Πανεπιστήμια σε Σενγιάνγκ, Κίνα
- Κατάταξη & Κριτικές -

17 από 19
 • Πανεπιστήμια σε Σενγιάνγκ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
23
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σενγιάνγκ
 • (18 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
7
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σενγιάνγκ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σενγιάνγκ

Σκανδιναβικές Γλώσσες
#13 
Northeastern University
---
#24 
Northeastern University
---
#51 
China Medical University
Μαθηματικά
#55 
Northeastern University
---
#133 
Northeastern University
---
#151 
Shenyang Agricultural University
---
#163 
Northeastern University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σενγιάνγκ, Κίνα2022

#1

Northeastern University
东北大学

 • #62 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #75 
 • #330 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #668 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#2

Liaoning University
辽宁大学

Card image

 • #216 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #229 
 • #1204 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #203 
 • #1585 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#3

Shenyang Pharmaceutical University
沈阳药科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #64 
 • #299 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #194 
 • #1015 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #124 
 • #648 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#4

Shenyang Agricultural University
沈阳农业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #260 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #233 
 • #1236 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #185 
 • #1075 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#5

Shenyang Normal University
沈阳师范大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
Card image

 • #396 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #234 
 • #1237 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #193 
 • #196 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#6

China Medical University
中国医科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #197 
 • #1030 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #73 
 • #501 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]
 • #54 
 • #234 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#7

Shenyang Aerospace University
沈阳航空航天大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image

 • #427 
 • #629 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #320 
 • #1765 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #214 
 • #218 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#8

Shenyang University of Technology
沈阳工业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
Card image

 • #398 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #354 
 • #2085 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #212 
 • #216 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#9

Shenyang Jianzhu University
沈阳建筑大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #424 
 • #629 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #466 
 • #3327 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #201 
 • #205 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#10

Shenyang Ligong University
沈阳理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #433 
 • #631 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #458 
 • #3224 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #283 
 • #293 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#11

Shenyang University
沈阳大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
Card image

 • #450 
 • #641 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #308 
 • #321 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #455 
 • #3761 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

Shenyang Institute of Engineering
沈阳工程学院

 • #474 
 • #684 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #373 
 • #411 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #519 
 • #4514 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Liaoning University of Traditional Chinese Medicine
辽宁中医药大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
Card image

 • #279 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #422 
 • #3543 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Shenyang University of Chemical Technology
沈阳化工大学

 • #376 
 • #2309 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #267 
 • #275 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #338 
 • #3008 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Shenyang Medical College
沈阳医学院

Card image

 • #542 
 • #4992 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

Shenyang Conservatory of Music
沈阳音乐学院

 • #581 
 • #6858 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Shenyang Sport University
沈阳体育学院

Card image

 • #582 
 • #6908 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Shenyang City University
沈阳城市学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)

#19

LuXun Academy of Fine Arts
鲁迅美术学院


ΣενγιάνγκΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 6256000

: Liaoning, Shenyang Shi

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας I
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σενγιάνγκ

google static map google map control google map control

Northeastern University βρίσκεται στη θέση #1 σε Σενγιάνγκ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σενγιάνγκ Northeastern University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 29 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Northeastern University έχει περαστεί σε λίστα

Το Northeastern University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σενγιάνγκ για Μηχανική (Σκανδιναβικές Γλώσσες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Northeastern University περιλαμβάνεται.

Το Northeastern University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σενγιάνγκ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Northeastern University περιλαμβάνεται.

Το China Medical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σενγιάνγκ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το China Medical University περιλαμβάνεται.

Το Northeastern University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σενγιάνγκ για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Northeastern University περιλαμβάνεται.

Το Northeastern University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σενγιάνγκ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Northeastern University περιλαμβάνεται.

Το Shenyang Agricultural University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σενγιάνγκ για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shenyang Agricultural University περιλαμβάνεται.

Το Northeastern University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σενγιάνγκ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Northeastern University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής