Πανεπιστήμια σε Ουκρανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ουκρανία
83 από 135
 • Πανεπιστήμια σε Ουκρανία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
34
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ουκρανία
 • (31 ίδρυμα και3 κατατάξεις θέματος)
6
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ουκρανία
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ουκρανία

--- THE World University Rankings by Subject
#201 
Lviv Polytechnic National University
--- QS World University Rankings By Subject
#251 
Taras Shevchenko National University of Kyiv
--- THE World University Rankings by Subject
#251 
Taras Shevchenko National University of Kyiv
--- THE World University Rankings by Subject
#301 
Sumy State University
--- THE World University Rankings by Subject
#301 
Sumy State University
Μαθηματικά QS World University Rankings By Subject
#351 
Taras Shevchenko National University of Kyiv
--- THE World University Rankings by Subject
#601 
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Κοινωνικές επιστήμες THE World University Rankings by Subject
#601 
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ουκρανία2023

#1

Taras Shevchenko National University of Kyiv
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (946 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #3 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #1250 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2

V.N. Karazin Kharkiv National University
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #1779 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Нац. технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #2 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #22 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#4

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Національний технічний університет України

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #4 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #16 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#5

Sumy State University
Сумський державний унiверситет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (531 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #6 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #11 
 • #539 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#6

Lviv Polytechnic National University
Національний університет «Львівська політехніка»

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (973 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #5 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#7

Ivan Franko National University of Lviv
Львівський національний університет імені Івана Франка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (858 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #7 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #21 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#8

National University of Kyiv-Mohyla Academy
Національний університет «Києво Могилянська академія»

Card image

 • #9 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #24 
 • #566 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #7 
 • #131 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#9

Odesa National University I.I. Mechnikov
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (236 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #37 
 • #603 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #26 
 • #4380 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#10

Kharkiv National University of Radio Electronics
Харківський національний університет радіоелектроніки

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (823 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #8 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #29 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#11

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Card image

 • #11 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #5 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #8 
 • #183 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#12

Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (236 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #17 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #3669 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#13

National Aviation University
Національний авіаційний університет

Card image

 • #27 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #14 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #1849 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#14

National University of Pharmacy
Національний фармацевтичний університет

 • #30 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #15 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #3719 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#15

National Aerospace University - Kharkiv Aviation Institute
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського

Card image

 • #31 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #13 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #3789 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#16

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (477 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #2 
 • #618 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαρτίου, 2022]
 • #5 
 • #543 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]

#17

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1845 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #36 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #22 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


#18

Donetsk National University named for Vasyl Stus
Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (226 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #18 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#19

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (402 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #539 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #23 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #4335 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#20

Kyiv National University of Technologies and Design
Київський національний університет технологій та дизайну

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (481 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #24 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#21

Kryvyi Rih National University
Криворізький національний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (243 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #443 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #27 
 • #4484 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#22

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (259 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #496 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #12 
 • #3123 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#23

Ukrainian State Chemical Technology University
Український державний хіміко технологічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (227 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #512 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]

#24

Lesya Ukrainka East European National University
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (225 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #595 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #26 
 • #401 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #3897 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#25

Kyiv National University of Construction and Architecture
Київський національний університет будівництва і архітектури

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (776 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #516 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]

#26

Kyiv National University of Trade and Economics
Київський національний торговельно економічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (504 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #522 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]

#27

Lviv National Medical University Danylo Halytsky
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Card image

 • #9 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #71 
 • #11932 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]
 • #42 
 • #6528 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#28

National Metallurgical Academy of Ukraine
Національна металургійна академія України

 • #10 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]

#29

Kharkiv National Automobile and Highway University
Харківський національний автомобільно дорожній університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (268 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #24 
 • #4294 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#30

V.I. Vernadsky Crimean Federal University
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (196 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #18 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #8 
 • #2793 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]


#31

National University of Food Technologies
Національний університет харчових технологій

 • #20 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #28 
 • #4561 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#32

National Medical University O.O. Bogomolets
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (327 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #33 
 • #5511 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#33

Odesа Polytechnic National University
Національний університет «Одеська політехніка»

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]

#34

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (676 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #29 
 • #4841 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#35

Zaporizhia National Technical University
Запорізький національний технічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (366 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #591 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]

#36

Uzhgorod State University
Ужгородський національний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (202 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #599 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #13 
 • #3403 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]
 • #6 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]

#37

Kharkiv National Medical University
Харківський національний медичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]

#38

West Ukrainian National University
Західноукраїнський національний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (238 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]

#39

Bukovinian State Medical University
Буковинський державний медичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (301 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #618 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #16 
 • #3588 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#40

Dnipro National University Oles Honchar
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (448 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #15 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #10 
 • #211 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


#41

Vinnytsia National Technical University
Вінницький національний технічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #25 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #3876 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#42

National University "Ostroh Academy"
Національний університет «Острозька академія»

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #776 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαρτίου, 2022]
 • #7 
 • #662 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]

#43

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (188 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #933 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαρτίου, 2022]
 • #3 
 • #526 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]

#44

Donetsk National Technical University
Донецький національний технічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #4292 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#45

Kharkiv National University of Economics
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (379 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #44 
 • #6966 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#46

Kyiv National Linguistic University
Київський національний лінгвістичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (338 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #55 
 • #8905 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#47

National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic"
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 • #9 
 • #963 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαρτίου, 2022]
 • #34 
 • #5576 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]
 • #13 
 • #1001 
THE University Impact Rankings - Quality Education (SDG4)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]

#48

Ternopil National Medical University Ivan Horbachevsky
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #2899 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#49

National TU Dnipro Polytechnic
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Card image

 • #14 
 • #3418 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#50

National University of Luhansk Taras Shevchenko
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (110 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #4895 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#51

Kherson State University
Херсонський державний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (415 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #4913 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#52

National University of Water and Environmental Engineering
Національний університет водного господарства та природокористування

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
 • #32 
 • #5094 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#53

Pryazovskyi State Technical University
Приазовський державний технічний університет

 • #35 
 • #5791 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#54

Borys Grinchenko Kyiv University
Київський університет імені Бориса Грінченка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (214 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #6039 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#55

Khmelnytsky National University
Хмельницький національний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (429 αξιολογήσεις)
 • #39 
 • #6251 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#56

East Ukrainian National University Volodymyr Dahl
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #6477 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#57

Melitopol State Pedagogical University Bohdan Khmelnytsky
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 • #41 
 • #6513 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#58

National Pedagogical University M.P. Dragomanov
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

 • #45 
 • #7002 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#59

Zhytomyr State University of Ivan Franko
Житомирський державний університет імені Івана Франка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (239 αξιολογήσεις)
 • #46 
 • #7071 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#60

«KROK» University
Університет «Крок»

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (364 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #7311 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#61

Sumy National Agrarian University
Сумський національний аграрний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (390 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #8043 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]
 • #7 
 • #601 
THE University Impact Rankings - No Poverty (SDG1)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]
 • #2 
 • #301 
THE University Impact Rankings - Zero Hunger (SDG2)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]

#62

Vinnytsia State Pedagogical University Mykhailo Kotsiubynskyi
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
 • #49 
 • #8107 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#63

Mykolaiv National Agrarian University
Миколаївський національний аграрний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (86 αξιολογήσεις)
 • #50 
 • #8145 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#64

Ivano-Frankivsk National Medical University
Івано-Франківський державний медичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (298 αξιολογήσεις)
 • #51 
 • #8466 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#65

Central Ukrainian National Technical University
Кіровоградський національний технічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (211 αξιολογήσεις)
 • #52 
 • #8650 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#66

Zaporizhzhia State Medical University
Запорізький державний медичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (510 αξιολογήσεις)
 • #53 
 • #8711 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#67

National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Card image

 • #54 
 • #8748 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#68

National University "Odessa Law Academy"
Національний університет "Одеська юридична академія"

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
 • #56 
 • #9201 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]
 • #9 
 • #1001 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]
 • #5 
 • #601 
THE University Impact Rankings - No Poverty (SDG1)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]

#69

Bila Tserkva National Agrarian University
Білоцерківський національний аграрний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (185 αξιολογήσεις)
 • #57 
 • #9219 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#70

Kherson State Agrarian and Economic University
Херсонський державний аграрно-економічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (224 αξιολογήσεις)
 • #58 
 • #10269 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

ΟυκρανίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +380

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ουκρανία:
 • 1. Κίεβο: 2,800,000
 • 2. Χάρκοβο: 1,400,000
 • 3. Ντονέτσκ: 1,000,000
 • 4. Ντνίπρο: 1,000,000
 • 5. Odesa: 1,000,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ουκρανία

google static map google map control google map control

Taras Shevchenko National University of Kyiv βρίσκεται στη θέση #1 σε Ουκρανία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ουκρανία Sumy State University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 31 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Sumy State University έχει περαστεί σε λίστα

Το Lviv Polytechnic National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουκρανία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Lviv Polytechnic National University περιλαμβάνεται.

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουκρανία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουκρανία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Το Sumy State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουκρανία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sumy State University περιλαμβάνεται.

Το Sumy State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουκρανία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sumy State University περιλαμβάνεται.

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουκρανία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουκρανία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουκρανία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής