Χορός Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Dance)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool Hope University 65% 5% 11% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 5% 11% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 80% 2% 9% £14500 139 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 80% 2% 9% £22476 139 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 80% 2% 9% £22476 139 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 2% 9% £15000 139 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Welsh College of Music and Drama 80% 2% 9% £23811 139 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 71% 8% 0% £7230 99 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 80% 2% 9% £14500 133 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 90% 5% 5% £14500 129 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 70% 1% 13% £17500 170 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 67% 1% 5% £15900 112 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 5% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 79% 5% 12% £14500 144 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 80% 2% 9% £14500 166 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 62% 0% 6% £14500 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 5% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 47% 2% 5% £13250 155 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 100% 5% 10% £14500 133 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 5% 15% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 86% 10% 0% £13200 125 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 5% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 79% 7% 17% £12500 112 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 8% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 63% 5% 0% £13500 217 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Welsh College of Music and Drama 63% 5% 0% £22505 217 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 47% 2% 5% £13250 155 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 8% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 79% 5% 12% £14500 144 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 63% 5% 0% £13800 106 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 93% 0% 9% £16100 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 5% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 65% 2% 15% £14250 135 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 80% 2% 5% £14500 163 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 5% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 90% 0% 10% £16200 114 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 5% 15% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 5% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 81% 0% 5% £18393 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Academy of Music, University of London 80% 2% 9% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 80% 2% 9% - 139 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 80% 2% 9% - 139 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Academy of Music, University of London 80% 2% 9% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 80% 2% 9% - 139 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 80% 2% 9% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 80% 2% 9% - 139 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sunderland College 80% 2% 9% - 139 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weymouth College - 5% 15% £5750 - Weymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College 92% - 35% - - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - 9% - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leicester College 58% - 15% £10700 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 58% - 15% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College 58% - 15% - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 58% - 15% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 58% - 15% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 58% - 15% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre at Salford City College 58% - 15% - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - 78 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 64% - 15% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College - - 15% - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College 57% - 20% - - Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cambridge School of Visual & Performing Arts 57% - 20% - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 57% - 20% £13740 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 57% - 20% £15000 - Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 57% - 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 57% - 20% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 90% 1% 0% - 151 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 10% 1% 5% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 76% 0% 0% - 137 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 66% 5% 15% - 115 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 81% 3% 12% - 117 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 82% 5% 25% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 83% 0% 0% - 136 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 47% 2% 5% - 155 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Greater Brighton Metropolitan College 71% - 5% - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 10% 1% 5% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 88% - 36% £13740 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 71% 2% 11% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 93% - 25% £9750 - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 48% - 5% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 82% 0% 20% - 142 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College - - 0% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 79% 7% 17% - 112 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 82% 2% 15% - 144 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 86% 5% 15% - 113 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% 0% 10% - 156 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Colchester Institute 54% 0% 5% £8250 - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% 0% 10% - 156 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 90% 0% 0% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 52% 4% 16% - 144 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 10% 1% 5% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 82% 0% 10% - 121 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 82% 2% 15% - 144 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 13% - 25% £11000 123 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College - - 0% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 81% 3% 12% - 117 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 65% 2% 15% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College 63% 5% 5% - 116 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
8 Χορός Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Dance Related Career Options - TwinTalksBallet
  1/6
 • 10 THINGS I WISH I KNEW BEFORE STARTING A DANCE DEGREE
  2/6
 • Dance Division - Boston Conservatory at Berklee
  3/6
 • Day as a dance major
  4/6
 • Is DANCE the RIGHT MAJOR for YOU? (Pros & Cons)
  5/6
 • What it REALLY means to be a Dance Major | types of programs, breaking down my schedule, etc.
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
78 /100
Απάντησαν 656 φοιτητές Χορός στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Χορός (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £18000 £17143 £20638
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £14000 - £22000 £12360 - £21581 £14540 - £26029

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Χορός

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Χορός που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Χορός

 • Performing Dance Companies
 • Κλαμπ, καμπαρέ, κρουαζιερόπλοια
 • Μουσικά θέατρα Γραφεία χορευτών- υποστηρικτών
 • Οργανισμοί διδασκαλίας

Εξειδικεύσεις εντός: Χορός

 • Επαγγελματικός Χορός
 • Χοροθεραπεία
 • Χορευτική Εκπαίδευση
 • Χορογραφία
 • Διοίκηση Τεχνών
 • Κοινοτικός Χορός
 • Χορευτική σημειογραφία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Χορός που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Χορός (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Χορός από Bath Spa University

35% Στοιχειώδη επαγγέλματα
15% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Αναψυχή, ταξίδια και συναφή επαγγέλματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
10% Επαγγέλματα πωλήσεων

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Χορός

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Χορός.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Χορός:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Arts - MA
 • Higher National Diploma - HND
 • Bachelor of Arts - BA
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Fine Arts - MFA (PG)
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Foundation Degree - FD
 • Diploma in Performance - DiplP
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Certificate - Cert

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Χορός ήταν £18000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £17143 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £206385 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Μουσικό θέατρο και κοινωνική πολιτική στο Liverpool Hope University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 5 ερωτηθέντες.