Πανεπιστήμια σε Χάρκοβο, Ουκρανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

13 από 20
 • Πανεπιστήμια σε Χάρκοβο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
20
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Χάρκοβο
 • (17 ίδρυμα και3 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Χάρκοβο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Χάρκοβο

---
#401 
Kharkiv National University of Radio Electronics
---
#551 
V.N. Karazin Kharkiv National University
---
#801 
Kharkiv National University of Radio Electronics

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Χάρκοβο, Ουκρανία2022

#1

V.N. Karazin Kharkiv National University
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#2

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Нац. технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#3

Kharkiv National University of Radio Electronics
Харківський національний університет радіоелектроніки

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (823 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #10 
 • #221 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


#4

National University of Pharmacy
Національний фармацевтичний університет

 • #24 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #14 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #4474 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#5

National Aerospace University - Kharkiv Aviation Institute
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського

Card image

 • #25 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #12 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #3835 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#6

Kharkiv National Automobile and Highway University
Харківський національний автомобільно дорожній університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (268 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #29 
 • #4425 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#7

Kharkiv National Medical University
Харківський національний медичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]

#8

Kharkiv National University of Economics
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (379 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #51 
 • #6812 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#9

Kharkiv National Medical University
Харківський національний медичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #4829 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#10

Kharkiv National University of Internal Affairs
Харківський національний університет внутрішніх справ

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (514 αξιολογήσεις)
 • #56 
 • #7064 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#11

Kharkiv National Technical University of Agriculture Petro Vasylenko
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (142 αξιολογήσεις)
 • #69 
 • #8639 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#12

Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
 • #71 
 • #9586 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#13

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #78 
 • #10768 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#14

Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (182 αξιολογήσεις)

#15

Kharkiv National University named after VN Karazina "Institute of Public Administration"
Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» ХНУ імені В.Н. Каразіна

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (132 αξιολογήσεις)

#16

Kharkiv National University of Radio Electronics
Харківський національний університет радіоелектроніки

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (823 αξιολογήσεις)
Card image


#17

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy
Українська інженерно педагогічна академія

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)

#18

Kharkiv National Automobile and Highway University
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (290 αξιολογήσεις)
Card image


#19

Kharkiv State University of Food Technology and Trade
Харківський державний університет харчування та торгівлі

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)

#20

Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy
Харківська гуманітарно-педагогічна академія

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (366 αξιολογήσεις)

ΧάρκοβοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1431000

: Kharkiv,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Χάρκοβο

google static map google map control google map control

V.N. Karazin Kharkiv National University βρίσκεται στη θέση #1 σε Χάρκοβο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Χάρκοβο Kharkiv National University of Radio Electronics βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 17 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Kharkiv National University of Radio Electronics έχει περαστεί σε λίστα

Το Kharkiv National University of Radio Electronics έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χάρκοβο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kharkiv National University of Radio Electronics περιλαμβάνεται.

Το V.N. Karazin Kharkiv National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χάρκοβο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το V.N. Karazin Kharkiv National University περιλαμβάνεται.

Το Kharkiv National University of Radio Electronics έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χάρκοβο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kharkiv National University of Radio Electronics περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής