The University of Edinburgh
Δίκαιο και Κέλτικ LLB (Hons)
The University of Edinburgh - Πανεπιστήμιο του Edinburgh

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

μισθός

Μισθός Αποφοίτων Νόμος

Σημαντικό: Τα παρακάτω στοιχεία για τους μισθούς δεν αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, αλλά περιέχουν στοιχεία για όλους τους φοιτητές σε : Νόμος στο πανεπιστήμιο. Λόγω της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων τα μισθολογικά δεδομένα βασίζονται κυρίως σε δεδομένα προπτυχιακών φοιτητών.

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20500 £26500 £35500
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19500 - £25000 £21000 - £31000 £27500 - £43500


Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Νόμος (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22120 £22708 £27834
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18996 - £28084 £17741 - £29596 £20721 - £38483

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Τα κοινά προγράμματα σας επιτρέπουν να σπουδάσετε νομικά παράλληλα με έναν άλλο ονομαστικό ακαδημαϊκό κλάδο. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών σπουδών θα παρακολουθήσετε μια σειρά μαθημάτων τόσο από τη Νομική Σχολή όσο και από τη Σχολή με την οποία συνδυάζεται το πρόγραμμά σας - στην προκειμένη περίπτωση, τη Σχολή Φιλολογίας, Γλωσσών και Πολιτισμών.

Οι σπουδές σε ένα κοινό πτυχίο στο Εδιμβούργο σας παρέχουν ευρύτατες ακαδημαϊκές βάσεις και ευρύτερα προσόντα για να διεκδικήσετε μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή εργασία.

Το κοινό LLB στο Δίκαιο και το Κέλτικο στοχεύει στην προώθηση προηγμένων γνώσεων και κατανόησης της θεωρίας, των εννοιών και των κανόνων του δικαίου. Παράλληλα, θα μάθετε για τους εξαιρετικά πλούσιους κέλτικους πολιτισμούς, γλώσσες και λογοτεχνίες από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα.

Μια σειρά μαθημάτων σας επιτρέπει να αναπτύξετε τα δικά σας ενδιαφέροντα σε συγκεκριμένους τομείς, περιόδους και κλάδους των κελτικών σπουδών - συμπεριλαμβανομένης της επιλογής να μελετήσετε τη σκωτσέζικη γαελική γλώσσα σε προχωρημένο επίπεδο.

Recognised by the Law Society of Scotland as a Foundation programme, being one part of the route to qualification as a solicitor in Scotland.

Τι θα μάθεις

Περιεχόμενο προγράμματος: Ως φοιτητής/φοιτήτρια του προγράμματος σπουδών: Law and Celtic, LLB (Hons) θα παρακολουθήσεις τα εξής μαθήματα.

Έτος 1

Το μάθημα αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσης και κατανόησης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως του δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου της- ευαισθησία καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος στη διεθνική και πολύγλωσση φύση και κουλτούρα της- κατανόηση της θέσης και της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ στα νομικά συστήματα της Σκωτίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου του Brexit, την προσαρμογή των σκωτσέζικων ένδικων μέσων και διαδικασιών στις απαιτήσεις του δικαίου της ΕΕ, εν μέρει από συγκριτική σκοπιά- ικανότητα εύκολης εύρεσης και άνετης χρήσης των πρωτογενών (οι Συνθήκες) και δευτερογενών (droit dérivé) πηγών του δικαίου της ΕΕ και κατανόησης της μεταξύ τους σχέσης- μεγαλύτερες δεξιότητες βιβλιοθήκης και πληροφορικής σε σχέση με το ευρωπαϊκό υλικό και τις εξειδικευμένες πηγές του.

