Κελτικές Σπουδές Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Celtic studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 86% 4% 2% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 67% 1% 2% £23100 205 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £70480 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 160 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 160 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 2% 4% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 2% 5% £23100 154 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 2% 4% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 5% £70480 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 5% £70480 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 0% 2% £23100 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 2% £23100 181 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 211 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 3% 5% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 3% 5% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 81% 2% 15% £23100 193 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 88% 2% 5% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 64% 2% 5% £79290 224 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £70480 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 73% 2% 5% £70480 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 2% £70480 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 3% 5% £70480 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 2% £70480 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 60% 4% 4% £23100 174 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 88% 2% 5% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 88% 2% 5% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 74% 0% 0% £23100 197 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 73% 2% 5% £70480 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 179 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 74% 2% 4% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 74% 2% 4% £14700 178 Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
Aberystwyth University 74% 2% 4% £14700 178 Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 92% 4% 0% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 63% 0% 5% - 155 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 5% 6% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 0% 0% - 162 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 200 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 200 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 84% 0% 5% - 211 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 92% 0% 0% - 169 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 77% 3% 5% - 201 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 6% - 174 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 0% - 205 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 0% - 205 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 92% 4% 0% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 74% 2% 4% - 178 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 74% 2% 4% - 178 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 92% 4% 0% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 2% 4% - 178 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 74% 2% 4% - 178 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 74% 2% 4% - 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 74% 2% 4% - 178 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
University of Cambridge - 0% 5% - 197 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - 0% 5% £14300 197 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
3 Online Κελτικές Σπουδές Προγράμματα Σπουδών.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • St. Michael's College Orientation: Why I Studied Celtic Studies
  1/2
 • Celtic studies
  2/2

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Κελτικές Σπουδές

 • Τομέας Κληρονομιάς και Τουρισμού
 • Εκπαιδευτικοί τομείς
 • Μουσεία και Γκαλερί
 • Κυβερνητικοί φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Εκδοτικές εταιρείες

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Κελτικές Σπουδές:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)

Το πρόγραμμα σπουδών: Κελτικές & Αγγλοσαξονικές Σπουδές και Γλώσσα & Γλωσσολογία στο University of Aberdeen έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 11 ερωτηθέντες.