Πανεπιστήμια σε Σκωτία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Σκωτία
17 από 19
 • Πανεπιστήμια σε Σκωτία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
26
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σκωτία
 • (17 ίδρυμα και9 κατατάξεις θέματος)
27
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σκωτία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Σκωτία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σκωτία

Πολιτική
#1 
University of St Andrews
---
#1 
University of Strathclyde
---
#1 
Edinburgh Napier University
---
#2 
University of St Andrews
---
#2 
Heriot-Watt University
---
#2 
University of Glasgow
---
#2 
University of St Andrews
---
#3 
University of Abertay Dundee
---
#3 
University of Stirling
---
#4 
The University of Edinburgh

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σκωτία2021

#1

The University of Edinburgh

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1358 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #17 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #3 
 • #13 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #1 
 • #30 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#2

University of St Andrews

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (394 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #3 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #1 
 • #2 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #5 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#3

University of Glasgow

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (2485 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #14 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #2 
 • #12 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #2 
 • #92 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#4

University of Aberdeen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (237 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #27 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #6 
 • #20 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #3 
 • #178 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#5

University of Dundee

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (486 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #23 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #5 
 • #19 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#6

University of Strathclyde

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (572 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #23 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #15 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #9 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#7

Heriot-Watt University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (812 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #35 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #8 
 • #35 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #7 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#8

University of Stirling

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (444 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #38 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #7 
 • #28 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #6 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#9

Edinburgh Napier University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #63 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #62 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#10

Robert Gordon University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (295 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #66 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #9 
 • #43 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #13 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#11

Glasgow Caledonian University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (189 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #75 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #13 
 • #77 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #12 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#12

Queen Margaret University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #89 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #12 
 • #65 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #9 
 • #68 
CUG The Complete University Guide
[Δημοσίευση 11 Οκτωβρίου, 2019]


#13

University of Abertay Dundee

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (189 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #80 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #10 
 • #48 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #13 
 • #103 
CUG The Complete University Guide
[Δημοσίευση 11 Οκτωβρίου, 2019]


#14

University of the West of Scotland

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #116 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #14 
 • #120 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #10 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#15

Scotland's Rural College University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #1847 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#16

University of the Highlands and Islands

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #510 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #1939 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #11 
 • #1771 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#17

Glasgow School of Art

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (1210 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #6286 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#18

Royal Conservatoire of Scotland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
Card image


#19

Saint Andrews Georgian University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (461 αξιολογήσεις)
Card image


ΣκωτίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σκωτία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

The University of Edinburgh βρίσκεται στη θέση #1 σε Σκωτία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σκωτία University of Glasgow βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 36 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Glasgow έχει περαστεί σε λίστα

Το University of St Andrews έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of St Andrews περιλαμβάνεται.

Το University of Strathclyde έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Strathclyde περιλαμβάνεται.

Το Edinburgh Napier University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Edinburgh Napier University περιλαμβάνεται.

Το University of St Andrews έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of St Andrews περιλαμβάνεται.

Το Heriot-Watt University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Heriot-Watt University περιλαμβάνεται.

Το University of Glasgow έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Glasgow περιλαμβάνεται.

Το University of St Andrews έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of St Andrews περιλαμβάνεται.

Το University of Abertay Dundee έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Abertay Dundee περιλαμβάνεται.

Το University of Stirling έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Stirling περιλαμβάνεται.

Το The University of Edinburgh έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Σχέδιο (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Edinburgh περιλαμβάνεται.

Το Edinburgh Napier University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Edinburgh Napier University περιλαμβάνεται.

Το Edinburgh Napier University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Edinburgh Napier University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

The Guardian News and Media Limited

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -University league tables:
Αναλογία Φοιτητών Προωπικού 15%
Προστιθέμενη Αξία 15%
Σκορ Εισαγωγής 15%
Προοπτικές Καριέρας 15%
NSS - Διδασκαλία 10%
NSS - Αξιολόγηση & Feedback 10%

μεθοδολογία προβολής

The Times and The Sunday Times

μεθοδολογία προβολής

The University League Tables

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CUG The Complete University Guide:
Standards εισόδου
Ικανοποίηση φοιτητών
Ποιότητα έρευνας
Ένταση έρευνας
Προοπτικές αποφοίτων
Αναλογία φοιτητών - προσωπικού
Έξοδα ακαδημαϊκών υπηρεσιών
Έξοδα εγκαταστάσεων
Good honours
Ολοκλήρωση πτυχίου

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής