Ενεργώντας Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Acting)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Chichester 90% 5% 5% £14500 129 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 80% 2% 10% £14500 134 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 80% 2% 10% £14250 134 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 80% 2% 10% £14250 134 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 5% 7% £13100 116 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 61% 1% 20% £14500 117 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 61% 1% 20% £14250 117 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 75% 1% 14% £14500 130 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 100% 10% 0% £14170 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 85% 0% 15% £13100 114 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 0% 10% £21900 148 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 0% 10% £16850 148 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 0% 10% £16850 148 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 75% 0% 0% £13100 121 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 33% 0% 7% £16850 112 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 76% 10% 5% £14250 97 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 77% 0% 5% £13100 114 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Institute for Performing Arts 71% 0% 5% £17200 138 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 71% 0% 5% £15950 138 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 71% 0% 5% £29970 138 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Conservatoire for Dance and Drama 71% 0% 5% £26510 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rose Bruford College 71% 0% 5% £25000 138 Sidcup Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Institute for Performing Arts 71% 0% 5% £17200 138 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 71% 0% 5% £22476 138 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Welsh College of Music and Drama 71% 0% 5% £23811 138 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 71% 0% 5% £14300 138 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Conservatoire for Dance and Drama 71% 0% 5% £25500 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 78% 0% 0% £7000 171 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 92% 5% 4% £14250 142 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Arts University Bournemouth 39% 6% 0% £16950 £17950 148 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 0% 5% £15000 112 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 5% 10% £14000 119 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 100% 0% 0% £14170 192 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Met Film School 50% 0% 7% £20000 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Institute for Performing Arts 71% 0% 0% £17200 154 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 73% 3% 11% £15900 130 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 29% 10% 10% £13200 95 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 80% 0% 5% £14500 133 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 70% 1% 13% £17500 135 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 29% 4% 5% £13800 107 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 58% 0% 8% £12250 109 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 74% 2% 5% £14415 131 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 74% 2% 5% £14415 131 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Welsh College of Music and Drama 92% 0% 5% £23811 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Met Film School 50% 0% 7% £12750 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rose Bruford College 64% 4% 0% £18000 143 Sidcup Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 87% 5% 15% £13500 143 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 81% 0% 5% £12750 104 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 29% 10% 10% £13200 95 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 86% 0% 0% £18393 120 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - - £16850 - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - - - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 90% 5% 5% - 129 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cambridge School of Visual & Performing Arts 85% 0% 15% - 114 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 87% 10% 30% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Essex College of Further and Higher Education - 10% 5% - - Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
North Warwickshire and South Leicestershire College 75% 10% 27% - - Nuneaton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chesterfield College 75% 10% 27% - - Chesterfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) 75% 10% 27% £8300 - Colwyn Bay Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 75% 10% 27% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Craven College 75% 10% 27% - - Skipton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 75% 10% 27% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 75% 10% 27% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College 87% 0% 20% - - Rotherham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 57% 0% 0% - 115 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 93% 5% 0% - 131 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 75% 0% 0% - 121 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 33% 0% 7% - 112 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 33% 0% 7% - 112 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 93% 5% 0% - 131 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College - - 0% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University - - 0% £14600 - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Central School of Speech and Drama - - 0% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - 0% - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Calderdale College 71% - 10% £6950 - Halifax Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth 91% 10% 10% - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 71% 0% 5% - 138 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Edinburgh Napier University 71% 0% 5% - 138 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 71% 0% 5% - 138 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 71% 0% 5% - 138 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Central School of Speech and Drama 71% 0% 5% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 71% 0% 5% - 138 London Oncampus μερική απασχόληση
Royal Central School of Speech and Drama 71% 0% 5% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 71% 0% 5% - 138 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 71% 0% 5% - 138 Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 71% 0% 5% - 138 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Central School of Speech and Drama 71% 0% 5% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gateshead College 71% - 70% - - Gateshead Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 71% - 70% £7230 - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 71% - 70% - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth 90% 10% 5% - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - 114 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 73% - 30% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College 42% - 6% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 42% - 6% £13320 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth 42% - 6% - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 92% 0% 5% - 123 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 84% 0% 0% - 151 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 13% - 5% £11000 114 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Northern School of Art 89% 12% 0% - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 5% 4% - 142 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 49% 4% 12% - 115 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 59% 0% 8% - 130 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 82% - 10% £13740 124 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% - 10% £16850 124 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 82% - 10% £14250 124 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
York College - 5% 20% - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 5% 4% - 142 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 59% 0% 8% - 130 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Conservatoire for Dance and Drama 57% 0% 0% - 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 59% 0% 8% - 130 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 71% 2% 11% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 57% 0% 0% - 110 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Greater Brighton Metropolitan College 71% - 0% - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 68% 2% 6% - 120 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 5% 4% - 142 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 78% - 11% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 5% 4% - 142 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 75% 3% 5% - 121 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 59% 0% 8% - 130 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 59% 0% 8% - 130 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 42% 2% 4% - 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 93% 0% 15% £9750 - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 71% 2% 11% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 68% 2% 6% - 120 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 92% 0% 5% - 123 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 5% 4% - 142 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 64% 0% 10% - 104 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 64% 0% 10% - 104 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Central School of Speech and Drama 79% 0% 0% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 96% 2% 0% - 124 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 10% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 100% 0% 5% - 127 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 80% 0% 3% - 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 8% - 10% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 17% - 5% £9500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 76% 0% 11% - 140 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 54% 5% 0% - 117 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
27 Ενεργώντας Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • 5. How does stage acting differ to the screen?
  1/4
 • Birmingham School of Acting
  2/4
 • MY ACTING DEGREE EXPERIENCE & THE REAL FILM INDUSTRY | STORYTIME *the truth*
  3/4
 • what happens during a 3rd year acting degree show
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
73 /100
Απάντησαν 14574 φοιτητές Ενεργώντας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Ενεργώντας (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £17966 £16476 £20157
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £14890 - £22414 £11970 - £21294 £14870 - £25688

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £18976 £17305 £21223
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £14854 - £22939 £12524 - £21928 £15364 - £26404

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Ενεργώντας

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Ενεργώντας που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Ενεργώντας

 • Εταιρείες Διαφήμισης
 • Ραδιοτηλεοπτικοί φορείς
 • Παραγωγοί τηλεόρασης/κινηματογράφου
 • Θέατρα
 • Βιομηχανία ψυχαγωγίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Ενεργώντας που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Ενεργώντας (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Ενεργώντας από Anglia Ruskin University

25% Στοιχειώδη επαγγέλματα
20% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
15% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Ενεργώντας

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Ενεργώντας.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ενεργώντας:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Fine Arts - MFA (PG)
 • Master of Arts - MA
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Higher National Certificate - HNC
 • Professional Diploma in Performance - PDP
 • Diploma in Performance - DiplP
 • Higher National Diploma - HND
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science - MSc
 • Foundation Degree - FD
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Certificate of Higher Education - CertHE

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Ενεργώντας ήταν £17966 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £16476 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £201575 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Ηθοποιία σκηνής και οθόνης στο Edinburgh Napier University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 9 ερωτηθέντες.