Πανεπιστήμια σε Καρλσρούη, Γερμανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

5 από 7
 • Πανεπιστήμια σε Καρλσρούη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
17
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Καρλσρούη
 • (12 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
16
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Καρλσρούη
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Καρλσρούη

---
#42 
Karlsruhe University of Applied Sciences
---
#51 
Karlsruhe Institute of Technology
---
#201 
Karlsruhe Institute of Technology

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Καρλσρούη, Γερμανία2021

#1

Karlsruhe University of Applied Sciences
Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (159 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #83 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #197 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#2

Karlsruhe Institute of Technology
Karlsruher Institut für Technologie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (405 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #131 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #177 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #36 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#3

Karlsruhe University of Arts and Design
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #167 
 • #7925 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

University of Education, Karlsruhe
Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
 • #190 
 • #8810 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

University of Music Karlsruhe
Hochschule für Musik Karlsruhe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
Card image

 • #259 
 • #11505 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

State Academy of Fine Arts Karlsruhe
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

#7

Karlshochschule International University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (62 αξιολογήσεις)
Card image


ΚαρλσρούηΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 284000

: Baden-Württemberg, Karlsruhe Region

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Καρλσρούη

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Karlsruhe University of Applied Sciences βρίσκεται στη θέση #1 σε Καρλσρούη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Καρλσρούη Karlsruhe University of Applied Sciences βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 14 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Karlsruhe University of Applied Sciences έχει περαστεί σε λίστα

Το Karlsruhe University of Applied Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καρλσρούη για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Karlsruhe University of Applied Sciences περιλαμβάνεται.

Το Karlsruhe Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καρλσρούη για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Karlsruhe Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Το Karlsruhe Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καρλσρούη για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Karlsruhe Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής