Πανεπιστήμια σε Τζινάν, Κίνα
- Κατάταξη & Κριτικές -

19 από 21
 • Πανεπιστήμια σε Τζινάν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
22
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Τζινάν
 • (16 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
11
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Τζινάν
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Τζινάν

Μαθηματικά
#23 
Shandong University
---
#26 
Shandong University
---
#26 
Shandong University
---
#49 
Shandong University
---
#76 
Shandong University
---
#201 
Shandong Normal University
---
#201 
Shandong University
---
#351 
Shandong University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Τζινάν, Κίνα2022

#1

Shandong University
山东大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #403 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #75 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #399 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#2

Shandong Normal University
山东师范大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
Card image

 • #132 
 • #453 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #78 
 • #771 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #43 
 • #219 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#3

University of Jinan
济南大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
Card image

 • #86 
 • #369 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #90 
 • #433 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #122 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]


#4

Qilu Normal University
齐鲁师范学院

 • #153 
 • #473 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #127 
 • #626 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #153 
 • #1260 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#5

Shandong Jianzhu University
山东建筑大学

Card image

 • #375 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #328 
 • #1848 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #240 
 • #245 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#6

Shandong University of Traditional Chinese Medicine
山东中医药大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image

 • #267 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #356 
 • #2100 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #356 
 • #3135 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Shandong Jiaotong University
山东交通学院

Card image

 • #385 
 • #606 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #425 
 • #2789 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #353 
 • #383 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#8

Shandong University of Finance
山东财政学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #262 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#9

Shandong Management University
山东管理学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image

 • #431 
 • #2851 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #419 
 • #477 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #671 
 • #10505 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Shandong Agriculture and Engineering University
山东农业工程学院

 • #435 
 • #503 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #680 
 • #11884 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

Shandong Women's University
山东女子学院

 • #453 
 • #526 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #621 
 • #7695 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

Shandong Youth University of Political Science
山东青年政治学院

 • #467 
 • #553 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #620 
 • #7644 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Shandong University of Finance and Economics
山东财经大学

 • #287 
 • #2685 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Shandong University of Arts
山东艺术学院

Card image

 • #572 
 • #6577 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Shandong University of Arts & Design
山东工艺美术学院

 • #574 
 • #6692 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

Shandong Sport University
山东体育学院

 • #587 
 • #7034 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Shandong Yingcai University
山东英才学院

 • #617 
 • #7590 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Shandong University of Political Science and Law
山东政法学院

 • #632 
 • #8021 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Shandong Xiehe University
山东协和学院

 • #670 
 • #10368 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Shandong University, Jinan

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image


#21

Shandong Economic University
山东经济学院

Card image


ΤζινάνΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 4336000

: Shandong Sheng,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας I
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Τζινάν

google static map google map control google map control

Shandong University βρίσκεται στη θέση #1 σε Τζινάν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Τζινάν Shandong University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 28 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Shandong University έχει περαστεί σε λίστα

Το Shandong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζινάν για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shandong University περιλαμβάνεται.

Το Shandong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζινάν για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shandong University περιλαμβάνεται.

Το Shandong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζινάν για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shandong University περιλαμβάνεται.

Το Shandong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζινάν για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shandong University περιλαμβάνεται.

Το Shandong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζινάν για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shandong University περιλαμβάνεται.

Το Shandong Normal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζινάν για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shandong Normal University περιλαμβάνεται.

Το Shandong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζινάν για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shandong University περιλαμβάνεται.

Το Shandong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζινάν για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shandong University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής