Πανεπιστήμια σε Ερφούρτη, Γερμανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

3 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Ερφούρτη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
4
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ερφούρτη
 • (4 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ερφούρτη
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ερφούρτη, Γερμανία2022

#1

University of Erfurt
Universität Erfurt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (164 αξιολογήσεις)
Card image

 • #90 
 • #641 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #73 
 • #2234 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #21 
 • #193 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#2

Erfurt University of Applied Sciences
Fachhochschule Erfurt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (96 αξιολογήσεις)
Card image

 • #166 
 • #7803 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

IUBH University of Applied Sciences
IUBH Duales Studium

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
Card image

 • #226 
 • #10252 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Adam-Ries University of Applied Sciences
Adam-Ries-Fachhochschule

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)

ΕρφούρτηΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 204000

: Thuringia,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ερφούρτη

google static map google map control google map control

University of Erfurt βρίσκεται στη θέση #1 σε Ερφούρτη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ερφούρτη University of Erfurt βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 4 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Erfurt έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής