Πανεπιστήμια σε Σκωτία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Σκωτία
19 από 20
 • Πανεπιστήμια σε Σκωτία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
47
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σκωτία
 • (38 ίδρυμα και9 κατατάξεις θέματος)
46
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σκωτία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Σκωτία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σκωτία

---
#1 
University of St Andrews
---
#1 
The University of Edinburgh
---
#1 
University of Glasgow
---
#1 
University of Glasgow
---
#1 
Edinburgh Napier University
---
#1 
University of St Andrews
---
#1 
The University of Edinburgh
---
#1 
Royal Conservatoire of Scotland
---
#1 
University of St Andrews
---
#2 
The University of Edinburgh

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σκωτία2022

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1366 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #13 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 17 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #30 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #12 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (402 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #1 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 17 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #3 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (2514 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #12 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 17 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #86 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #11 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (244 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #20 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 17 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #158 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #20 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (576 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #17 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 17 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #18 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (494 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #35 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 17 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #31 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (819 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #30 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 17 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #36 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (466 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #41 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 17 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #49 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (187 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #57 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 17 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #73 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (197 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #60 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 17 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #69 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (299 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #62 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 17 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #83 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #66 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 17 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #85 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #110 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 17 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #120 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (196 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #94 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 17 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #88 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #108 
CUG The Complete University Guide - UK
[Δημοσίευση 13 Ιουνίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #2294 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #119 
THE Young University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 15 Φεβρουαρίου, 2022]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #478 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #11 
 • #1812 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]
 • #12 
 • #1772 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (1184 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #6710 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #8123 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]


#19

City of Glasgow College

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #9003 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#20

Al-Maktoum College of Higher Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)

ΣκωτίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σκωτία

google static map google map control google map control

The University of Edinburgh βρίσκεται στη θέση #1 σε Σκωτία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 123 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σκωτία The University of Edinburgh βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 52 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το The University of Edinburgh έχει περαστεί σε λίστα

Το University of St Andrews έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of St Andrews περιλαμβάνεται.

Το The University of Edinburgh έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Edinburgh περιλαμβάνεται.

Το University of Glasgow έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Glasgow περιλαμβάνεται.

Το University of Glasgow έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Glasgow περιλαμβάνεται.

Το Edinburgh Napier University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Edinburgh Napier University περιλαμβάνεται.

Το University of St Andrews έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of St Andrews περιλαμβάνεται.

Το The University of Edinburgh έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Edinburgh περιλαμβάνεται.

Το Royal Conservatoire of Scotland έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Royal Conservatoire of Scotland περιλαμβάνεται.

Το University of St Andrews έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of St Andrews περιλαμβάνεται.

Το The University of Edinburgh έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Σχέδιο (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Edinburgh περιλαμβάνεται.

Το University of St Andrews έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of St Andrews περιλαμβάνεται.

Το University of St Andrews έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of St Andrews περιλαμβάνεται.

Το Heriot-Watt University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Heriot-Watt University περιλαμβάνεται.

Το Heriot-Watt University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Heriot-Watt University περιλαμβάνεται.

Το University of Glasgow έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σκωτία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Glasgow περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

The Guardian News and Media Limited

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -The Guardian The Best UK Universities - League Table:
Αναλογία Φοιτητών Προωπικού 15%
Προστιθέμενη Αξία 15%
Σκορ Εισαγωγής 15%
Προοπτικές Καριέρας 15%
NSS - Διδασκαλία 10%
NSS - Αξιολόγηση & Feedback 10%

μεθοδολογία προβολής

The Times and The Sunday Times

μεθοδολογία προβολής

The University League Tables

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CUG The Complete University Guide - UK:
Standards εισόδου
Ικανοποίηση φοιτητών
Ποιότητα έρευνας
Ένταση έρευνας
Προοπτικές αποφοίτων
Αναλογία φοιτητών - προσωπικού
Έξοδα ακαδημαϊκών υπηρεσιών
Έξοδα εγκαταστάσεων
Good honours
Ολοκλήρωση πτυχίου

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής