Πανεπιστήμια σε Ντόρτμουντ, Γερμανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

3 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Ντόρτμουντ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
11
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ντόρτμουντ
 • (6 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ντόρτμουντ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ντόρτμουντ

---
#101 
TU Dortmund University
---
#151 
TU Dortmund University
---
#201 
TU Dortmund University
Κοινωνικές επιστήμες
#201 
TU Dortmund University
---
#251 
TU Dortmund University
Μαθηματικά
#351 
TU Dortmund University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ντόρτμουντ, Γερμανία2022

#1

TU Dortmund University
Technische Universität Dortmund

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (309 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #43 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #41 
 • #383 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#2

University of Applied Sciences and Arts
Fachhochschule Dortmund

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (193 αξιολογήσεις)
Card image

 • #115 
 • #4150 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #49 
 • #319 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #109 
 • #3943 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#3

International School of Management

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
 • #194 
 • #9068 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

ΝτόρτμουντΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 589000

: North Rhine-Westphalia, Regierungsbezirk Arnsberg

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ντόρτμουντ

google static map google map control google map control

TU Dortmund University βρίσκεται στη θέση #1 σε Ντόρτμουντ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ντόρτμουντ TU Dortmund University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 18 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το TU Dortmund University έχει περαστεί σε λίστα

Το TU Dortmund University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντόρτμουντ για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το TU Dortmund University περιλαμβάνεται.

Το TU Dortmund University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντόρτμουντ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το TU Dortmund University περιλαμβάνεται.

Το TU Dortmund University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντόρτμουντ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το TU Dortmund University περιλαμβάνεται.

Το TU Dortmund University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντόρτμουντ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το TU Dortmund University περιλαμβάνεται.

Το TU Dortmund University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντόρτμουντ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το TU Dortmund University περιλαμβάνεται.

Το TU Dortmund University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντόρτμουντ για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το TU Dortmund University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής