Πανεπιστήμια σε Μπόχουμ, Γερμανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

4 από 7
 • Πανεπιστήμια σε Μπόχουμ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
14
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μπόχουμ
 • (9 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
6
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μπόχουμ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μπόχουμ

---
#39 
Ruhr University Bochum
---
#51 
Ruhr University Bochum
Στατιστική
#76 
Ruhr University Bochum
---
#101 
Ruhr University Bochum
---
#151 
Ruhr University Bochum
---
#151 
Ruhr University Bochum
---
#297 
Ruhr University Bochum
---
#301 
Ruhr University Bochum
---
#401 
Ruhr University Bochum

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μπόχουμ, Γερμανία2022

#1

Ruhr University Bochum
Ruhr-Universität Bochum

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (690 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #393 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #291 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Bochum University of Applied Sciences
Hochschule Bochum

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #113 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #172 
 • #8075 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

University of Applied Health Sciences
Hochschule für Gesundheit

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
 • #265 
 • #11583 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Georg Agricola University of Applied Sciences
Technische Hochschule Georg Agricola

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (94 αξιολογήσεις)
Card image

 • #266 
 • #11626 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

Protestant University of Applied Sciences Ludwigsburg
Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)

#6

Protestant University of Applied Sciences Rhineland-Westphalia-Lippe
Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)

#7

Bochum Technical University of Applied Sciences
Technische Fachhochschule Georg Agricola zu Bochum

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)

ΜπόχουμΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 386000

: North Rhine-Westphalia, Regierungsbezirk Arnsberg

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μπόχουμ

google static map google map control google map control

Ruhr University Bochum βρίσκεται στη θέση #1 σε Μπόχουμ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μπόχουμ Ruhr University Bochum βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 19 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Ruhr University Bochum έχει περαστεί σε λίστα

Το Ruhr University Bochum έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπόχουμ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ruhr University Bochum περιλαμβάνεται.

Το Ruhr University Bochum έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπόχουμ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ruhr University Bochum περιλαμβάνεται.

Το Ruhr University Bochum έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπόχουμ για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ruhr University Bochum περιλαμβάνεται.

Το Ruhr University Bochum έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπόχουμ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ruhr University Bochum περιλαμβάνεται.

Το Ruhr University Bochum έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπόχουμ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ruhr University Bochum περιλαμβάνεται.

Το Ruhr University Bochum έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπόχουμ για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ruhr University Bochum περιλαμβάνεται.

Το Ruhr University Bochum έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπόχουμ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ruhr University Bochum περιλαμβάνεται.

Το Ruhr University Bochum έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπόχουμ για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ruhr University Bochum περιλαμβάνεται.

Το Ruhr University Bochum έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπόχουμ για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ruhr University Bochum περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής