Παραγωγή μουσικής Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Music production)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool Hope University 76% 5% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 0% 4% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 1% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 10% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 0% 5% £15000 154 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 54% 5% 45% £16600 147 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 66% 4% 4% £12000 111 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 82% 5% 20% £14700 102 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 83% 10% 12% £12250 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 84% 10% 25% £12250 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 100% 0% 10% £16000 122 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 76% 1% 7% £17500 124 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 83% 15% 20% £14045 101 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 47% 5% 0% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 65% 0% 5% £14500 103 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 66% 4% 4% £13800 111 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 85% 0% 9% £11400 124 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 81% 0% 10% £14250 92 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 81% 0% 10% £14250 92 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 74% 3% 12% £13750 123 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 83% 10% 15% £12250 134 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 66% 0% 10% £13800 125 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 65% 0% 0% £17400 167 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 81% 0% 25% £14250 92 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 84% 10% 10% £14100 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 90% 5% 5% £14250 87 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 81% 0% 10% £14250 92 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 0% £11400 124 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% 0% 5% £13250 135 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 39% 0% 10% £15900 106 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 67% 5% 5% £10500 137 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 81% 0% 25% £14250 92 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 47% 5% 0% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 84% 10% 10% £12250 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 83% 15% 20% £14045 101 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 15% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 83% 5% 25% £12750 107 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 65% 0% 5% £14500 103 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% 0% 5% £13250 135 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 64% 0% 7% £13750 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 89% 0% 0% £13740 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 87% 0% 15% £16500 114 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 15% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 90% 5% 5% £14250 87 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 84% 10% 10% £12250 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 5% 7% £21900 165 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 5% 5% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% 2% 15% £13250 135 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 15% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 89% 0% 5% £14800 123 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 89% 0% 5% £14800 123 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 84% 10% 10% £12250 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 88% 0% 10% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 15% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 57% - 12% £15950 107 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 15% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 5% 5% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 57% - 12% £15950 94 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 15% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 57% - 12% £15950 104 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% - 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 8% - 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 57% - 12% £15950 121 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 88% 0% 10% - 121 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 0% - 124 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Futureworks 90% 10% 5% - 107 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 15% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 6% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 52% 0% 30% - 94 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 74% - 6% £10500 124 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 47% 0% 10% - 125 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 85% 0% 9% - 124 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 10% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 88% 0% 10% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 47% 0% 10% - 116 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 93% 0% 20% £10500 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 44% 0% 10% - 128 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 57% - 12% €13950 107 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 100% 0% 0% - 108 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 15% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 15% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 83% 10% 14% - 117 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 0% 5% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 0% 5% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 15% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 57% - 12% £15950 106 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 44% 0% 14% - 128 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 84% 0% 0% - 115 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 56% 0% 7% - 149 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 44% 0% 14% - 128 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 93% - 10% - 106 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - 10% £14400 54 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Calderdale College - 10% 15% £6950 - Halifax Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 56% 0% 7% - 149 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 84% 0% 0% - 115 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 44% 0% 14% - 128 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 44% 0% 14% - 128 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 79% 0% 0% - 126 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% 2% 15% - 135 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 1% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College 64% - 35% - - Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 64% - 35% £17900 - Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 64% - 35% £11400 - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 64% - 35% £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College - - - £9000 - Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College - - - £9000 - Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele - - - £17900 - Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele - - - £17900 - Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London - - - £16500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele - - - £17900 - Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York - - - £22720 - York Oncampus μερική απασχόληση
Point Blank Music School - - - £12250 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University - - - £12750 - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University - - - £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele - - - £17900 - Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Calderdale College - - - £7950 - Halifax Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff and Vale College - - - £13000 - Rumney Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele - - - £17900 - Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School - - - £6000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands - - - £7230 - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £16000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff and Vale College - - - £13000 - Rumney Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School - - - £12250 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University - - - £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - - £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gateshead College - - 35% - - Gateshead Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele - - 35% £14700 - Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School - - - £12250 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland - - - - - Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - - - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Surrey College - - - - - Redhill Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Shrewsbury Colleges Group - - - - - Shrewsbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University - - - - - Bath Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University - - - - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - - - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University - - - - - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - - - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford - - - - - Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University - - - - - Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
The Sheffield College - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College - - - - - Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Suffolk College - - - - - Bury St Edmunds Oncampus μερική απασχόληση
Burnley College - - - - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford - - - - - Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Shrewsbury Colleges Group - - - - - Shrewsbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College - - - - - Rotherham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Greater Brighton Metropolitan College - - - - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton - - - - - Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - - - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - - - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - - - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Surrey College - - - - - Redhill Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University - - - - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University - - - - - Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
Falmouth University - - - - - Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland - - - - - Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus μερική απασχόληση
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College - - - - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Petroc - - - - - Barnstaple Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele - - - - - Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
31 Παραγωγή μουσικής Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • A Day In The LIFE |Recording Engineer, Producer | My Crazy Productive Day
  1/5
 • What can you do with a Music Production Degree?
  2/5
 • Day in my Life as a Music Production student
  3/5
 • Ultimate Beginner's Guide To Music Production
  4/5
 • Everything I Wish I Knew Starting as a MUSIC PRODUCER
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Παραγωγή μουσικής (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19497 £18360 £22141
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £15979 - £24075 £13492 - £22848 £16777 - £27979

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20479 £19002 £23559
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16962 - £24745 £14496 - £23254 £17982 - £28789

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Παραγωγή μουσικής

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Παραγωγή μουσικής που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Παραγωγή μουσικής

 • Μουσικά βίντεο
 • Θεατρικές παραγωγές
 • Εταιρείες μάρκετινγκ
 • Εταιρείες Διαφήμισης
 • Ραδιοφωνικές εταιρείες
 • Λιανοπωλητές μουσικής
 • Οργανισμοί μέσων μαζικής ενημέρωσης
 • Σχολεία και Κολλέγια
 • Ορχήστρες, εταιρείες όπερας και περιοδείας
 • Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
 • Εταιρείες μέσων ενημέρωσης και ραδιοτηλεόρασης

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Παραγωγή μουσικής (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Παραγωγή μουσικής από Anglia Ruskin University

20% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
15% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
15% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Επαγγέλματα πωλήσεων

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΑπαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Παραγωγή μουσικής

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Παραγωγή μουσικής.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Παραγωγή μουσικής ήταν £19497 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £18360 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £221415 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Παραγωγή μουσικής:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Foundation Degree - FD
 • Bachelor of Arts or Bachelor of Science - BA/BSc
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Higher National Certificate - HNC
 • Master of Science - MSc
 • Higher National Diploma - HND

Το πρόγραμμα σπουδών: Παραγωγή μουσικής και ήχου - BA (Hons) στο The University of Winchester έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.