Το μάθημα αυτό ασχολείται με τη σχέση μεταξύ του δικαίου, της κυβέρνησης και του πολίτη στη Σκωτία, ως ξεχωριστό τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει τους εξής μαθησιακούς στόχους: Να αναπτύξει γνώσεις και να κατανοήσει (i) τους κύριους θεσμούς μέσω των οποίων ασκούνται οι νομοθετικές, κυβερνητικές και δικαστικές εξουσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ιδιαίτερη αναφορά στη Σκωτία, (ii) τις συνταγματικές αρχές που ισχύουν και (iii) τους κύριους νομικούς κανόνες που επιτρέπουν στους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία διακυβέρνησης και που ρυθμίζουν τη σχέση τους με όσους ασκούν δημόσια εξουσία. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών (i) ανάλυσης υποθέσεων και νόμων, (ii) νομικού συλλογισμού, (iii) εκτίμησης του δικαίου στο φιλοσοφικό, κοινωνικό και πολιτικό του πλαίσιο, (iv) κριτικής, (v) επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής, και (vi) νομικής έρευνας, εν μέρει έτσι ώστε οι γνώσεις και η κατανόηση που αποκτώνται να μπορούν να προσαρμοστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω για μελλοντικές ανάγκες.

Το μάθημα αυτό έχει τρεις βασικούς, αλληλένδετους στόχους: Να διδάξει στους φοιτητές τα βασικά δομικά στοιχεία του νομικού συλλογισμού, από τον βασικό εννοιολογικό μηχανισμό που είναι απαραίτητος για την ακριβή έκφραση νομικών θέσεων, μέσω του εντοπισμού και της επεξεργασίας έγκυρων και ορθών επιχειρημάτων, έως την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του νομικού συλλογισμού και των τρόπων με τους οποίους η λογική και η ρητορική διαπλέκονται στον νομικό λόγο. Να βελτιώσει και να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητες κριτικής σκέψης που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος "Νομικό σύστημα της Σκωτίας", παρέχοντας στους φοιτητές τόσο την ικανότητα όσο και την αυτοπεποίθηση να προσεγγίζουν σύνθετα κείμενα και ισχυρισμούς από μια κριτική/αναλυτική οπτική γωνία. Αυτό θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μαθήματα σχετικά με διάφορες κριτικές μεθόδους και την κατασκευή πειστικών επιχειρημάτων.

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στο σκωτσέζικο δίκαιο, όπως αυτό σχετίζεται με τα παιδιά και τις οικογένειες. Το πρώτο μισό του μαθήματος ασχολείται με τα παιδιά και το δίκαιο των παιδιών- το δεύτερο μέρος ασχολείται με το δίκαιο που αφορά τις σχέσεις των ενηλίκων και τη διάλυση των σχέσεων των ενηλίκων, αν και τα δύο μέρη επικαλύπτονται σε όλο το.

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στο νομικό σύστημα της Σκωτίας καθώς και στις γενικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη μελέτη του δικαίου. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών στη Νομική Σχολή ή προγράμματα άλλων Σχολών με ουσιαστικό περιεχόμενο νομικής.

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές μια εισαγωγή στο δίκαιο των συμβάσεων και του αδικαιολόγητου πλουτισμού στη Σκωτία, ενταγμένο στο ευρύτερο πλαίσιο των εννοιών των υποχρεώσεων και των προσωπικών δικαιωμάτων. Τα θέματα που θα εξεταστούν στο μάθημα περιλαμβάνουν τη σύσταση, το περιεχόμενο, το κύρος και την αθέτηση της σύμβασης, καθώς και πότε οι πλουτισμοί με μεταβίβαση, επιβολή και κατάληψη μπορούν να ανατραπούν ως νομικά αδικαιολόγητοι.

Έτος 2

Έτος 3

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσεων για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις σπουδές σας με άριστα. Έχει διττό σκοπό. Πρώτον, θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των απλών και των Honours μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης στη Νομική Σχολή, εξοπλίζοντας τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν τη μετάβαση από τη μορφή της διάλεξης/ φροντιστηρίου στη μορφή του σεμιναρίου και να αξιοποιήσουν στο έπακρο το τελευταίο. Δεύτερον, θα παρέχει στους φοιτητές το πλήρες φάσμα των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να διαπρέψουν στις διατριβές του 4ου έτους, ένα βασικό στοιχείο του προγράμματος LLB. Ο τελευταίος στόχος περιλαμβάνει όχι μόνο βασικά στοιχεία του σχεδιασμού της διατριβής, αλλά και δεξιότητες συγγραφής δοκιμίων που μπορούν να γενικευτούν σε όλα τα δοκίμια αριστείας, μαζί με γενικές δεξιότητες συγγραφής.

Έτος 4

Διπλωματική εργασία όχι μεγαλύτερη των 10.000 λέξεων πάνω σε ένα θέμα σε έναν τομέα σπουδών Honours που αναλαμβάνεται στο 3ο έτος. Υποστηρίζεται από μη αποφοιτούντα εισαγωγικά μαθήματα. 4 συναντήσεις μεταξύ φοιτητή και επιβλέποντα στο 4ο έτος.

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

15 μήνες μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι αυτού του μαθήματος ρωτήθηκαν για το τι κάνουν και αν εργάζονται σχετικά με την τρέχουσα εργασία τους και τις προοπτικές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Θέσεις εργασίας των αποφοίτων αυτού του μαθήματος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Law and Celtic LLB (Hons) από Πανεπιστήμιο του Edinburgh

37% Νομικοί επαγγελματίες
13% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
6% Διοικητικά επαγγέλματα
6% Στοιχειώδη επαγγέλματα
6% Επαγγέλματα πωλήσεων
6% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
3% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
2% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
2% Επαγγελματίες πληροφορικής
2% Διδάσκοντες επαγγελματίες

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Δασμολόγιο UCAS των αποδεκτών φοιτητών για Νόμος

Απαιτήσεις προσόντων

Υποχρεωτικά μαθήματα: A Levels: GCSEs: μια γλώσσα εκτός των αγγλικών με βαθμό B ή 6. Τα GCSE Αγγλικής Γλώσσας και Αγγλικής Λογοτεχνίας, και τα δύο στο A ή 7, γίνονται δεκτά αντί του επιπέδου A Englishis

Προτιμάται η επίτευξη στο τέλος της S5. Το BBB πρέπει να έχει επιτευχθεί σε ένα έτος των S4-S5. Υποχρεωτικά μαθήματα: Highers: Αγγλικά με B, με την πρώτη προσπάθεια. National 5s: μια γλώσσα εκτός της αγγλικής σε B.

36 μόρια με 665 στο HL - 34 μόρια με 655 στο HL. Υποχρεωτικά μαθήματα: HL: Αγγλικά στο 5. SL: μια γλώσσα εκτός των αγγλικών στο 5.

Απαιτήσεις αγγλικής γλώσσας

Βαθμός Πρόσθετα Στοιχεία
IELTS (Academic) 6 6,5 συνολικά με 5,5 σε κάθε τμήμα.
TOEFL (iBT) 92 92 ή παραπάνω με 20 σε κάθε τμήμα (συμπεριλαμβανομένης της ειδικής έκδοσης Home Edition). Δεν δεχόμαστε το TOEFL MyBest Score για την κάλυψη των απαιτήσεων της αγγλικής γλώσσας.
Cambridge English Advanced 176 συνολικά με 162 σε κάθε τμήμα.
Cambridge English Proficiency 176 συνολικά με 162 σε κάθε τμήμα.
Trinity ISE ISE II με διάκριση και στις τέσσερις συνιστώσες.

Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςLaw and Celtic, LLB (Hons), εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

έξοδα

Δίδακτρα Δίκαιο και Κέλτικ LLB (Hons)

Αγγλία £9250 έτος 1
Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) £9250 έτος 1
Ουαλία £9250 έτος 1
Channel Islands £9250 έτος 1
Ιρλανδία £9250 έτος 1
Σκωτία £1820 έτος 1
EU £23100 έτος 1
Διεθνή £23100 έτος 1

Πρόσθετες πληροφορίες για τα τέλη

Σκωτία Το 2021-22 το επίπεδο των διδάκτρων που καθορίστηκε από την κυβέρνηση της Σκωτίας ήταν £1.820. Το ύψος των διδάκτρων για το 2022-23 αναμένεται να επιβεβαιωθεί από την κυβέρνηση της Σκωτίας στις αρχές του 2022. Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον Οργανισμό Φοιτητικών Βραβείων Σκωτίας SAAS για την καταβολή των διδάκτρων τους.

Αγγλία/Ουαλία/Ν. Ιρλανδία Το ποσοστό για το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο RUK δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί και ήταν 9.250 λίρες για την είσοδο το 2021. Για την είσοδο του 2022 μπορεί να αυξηθεί σύμφωνα με τον πληθωρισμό και θα υπόκειται σε κυβερνητικά όρια.

ΕΕ Στις 9 Ιουλίου 2020 η κυβέρνηση της Σκωτίας αποφάσισε να τερματίσει τα δωρεάν πανεπιστημιακά δίδακτρα για τους φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ από το 2021-22. Η πολιτική χρηματοδότησης για τους υπηκόους της ΕΕ και τις συναφείς ομάδες που ξεκινούν σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 ή αργότερα θα είναι σύμφωνη με τα διεθνή δίδακτρα.


Οι διεθνείς φοιτητές πλήρους φοίτησης και οι φοιτητές της ΕΕ θα πληρώνουν ένα σταθερό ετήσιο ποσό για τη διάρκεια του προγράμματός τους -

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

1 Ιανουαρίου 2024

Αυτή είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο έχει ακόμη διαθέσιμες θέσεις, μπορείς να υποβάλεις αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά η αίτησή σου δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξεταστεί.

Πιθανοί Πόντοι Εισαγωγής:

  • έτος 1 (Προεπιλεγμένο σημείο εισόδου)

Κατατάξεις του Πανεπιστήμιο του Edinburgh στις κορυφαίες βρετανικές και παγκόσμιες κατατάξεις.

Προβολή του συνόλου των 38 πανεμιστημιακών κατατάξεων του Πανεπιστήμιο του Edinburgh

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο του Edinburgh

Το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου βρίσκεται στην ομώνυμη πόλη της Σκωτίας και είναι ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς άνοιξε το 1583. Το πανεπιστήμιο απολαμβάνει μεγάλη φήμη για τη συμβολή του στις διεθνείς ερευνητικές προσπάθειες, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην ένταξή του στην ομάδα Russell, στο Universitas 21 και στο Una Europa. Το Εδιμβούργο προσφέρει στους κατοίκους του μια ιστορική αλλά και σύγχρονη πόλη, με έντονη νυχτερινή ζωή, αξιόπιστες δημόσιες συγκοινωνίες και φιλικούς ντόπιους.

Λίστα με 735 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Πανεπιστήμιο του Edinburgh - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

Central and Kings Buildings
map marker Προβολή χάρτη
Central area campus
map marker Προβολή χάρτη

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Νομική με Ψυχολογία LLB (Hons) Πανεπιστήμιο του Southampton
(University of Southampton)
84% 1% 8% £19300 151 Σαουθάμπτον Oncampus πλήρους απασχόλησης
Αγγλικά και Δίκαιο BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Strathclyde
(University of Strathclyde)
90% 0% 2% £16400 201 Γλασκώβη Oncampus πλήρους απασχόλησης
Λογιστική και Χρηματοοικονομική με Νομική BA (Hons) Πανεπιστήμιο Abertay Dundee
(University of Abertay Dundee)
74% 10% 14% £14000 167 Νταντί Oncampus πλήρους απασχόλησης
Δίκαιο με επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) LLB (Hons) Πανεπιστήμιο του Essex
(University of Essex)
77% 2% 3% £17700 106 Κόλτσεστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Νομική με Πολιτικές σπουδές, συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης LLB (Hons) Πανεπιστήμιο του Essex
(University of Essex)
83% 11% 0% £17700 125 Κόλτσεστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Νομική με εγκληματολογία LLB (Hons) Πανεπιστήμιο του Huddersfield
(University of Huddersfield)
69% 4% 15% £15000 129 Χάντερσφιλντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Νομική με έτος θεμελίωσης LLB (Hons) Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
64% 10% 20% £14560 74 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Νόμος BA (Hons) Νέο Πανεπιστήμιο του Buckinghamshire
(Buckinghamshire New University)
58% 5% 8% £14250 96 Χάι Ουίκαμ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Δίκαιο και επιχειρήσεις LLB (Hons) Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
70% 0% 10% £23100 194 Εδιμβούργο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Εκπαίδευση και Δίκαιο BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Strathclyde
(University of Strathclyde)
90% 0% 2% £16400 190 Γλασκώβη Oncampus πλήρους απασχόλησης