 2023]

Μηχανική

  • #259 
  Χημική Μηχανική
  URAP Κατάταξη Πανεπιστημίου βάσει Ακαδημαϊκής Απόδοσης - ανά Τομέα
  [Δημοσίευση 22 Ιουλίου, 2023]
  • #9 
  • #301 
  Χημική Μηχανική
  GRAS Παγκόσμια Κατάταξη Ακαδημαϊκών Θεμάτων - ShanghaiRanking
  [Δημοσίευση 19 Ιουλίου, 2022]
  • #365 
  Πολιτική Μηχανική
  URAP Κατάταξη Πανεπιστημίου βάσει Ακαδημαϊκής Απόδοσης - ανά Τομέα
  [Δημοσίευση 22 Ιουλίου, 2023]
  • #11 
  • #201 
  Μηχανική
  THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο
  [Δημοσίευση 26 Οκτωβρίου, 2022]
  • #10 
  • #460 
  Μηχανική
  URAP Κατάταξη Πανεπιστημίου βάσει Ακαδημαϊκής Απόδοσης - ανά Τομέα
  [Δημοσίευση 22 Ιουλίου, 2023]
  • #706 
  Μηχανική Περιβάλλοντος
  URAP Κατάταξη Πανεπιστημίου βάσει Ακαδημαϊκής Απόδοσης - ανά Τομέα
  [Δημοσίευση 22 Ιουλίου, 2023]
  • #16 
  • #351 
  Επιστήμη Υλικών
  NTU Κατατάξεις ανά Θέμα
  [Δημοσίευση 11 Ιουλίου, 2023]
  • #10 
  • #201 
  Μηχανολογία
  GRAS Παγκόσμια Κατάταξη Ακαδημαϊκών Θεμάτων - ShanghaiRanking
  [Δημοσίευση 19 Ιουλίου, 2022]
  • #330 
  Μηχανολογία
  URAP Κατάταξη Πανεπιστημίου βάσει Ακαδημαϊκής Απόδοσης - ανά Τομέα
  [Δημοσίευση 22 Ιουλίου, 2023]

Παιδαγωγικά

  • #22 
  • #301 
  Παιδαγωγικά
  THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο
  [Δημοσίευση 26 Οκτωβρίου, 2022]
  • #16 
  • #393 
  Παιδαγωγικά
  URAP Κατάταξη Πανεπιστημίου βάσει Ακαδημαϊκής Απόδοσης - ανά Τομέα
  [Δημοσίευση 22 Ιουλίου, 2023]
  • #21 
  • #401 
  Παιδαγωγικά
  GRAS Παγκόσμια Κατάταξη Ακαδημαϊκών Θεμάτων - ShanghaiRanking
  [Δημοσίευση 19 Ιουλίου, 2022]

Πληροφορική

  • #9 
  • #101 
  Πληροφορική
  THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο
  [Δημοσίευση 26 Οκτωβρίου, 2022]

Φυσικές Επιστήμες

  • #8 
  • #101 
  Χημεία
  GRAS Παγκόσμια Κατάταξη Ακαδημαϊκών Θεμάτων - ShanghaiRanking
  [Δημοσίευση 19 Ιουλίου, 2022]
  • #17 
  • #201 
  Χημεία
  QS World Κατατάξεις Πανεπιστημίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο
  [Δημοσίευση 22 Μαρτίου, 2023]
  • #11 
  • #283 
  Χημεία
  NTU Κατατάξεις ανά Θέμα
  [Δημοσίευση 11 Ιουλίου, 2023]
  • #24 
  • #302 
  Γεωλογία
  URAP Κατάταξη Πανεπιστημίου βάσει Ακαδημαϊκής Απόδοσης - ανά Τομέα
  [Δημοσίευση 22 Ιουλίου, 2023]
  • #15 
  • #201 
  Φυσικη
  GRAS Παγκόσμια Κατάταξη Ακαδημαϊκών Θεμάτων - ShanghaiRanking
  [Δημοσίευση 19 Ιουλίου, 2022]
  • #28 
  • #351 
  Φυσικη
  NTU Κατατάξεις ανά Θέμα
  [Δημοσίευση 11 Ιουλίου, 2023]

Υψηλότερη κατάταξη σε θέματα για Ruhr University Bochum

Ψυχολογία THE World University Rankings by Subject
#85 
Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές
Πληροφορική THE World University Rankings by Subject
#101 
Πληροφορική
Χημεία GRAS Global Ranking of Academic Subjects - ShanghaiRanking
#101 
Φυσικές Επιστήμες
Μηχανική THE World University Rankings by Subject
#201 
Μηχανική
Μαθηματικά GRAS Global Ranking of Academic Subjects - ShanghaiRanking
#201 
Μαθηματικά
Παιδαγωγικά THE World University Rankings by Subject
#301 
Παιδαγωγικά
Φαρμακευτική QS World University Rankings By Subject
#301 
Ιατρική & Υγεία
Γεωργία URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#727 
Γεωργία

Σχετικά με το Ruhr University Bochum

Βασικά στοιχεία

Έτος ίδρυσης:
1962
Τηλέφωνο:
+49 (0) 234 32 22 43 5
Διεύθυνση:
Universitätsstrasse 150
44801, Μπόχουμ
Γερμανία
Ιστοσελίδα:
https://www.ruhr-uni-bochum.de/de
Social:

Ruhr University Bochum : Χάρτης

Συχνές ερωτήσεις

Το Ruhr University Bochum κατατάσσεται στη θέση #21 σε Γερμανία σε σύνολο 112 αξιολογήσεων πανεπιστημίων. Δες τις κατατάξεις συνολικά 385 πανεπιστημίων σε Γερμανία.

Το Ruhr University Bochum κατατάσσεται #1 σε Μπόχουμ στη συνολική βαθμολογία μας. Δες τις κατατάξεις για 7 πανεπιστήμια σε Μπόχουμ.

Το Ruhr University Bochum συγκαταλέγεται σε THE World University Rankings, QS World University Rankings, US News: Best Global Universities, ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking, CWTS Leiden Ranking, Scimago Institutions Rankings , κλπ. Δες τις 23 κατατάξεις του Ruhr University Bochum.

Το Ruhr University Bochum έφτασε #22 σε Κίνα Συνολικές Αξιολογήσεις ανά Γνωστικό Αντικείμενο. Αυτή είναι η υψηλότερη κατάταξη του πανεπιστημίου σε 112 κατατάξεις που υπάρχουν στο website μας. Δες όλες τις κατατάξεις για το Ruhr University Bochum.

Το Ruhr University Bochum κατάφερε να αποσπάσει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μηχανική. Κατατάσσεται #34 σε GRAS Παγκόσμια Κατάταξη Ακαδημαϊκών Θεμάτων - ShanghaiRanking (Metallurgical Engineering). Δες όλες τις κατατάξεις εκπαιδευτικών ενοτήτων του Ruhr University Bochum.

Ένας μεγάλος αριθμός πανεπιστημιακών κατατάξεων συμπεριλαμβάνει έρευνες μεταξύ ακαδημαϊκών σχετικά με τη φήμη. Στις 112 κατατάξεις πανεπιστημίων, το Ruhr University Bochum κατατάσσεται #1 μεταξύ των πανεπιστημίων σε Μπόχουμ και #21 μεταξύ πανεπιστημίων σε Γερμανία. Δες όλες τις κατατάξεις του Ruhr University Bochum.

Στις μετα-κατατάξεις μας (meta ranking), το Ruhr University Bochum κατατάσσεται #21 μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Γερμανία και Ludwig Maximilian University of Munich κατατάσσεται #1. Δες όλες τις κατατάξεις των πανεπιστημίων στην πόλη: Μπόχουμ. Εκτός από τις κατατάξεις, μπορείς επίσης να διαβάσεις και τις κριτικές / αξιολογήσεις από φοιτητές που σπούδασαν σ' αυτά τα πανεπιστήμια.