Πανεπιστήμια σε Ουκρανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ουκρανία
80 από 147
 • Πανεπιστήμια σε Ουκρανία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
16
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ουκρανία
 • (14 ίδρυμα και2 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ουκρανία
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ουκρανία

---
#251 
Taras Shevchenko National University of Kyiv
---
#401 
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ουκρανία2021

#1

Taras Shevchenko National University of Kyiv
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (255 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #562 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Sumy State University
Сумський державний унiверситет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #596 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#3

Lviv Polytechnic National University
Національний університет «Львівська політехніка»

Card image

 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #477 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Нац. технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Kharkiv National University of Radio Electronics
Харківський національний університет радіоелектроніки

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #645 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #251 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#7

Львівський національний університет імені Івана Франка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #2510 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#8

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Національний технічний університет України

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #1900 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #2 
 • #1600 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (492 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]

#10

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Card image

 • #9 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #351 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #7 
 • #181 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#11

Національний авіаційний університет

Card image

 • #18 
 • #643 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #251 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #2024 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

Vasyl' Stus Donetsk National University
Донецький національний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #665 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #251 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #34 
 • #5270 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Київський національний університет технологій та дизайну

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (178 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #301 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #21 
 • #4376 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #4239 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Тернопільський національний економічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #654 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #301 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#16

Київський національний університет будівництва і архітектури

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #4902 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Національний фармацевтичний університет

 • #11 
 • #625 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #5444 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (101 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #627 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #5520 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #629 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #4532 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #629 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#21

Київський національний торговельно економічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (196 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #632 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #4574 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Запорізький національний технічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #632 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#23

Одеський національний політехнічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #636 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #3497 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Криворізький національний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #648 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #4502 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Харківський національний медичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #670 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#26

Bukovinian State Medical University
Буковинський державний медичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #675 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #4638 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Національний університет «Києво Могилянська академія»

Card image

 • #7 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #131 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #16 
 • #3946 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Національний університет «Острозька академія»

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #251 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #676 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #3 
 • #689 
RUR Research Performance Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2020]

#29

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #3784 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#30

Донецький національний технічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #241 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #22 
 • #4442 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #301 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #7 
 • #734 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #4 
 • #725 
RUR Research Performance Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2020]

#32

Київський національний лінгвістичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #301 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#33

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (103 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #701 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #33 
 • #5255 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського

Card image

 • #6 
 • #2584 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

Національний гірничий університет

Card image

 • #9 
 • #2804 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

Вінницький національний технічний університет

 • #11 
 • #3036 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #3623 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

Тернопiльський державний медичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #3743 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #3949 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (108 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #3953 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

Дніпропетровський національний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #4167 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Національний університет харчових технологій

Card image

 • #26 
 • #4581 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #4626 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 • #31 
 • #5104 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Житомирський державний технологічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #5215 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Чернігівський національний технологічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #5355 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

Національна металургійна академія України

 • #36 
 • #5364 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

Харківський національний автомобільно дорожній університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #5451 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Kherson State University
Херсонський державний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #39 
 • #5485 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

Таврійський державний агротехнологічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
 • #41 
 • #5564 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

Український державний хіміко технологічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #5567 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

Київський університет імені Бориса Грінченка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #5714 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

Національний університет водного господарства та природокористування

 • #44 
 • #5909 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

Приазовський державний технічний університет

 • #45 
 • #6113 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#55

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Card image

 • #46 
 • #6170 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#56

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 • #47 
 • #6315 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#57

Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #6331 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#58

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
 • #49 
 • #6522 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#59

Університет економіки та права «Крок»

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (135 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #6549 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#60

Харківський національний університет внутрішніх справ

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #51 
 • #6646 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#61

Запорізька державна інженерна академія

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #52 
 • #6654 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#62

Українська медична стоматологічна академія

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
Card image

 • #54 
 • #7285 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#63

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
 • #55 
 • #7770 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#64

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Card image

 • #56 
 • #7830 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#65

Миколаївський національний аграрний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (86 αξιολογήσεις)
 • #57 
 • #7896 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#66

Кіровоградський національний технічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #58 
 • #8042 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#67

Khmelnitsky National University
Хмельницький національний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #59 
 • #8253 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#68

Одеська національна морська академія

 • #60 
 • #8814 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#69

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
 • #61 
 • #9060 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#70

Національний університет "Одеська юридична академія"

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
 • #62 
 • #9182 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΟυκρανίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +380

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ουκρανία:
 • 1. Κίεβο: 2,800,000
 • 2. Χάρκοβο: 1,400,000
 • 3. Ντονέτσκ: 1,000,000
 • 4. Ντνίπρο: 1,000,000
 • 5. Odesa: 1,000,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ουκρανία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Taras Shevchenko National University of Kyiv βρίσκεται στη θέση #1 σε Ουκρανία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ουκρανία Taras Shevchenko National University of Kyiv βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 14 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει περαστεί σε λίστα

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουκρανία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουκρανία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής