Παραγωγή μουσικής Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Music production)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool Hope University 65% 5% 11% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 80% 4% 16% £14250 92 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 86% 4% 17% £12750 113 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 86% 4% 17% £17900 113 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 80% 4% 16% £14250 92 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 80% 4% 16% £17900 92 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 5% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 59% 5% 5% £22720 117 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 59% 5% 5% £16000 117 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 93% 0% 5% £16600 147 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 63% 5% 5% £12000 106 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 55% 0% 7% £16000 133 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 82% 20% 20% £14045 113 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 63% 5% 5% £13800 106 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 63% 5% 5% £17900 106 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 82% 20% 20% £14045 113 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 5% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 83% 0% 7% £15000 125 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 76% 0% 20% £14700 133 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 81% 5% 10% £12250 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 83% 5% 10% £12250 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College 83% 5% 10% £9000 104 Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 65% 2% 13% £17500 128 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 15% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 70% 0% 7% £14500 106 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 68% 5% 10% £14250 91 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 68% 5% 10% £14250 91 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 68% 5% 10% £17900 91 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 36% 9% 1% £16500 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 52% 5% 6% £13750 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 81% 5% 20% £12250 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 36% 5% 10% £13800 125 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 40% 0% 0% £17400 145 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 40% 0% 0% £17900 145 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 68% 5% 10% £14250 91 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 5% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 83% 5% 10% £14100 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 66% 5% 15% £14000 115 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 68% 5% 10% £14250 91 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 5% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 60% 1% 5% £15900 109 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 84% 2% 15% £10500 131 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 68% 5% 10% £14250 91 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Calderdale College 68% 5% 10% £7950 91 Halifax Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 15% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 5% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 86% 5% 25% £12750 92 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 70% 0% 7% £14500 106 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 70% 0% 7% £17900 106 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 52% 5% 6% £13750 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 58% 2% 17% £10500 110 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 60% 3% 13% £16500 124 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff and Vale College 68% 0% 10% £13000 113 Rumney Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 83% 5% 10% £12250 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 5% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 0% 8% £21900 167 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 66% 5% 15% £14000 115 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 90% 2% 15% £13250 116 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 73% 0% 10% £14800 126 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 73% 0% 10% £14800 126 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 48% 4% 14% £14700 136 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 83% 5% 10% £12250 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 83% 5% 10% £12250 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 83% 5% 10% £7230 104 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 46% 2% 30% £13250 128 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 46% 2% 30% £13250 128 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 89% - 20% £14400 61 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 5% 11% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 5% 8% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 59% 5% 5% - 117 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 59% 5% 5% - 117 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
Institute of Contemporary Music Performance 59% 5% 5% - 117 London Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of Scotland 59% 5% 5% - 117 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Shrewsbury Colleges Group 59% 5% 5% - 117 Shrewsbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College 82% 20% 10% - 123 Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gateshead College 71% - 35% - - Gateshead Oncampus πλήρους απασχόλησης
Shrewsbury Colleges Group 71% - 35% - - Shrewsbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College - 0% 15% £9000 - Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 56% 0% 5% - 99 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 64% 0% 15% - 106 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Petroc 64% 0% 15% - 106 Barnstaple Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Surrey College - - 65% - - Redhill Oncampus πλήρους απασχόλησης
Calderdale College 71% - 10% £6950 - Halifax Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College 92% 15% 20% - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College 57% - 20% - - Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff and Vale College 57% - 20% £13000 - Rumney Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 57% - 20% - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School - - 15% £12250 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Surrey College - - 15% - - Redhill Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - 15% £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School - - 15% £12250 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School - - 15% £6000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School - - 15% £12250 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - 15% £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 81% 0% 0% - 121 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 64% - 0% - 131 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 64% - 0% - 131 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 77% 0% 5% - 118 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 81% 0% 0% - 121 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 59% 5% 5% - 111 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 64% - 10% - 131 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 83% 0% 7% - 125 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 84% 0% 0% - 134 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 70% 0% 7% - 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 33% 0% 10% - 126 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 5% 5% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 78% 3% 9% - 118 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 33% 0% 5% - 126 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford 74% 5% 0% - 112 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 81% 3% 12% - 117 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 84% 0% 0% - 134 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 68% 5% 10% - 91 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 5% - 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College 68% 5% 10% - 91 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 72% - 13% - 126 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Futureworks 100% 10% 5% - 113 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 64% - 10% - 131 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Suffolk College 64% - 10% - 131 Bury St Edmunds Oncampus μερική απασχόληση
Burnley College - - 20% - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 5% 0% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford 77% 5% 0% - 113 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 78% 0% 10% - 103 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 88% - 45% £13740 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 82% 0% 20% - 142 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 5% 15% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College 87% 0% 35% - - Rotherham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Greater Brighton Metropolitan College 71% - 5% - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 82% 0% 20% - 142 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College 82% 0% 20% - 142 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 75% - 10% £10500 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 64% - 10% - 131 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% €13950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 90% 2% 15% - 116 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 73% 3% 11% - 108 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 69% 0% 9% - 111 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 33% 0% 10% - 126 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - 40% - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 48% 4% 14% - 136 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 59% 5% 5% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 68% 0% 10% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 62% - 16% - 101 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 83% 5% 10% - 104 Bath Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 83% 5% 10% - 104 Ealing Oncampus μερική απασχόληση
University of Wolverhampton 83% 5% 10% - 104 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 46% 2% 30% - 128 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
31 Παραγωγή μουσικής Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • What Does A Music Producer Actually Do? (Explained By A Pro)
  1/5
 • A Day In The LIFE |Recording Engineer, Producer | My Crazy Productive Day
  2/5
 • Ultimate Beginner's Guide To Music Production
  3/5
 • Everything I Wish I Knew Starting as a MUSIC PRODUCER
  4/5
 • Day in my Life as a Music Production student
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
66 /100
Απάντησαν 30964 φοιτητές Παραγωγή μουσικής στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Παραγωγή μουσικής (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19045 £17710 £21517
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £15951 - £23247 £12504 - £22119 £15656 - £27019

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £18420 £18016 £22515
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £14646 - £22195 £13248 - £22501 £16396 - £27668

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Παραγωγή μουσικής

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Παραγωγή μουσικής που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Παραγωγή μουσικής

 • Μουσικά βίντεο
 • Θεατρικές παραγωγές
 • Εταιρείες μάρκετινγκ
 • Εταιρείες Διαφήμισης
 • Ραδιοφωνικές εταιρείες
 • Λιανοπωλητές μουσικής
 • Οργανισμοί μέσων μαζικής ενημέρωσης
 • Σχολεία και Κολλέγια
 • Ορχήστρες, εταιρείες όπερας και περιοδείας
 • Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
 • Εταιρείες μέσων ενημέρωσης και ραδιοτηλεόρασης

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Παραγωγή μουσικής που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Παραγωγή μουσικής (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Παραγωγή μουσικής από Anglia Ruskin University

20% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
20% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
10% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
10% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
10% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
10% Επαγγέλματα πωλήσεων

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Παραγωγή μουσικής

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Παραγωγή μουσικής.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Παραγωγή μουσικής:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Arts - MA
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Arts - BA
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Higher National Diploma - HND
 • Foundation Degree - FD
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Arts or Bachelor of Science - BA/BSc

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Παραγωγή μουσικής ήταν £19045 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £17710 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £215175 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Μουσική παραγωγή και κοινωνική πολιτική στο Liverpool Hope University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 5 ερωτηθέντες.