Πανεπιστήμια σε Οδησσός, Ουκρανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Οδησσός
6 από 12
 • Πανεπιστήμια σε Οδησσός
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
8
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Οδησσός
 • (8 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Οδησσός
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Οδησσός, Ουκρανία2022

#1

Odesа Polytechnic National University
Національний університет «Одеська політехніка»

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]

#2

Odesa National University I.I. Mechnikov
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (236 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #603 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #26 
 • #4321 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (210 αξιολογήσεις)
 • #551 
 • #573 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #498 
 • #503 
Forbes: America's Top Colleges
[Δημοσίευση 08 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #623 
 • #644 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]

#4

Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture
Одеська державна академія будівництва та архітектури

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (203 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #6358 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#5

Odessa National Academy of Telecommunications O.S. Popov
Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (195 αξιολογήσεις)
 • #57 
 • #7301 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#6

National University "Odessa Law Academy"
Національний університет "Одеська юридична академія"

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
 • #64 
 • #8212 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]
 • #9 
 • #1001 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]
 • #5 
 • #601 
THE University Impact Rankings - No Poverty (SDG1)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]

#7

Odessa National Music Academy A. V. Nezhdanova
Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (195 αξιολογήσεις)

#8

Odessa State Agrarian University
Одеський державний аграрний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (82 αξιολογήσεις)
Card image


#9

Odessa National Maritime University
Одеський національний морський університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (350 αξιολογήσεις)

#10

Odessa National Medical University
Одеський державний медичний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (402 αξιολογήσεις)

#11

International Humanitarian University
Міжнародний гуманітарний університет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (226 αξιολογήσεις)
Card image


#12

National University "Odessa Maritime Academy"
Нацiональний Унiверситет "Одеська морська академія"


ΟδησσόςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1002000

: Odessa,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Οδησσός

google static map google map control google map control

Odesа Polytechnic National University βρίσκεται στη θέση #1 σε Οδησσός στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Οδησσός University of Texas of the Permian Basin βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 5 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Texas of the Permian Basin έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

Forbes

μεθοδολογία προβολής

Payscale

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής