Πανεπιστήμια σε Ουκρανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ουκρανία
80 από 147
 • Πανεπιστήμια σε Ουκρανία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
15
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ουκρανία
 • (12 ίδρυμα και3 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ουκρανία
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ουκρανία

---
#201 
Lviv Polytechnic National University
---
#201 
Taras Shevchenko National University of Kyiv
---
#401 
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Μαθηματικά
#401 
Taras Shevchenko National University of Kyiv
---
#601 
Sumy State University
Κοινωνικές επιστήμες
#601 
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ουκρανία2022

#1

Sumy State University
Сумський державний унiверситет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (531 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #596 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Lviv Polytechnic National University
Національний університет «Львівська політехніка»

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (973 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Taras Shevchenko National University of Kyiv
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (946 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #562 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Нац. технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Національний технічний університет України

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #2263 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#7

Ivan Franko National University of Lviv
Львівський національний університет імені Івана Франка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (858 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Kharkiv National University of Radio Electronics
Харківський національний університет радіоелектроніки

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (823 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #645 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #221 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


#9

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1845 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


#10

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Card image

 • #9 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #183 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #351 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#11

National University of Pharmacy
Національний фармацевтичний університет

 • #11 
 • #625 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #38 
 • #5444 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

National Aviation University
Національний авіаційний університет

Card image

 • #18 
 • #643 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#13

Vasyl' Stus Donetsk National University
Донецький національний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (226 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #665 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #5270 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Київський національний університет технологій та дизайну

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (481 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #4376 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (402 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #629 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #4532 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (259 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #4239 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Київський національний університет будівництва і архітектури

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (776 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #4902 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Національний університет «Києво Могилянська академія»

Card image

 • #8 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #131 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #3946 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (327 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #627 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #5520 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (236 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #629 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#21

Київський національний торговельно економічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (504 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #632 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #4574 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Запорізький національний технічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (366 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #632 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#23

Одеський національний політехнічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #636 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #3497 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Криворізький національний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (243 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #648 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #4502 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Тернопільський національний економічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (238 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #654 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#26

Харківський національний медичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #670 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #4966 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Bukovinian State Medical University
Буковинський державний медичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (301 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #675 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #4638 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (188 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #526 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #769 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2021]

#29

Національний університет «Острозька академія»

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #662 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #718 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2021]

#30

National Aerospace University - Kharkiv Aviation Institute
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського

Card image

 • #12 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #2584 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (236 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #3623 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Донецький національний технічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #4442 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

Kharkiv National University of Economics
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (379 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #70 
 • #10836 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Київський національний лінгвістичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (338 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#35

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #3863 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#36

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (477 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #543 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #660 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2021]
 • #5 
 • #749 
RUR Research Performance Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2020]

#37

Lesya Ukrainka East European National University
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (225 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #401 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #3949 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

Національний гірничий університет

Card image

 • #10 
 • #2804 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Вінницький національний технічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #3036 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Тернопiльський державний медичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #3743 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (676 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #3953 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Дніпропетровський національний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (448 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #4167 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Національний університет харчових технологій

Card image

 • #27 
 • #4581 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (110 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #4626 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1788 αξιολογήσεις)
 • #32 
 • #5104 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Житомирський державний технологічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (395 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #5215 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

Чернігівський національний технологічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (368 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #5355 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #6 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#48

Національна металургійна академія України

 • #37 
 • #5364 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Харківський національний автомобільно дорожній університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (268 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #5451 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

Kherson State University
Херсонський державний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (415 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #5485 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

Таврійський державний агротехнологічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (256 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #5564 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

Український державний хіміко технологічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (227 αξιολογήσεις)
 • #43 
 • #5567 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

Київський університет імені Бориса Грінченка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (214 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #5714 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

Національний університет водного господарства та природокористування

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #5909 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#55

Приазовський державний технічний університет

 • #46 
 • #6113 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#56

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Card image

 • #47 
 • #6170 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#57

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 • #48 
 • #6315 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#58

Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (195 αξιολογήσεις)
 • #49 
 • #6331 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#59

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (239 αξιολογήσεις)
 • #50 
 • #6522 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#60

Університет економіки та права «Крок»

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (364 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #6549 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#61

Харківський національний університет внутрішніх справ

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (514 αξιολογήσεις)
 • #52 
 • #6646 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#62

Запорізька державна інженерна академія

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (154 αξιολογήσεις)
 • #53 
 • #6654 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#63

Українська медична стоматологічна академія

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #7285 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#64

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (365 αξιολογήσεις)
 • #56 
 • #7770 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#65

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Card image

 • #57 
 • #7830 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#66

Кіровоградський національний технічний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (211 αξιολογήσεις)
 • #59 
 • #8042 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#67

Khmelnitsky National University
Хмельницький національний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (429 αξιολογήσεις)
Card image

 • #60 
 • #8253 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#68

Одеська національна морська академія

 • #61 
 • #8814 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#69

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
 • #62 
 • #9060 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#70

Національний університет "Одеська юридична академія"

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
 • #63 
 • #9182 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΟυκρανίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +380

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ουκρανία:
 • 1. Κίεβο: 2,800,000
 • 2. Χάρκοβο: 1,400,000
 • 3. Ντονέτσκ: 1,000,000
 • 4. Ντνίπρο: 1,000,000
 • 5. Odesa: 1,000,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ουκρανία

google static map google map control google map control

Sumy State University βρίσκεται στη θέση #1 σε Ουκρανία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ουκρανία Taras Shevchenko National University of Kyiv βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 14 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει περαστεί σε λίστα

Το Lviv Polytechnic National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουκρανία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Lviv Polytechnic National University περιλαμβάνεται.

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουκρανία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουκρανία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουκρανία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Το Sumy State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουκρανία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sumy State University περιλαμβάνεται.

Το Taras Shevchenko National University of Kyiv έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ουκρανία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Taras Shevchenko National University of Kyiv περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής