Πανεπιστήμια σε Ερφούρτη, Γερμανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

2 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Ερφούρτη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
2
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ερφούρτη
 • (2 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ερφούρτη
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ερφούρτη, Γερμανία2023

#1

University of Erfurt
Universität Erfurt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (164 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #193 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #80 
 • #2302 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#2

Erfurt University of Applied Sciences
Fachhochschule Erfurt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (96 αξιολογήσεις)
Card image

 • #164 
 • #8650 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#3

Adam-Ries University of Applied Sciences
Adam-Ries-Fachhochschule

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)

#4

IUBH University of Applied Sciences
IUBH Duales Studium

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)

ΕρφούρτηΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 214000

: Thuringia,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ερφούρτη

google static map google map control google map control

University of Erfurt βρίσκεται στη θέση #1 σε Ερφούρτη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ερφούρτη University of Erfurt βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 2 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Erfurt έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής