Πανεπιστήμια σε Μόναχο, Γερμανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Μόναχο
6 από 9
 • Πανεπιστήμια σε Μόναχο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
24
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μόναχο
 • (17 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
28
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μόναχο
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Μόναχο, Γερμανία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μόναχο

---
#8 
Ludwig Maximilian University of Munich
---
#14 
Technical University of Munich
---
#17 
Technical University of Munich
Αεροδιαστημική Μηχανική
#17 
Technical University of Munich
---
#18 
Ludwig Maximilian University of Munich
---
#24 
Ludwig Maximilian University of Munich
---
#25 
Ludwig Maximilian University of Munich
---
#32 
Technical University of Munich
---
#32 
Ludwig Maximilian University of Munich
---
#40 
Ludwig Maximilian University of Munich

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μόναχο, Γερμανία2022

#1

Ludwig Maximilian University of Munich
Ludwig-Maximilians-Universität München

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (1034 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #32 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #64 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #98 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Technical University of Munich
Technische Universität München

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1048 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #38 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #50 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #64 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Munich University of Applied Sciences
Hochschule München

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (101 αξιολογήσεις)
Card image

 • #69 
 • #520 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #66 
 • #1785 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #60 
 • #363 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#4

Munich School of Philosophy
Hochschule für Philosophie

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #231 
 • #10442 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

University of Television and Film Munich
Hochschule für Fernsehen und Film München

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #239 
 • #10815 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Catholic University of Applied Sciences, Munich
Katholische Stiftungsfachhochschule München

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image

 • #256 
 • #11388 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

European Business College Munich, New European College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)

#8

University of Music and Performing Arts Munich
Hochschule für Musik und Theater München

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image


#9

Academy of Fine Arts, Munich
Akademie der Bildenden Künste München

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
Card image


ΜόναχοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1261000

: Bavaria, Upper Bavaria

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μόναχο

google static map google map control google map control

Ludwig Maximilian University of Munich βρίσκεται στη θέση #1 σε Μόναχο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μόναχο Technical University of Munich βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 29 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Technical University of Munich έχει περαστεί σε λίστα

Το Ludwig Maximilian University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόναχο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ludwig Maximilian University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Technical University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόναχο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Technical University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόναχο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Technical University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόναχο για Μηχανική (Αεροδιαστημική Μηχανική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Ludwig Maximilian University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόναχο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ludwig Maximilian University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Ludwig Maximilian University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόναχο για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ludwig Maximilian University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Ludwig Maximilian University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόναχο για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ludwig Maximilian University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Technical University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόναχο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Ludwig Maximilian University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόναχο για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ludwig Maximilian University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Ludwig Maximilian University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόναχο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ludwig Maximilian University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Technical University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόναχο για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Munich περιλαμβάνεται.

Το Technical University of Munich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόναχο για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Technical University of Munich περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής