Πανεπιστήμια σε Κίνα
- Κατάταξη & Κριτικές -

Κίνα
688 από 728
 • Πανεπιστήμια σε Κίνα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
37
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κίνα
 • (28 ίδρυμα και9 κατατάξεις θέματος)
32
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κίνα
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Κίνα

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κίνα

---
#1 
University of Science and Technology of China
---
#1 
China Agricultural University
---
#1 
Tsinghua University
---
#1 
Tongji University
Μαθηματικά
#2 
Shandong University of Science and Technology
---
#6 
Tsinghua University
Αρχιτεκτονική
#7 
Tianjin University
---
#10 
Peking University
---
#13 
Tongji University
Αρχαιολογία
#14 
Peking University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κίνα2022

#1

Tsinghua University
清华大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (389 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #16 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #17 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #3 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Peking University
北京大学

Card image

 • #1 
 • #16 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #18 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #16 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Fudan University
复旦大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #60 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #31 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #54 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Shanghai Jiao Tong University
上海交通大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #84 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #50 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #14 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Zhejiang University
浙江大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (199 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #75 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #45 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #10 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University of Science and Technology of China
中国科学技术大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #88 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #98 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #71 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Nanjing University
南京大学

Card image

 • #7 
 • #105 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #131 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #82 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Wuhan University
武汉大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #157 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #225 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #81 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Huazhong University of Science and Technology
华中科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (104 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #181 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #334 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #34 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Tongji University
同济大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #211 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #21 
 • #95 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Sun Yat-Sen University
中山大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #260 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #68 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

Xi'an Jiaotong University
西安交通大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #290 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #63 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Xi'an Jiaotong University
西安交通大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #290 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #63 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Harbin Institute of Technology
哈尔滨工业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (102 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #236 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #47 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

Nankai University
南开大学

Card image

 • #15 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #358 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #126 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

Beijing Normal University
北京师范大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #270 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #217 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

Tianjin University
天津大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #334 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #53 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

Southern University of Science and Technology of China
南方科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #162 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #275 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #104 
 • #416 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

East China Normal University
华东师范大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #29 
 • #531 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #57 
 • #288 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

South China University of Technology
华南理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #407 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #66 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

Central South University
中南大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #69 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

Beijing Institute of Technology
北京理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 1.9 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #373 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #153 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#23

Xiamen University
厦门大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (160 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #407 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #170 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#24

Sichuan University
四川大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #451 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #65 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#25

Beihang University
北京航空航天大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #383 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #91 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#26

Hunan University
湖南大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #33 
 • #571 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #29 
 • #171 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#27

Shanghai University
上海大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #436 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #59 
 • #292 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#28

Shenzhen University
深圳大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (62 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #38 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #37 
 • #218 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#29

Northwestern Polytechnical University
西北工业大学

Card image

 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #167 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#30

Northwestern Polytechnical University
西北工业大学

Card image

 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #167 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#31

University of Electronic Science and Technology of China
电子科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #34 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #101 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#32

Renmin University of China
中国人民大学

Card image

 • #46 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #37 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #182 
 • #491 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#33

Soochow University
苏州大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #39 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #109 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#34

Chongqing University
重庆大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #40 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #30 
 • #175 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#35

China Agricultural University
中国农业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #38 
 • #223 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#36

University of Science and Technology Beijing
北京科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #66 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #414 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #47 
 • #259 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#37

Dalian University of Technology
大连理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #31 
 • #571 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #25 
 • #143 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#38

East China University of Science and Technology
华东理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #571 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #44 
 • #247 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#39

Jilin University
吉林大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #79 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #70 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#40

China University of Geosciences
中国地质大学

Card image

 • #51 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #28 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #51 
 • #266 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#41

Jinan University
暨南大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #42 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #54 
 • #279 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#42

Wuhan University of Technology
武汉理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #70 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #46 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #50 
 • #264 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#43

Shandong University
山东大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #403 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #75 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #399 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#44

Beijing University of Chemical Technology
北京化工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #46 
 • #253 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #473 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#45

Beijing University of Technology
北京工业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #90 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #41 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #81 
 • #343 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#46

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
南京航空航天大学

Card image

 • #80 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #45 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #41 
 • #233 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#47

Beijing Jiaotong University
北京交通大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #89 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #49 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #74 
 • #329 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#48

Huazhong Agricultural University
华中农业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #55 
 • #284 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #49 
 • #531 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#49

Nanjing Medical University
南京医科大学

Card image

 • #45 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #40 
 • #226 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #83 
 • #804 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#50

Southern Medical University
南方医科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #53 
 • #277 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #92 
 • #933 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#51

Guangdong University of Technology
广东工业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #67 
 • #310 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #82 
 • #797 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#52

Xidian University
西安电子科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
Card image

 • #71 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #187 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #70 
 • #729 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#53

Xidian University
西安电子科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
Card image

 • #71 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #187 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #70 
 • #729 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#54

Jiangsu University
江苏大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #209 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #95 
 • #940 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#55

China University of Petroleum
中国石油大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #98 
 • #396 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #516 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#56

Zhejiang Normal University
浙江师范大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #114 
 • #423 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #65 
 • #696 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#57

Fuzhou University
福州大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
 • #56 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #73 
 • #328 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #57 
 • #619 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#58

Nanjing University of Information Science and Technology
南京信息工程大学

Card image

 • #59 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #93 
 • #386 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #484 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#59

Northeastern University
东北大学

 • #62 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #75 
 • #330 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #668 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#60

Northwest A&F University
西北农林科技大学

Card image

 • #64 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #65 
 • #301 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #56 
 • #613 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#61

Capital Medical University
首都医科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #48 
 • #260 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #102 
 • #486 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#62

Nanjing Normal University
南京师范大学

Card image

 • #60 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #106 
 • #417 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #87 
 • #855 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#63

Guangzhou University
广州大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #171 
 • #485 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #619 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#64

Donghua University
东华大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
Card image

 • #54 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #91 
 • #379 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #72 
 • #744 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#65

Nanjing University of Science and Technology
南京理工大学

Card image

 • #36 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #42 
 • #242 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #51 
 • #537 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#66

Qingdao University
青岛大学

Card image

 • #65 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #79 
 • #338 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #96 
 • #940 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#67

Ocean University of China
中国海洋大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #82 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #90 
 • #378 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #69 
 • #720 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#68

Xi'an Jiaotong-Liverpool University
西交利物浦大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #47 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #226 
 • #522 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#69

Southwest Jiaotong University
西南交通大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
Card image

 • #84 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #69 
 • #321 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #67 
 • #701 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#70

Wenzhou Medical University
温州医学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #83 
 • #347 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #133 
 • #655 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


ΚίναΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +86

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Κίνα:
 • 1. Σαγκάη: 22,300,000
 • 2. Πεκίνο: 11,700,000
 • 3. Τιεντσίν: 11,100,000
 • 4. Γκουανζού: 11,000,000
 • 5. Σενζέν (Shenzhen): 10,400,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κίνα

google static map google map control google map control

Tsinghua University βρίσκεται στη θέση #1 σε Κίνα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κίνα Shanghai Jiao Tong University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 43 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Shanghai Jiao Tong University έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Science and Technology of China έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίνα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Science and Technology of China περιλαμβάνεται.

Το China Agricultural University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίνα για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το China Agricultural University περιλαμβάνεται.

Το Tsinghua University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίνα για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tsinghua University περιλαμβάνεται.

Το Tongji University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίνα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tongji University περιλαμβάνεται.

Το Shandong University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίνα για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shandong University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το Tsinghua University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίνα για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tsinghua University περιλαμβάνεται.

Το Tianjin University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίνα για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tianjin University περιλαμβάνεται.

Το Peking University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίνα για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peking University περιλαμβάνεται.

Το Tongji University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίνα για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tongji University περιλαμβάνεται.

Το Peking University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίνα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Αρχαιολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peking University περιλαμβάνεται.

Το Sichuan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίνα για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sichuan University περιλαμβάνεται.

Το Tsinghua University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίνα για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tsinghua University περιλαμβάνεται.

Το Peking University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίνα για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peking University περιλαμβάνεται.

Το Peking University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κίνα για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peking University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Tillburg University

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Tilburg University Economics Ranking:
Η κατάταξη βασίζεται σε 35 περιοδικά.
Περιοδικά (πηγή) https://econtop.uvt.nl/journals.php

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής