Πανεπιστήμια σε Καρλσρούη, Γερμανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

5 από 7
 • Πανεπιστήμια σε Καρλσρούη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
22
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Καρλσρούη
 • (16 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
19
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Καρλσρούη
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Καρλσρούη

---
#13 
Karlsruhe University of Applied Sciences
---
#42 
Karlsruhe University of Applied Sciences
---
#63 
Karlsruhe Institute of Technology
Μαθηματικά
#101 
Karlsruhe Institute of Technology
---
#151 
Karlsruhe Institute of Technology
---
#201 
Karlsruhe Institute of Technology

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Καρλσρούη, Γερμανία2022

#1

Karlsruhe Institute of Technology
Karlsruher Institut für Technologie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (420 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #180 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #136 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #177 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Karlsruhe University of Applied Sciences
Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (162 αξιολογήσεις)
Card image

 • #83 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #81 
 • #2550 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #234 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#3

Karlsruhe University of Arts and Design
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
Card image

 • #168 
 • #7925 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

University of Education, Karlsruhe
Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
 • #191 
 • #8810 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

University of Music Karlsruhe
Hochschule für Musik Karlsruhe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
Card image

 • #262 
 • #11505 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

State Academy of Fine Arts Karlsruhe
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

#7

Karlshochschule International University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
Card image


ΚαρλσρούηΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 284000

: Baden-Württemberg, Karlsruhe Region

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Καρλσρούη

google static map google map control google map control

Karlsruhe Institute of Technology βρίσκεται στη θέση #1 σε Καρλσρούη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Καρλσρούη Karlsruhe Institute of Technology βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 25 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Karlsruhe Institute of Technology έχει περαστεί σε λίστα

Το Karlsruhe University of Applied Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καρλσρούη για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Karlsruhe University of Applied Sciences περιλαμβάνεται.

Το Karlsruhe University of Applied Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καρλσρούη για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Karlsruhe University of Applied Sciences περιλαμβάνεται.

Το Karlsruhe Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καρλσρούη για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Karlsruhe Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Το Karlsruhe Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καρλσρούη για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Karlsruhe Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Το Karlsruhe Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καρλσρούη για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Karlsruhe Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Το Karlsruhe Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καρλσρούη για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Karlsruhe Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής