Πανεπιστήμια σε Τζινάν, Κίνα
- Κατάταξη & Κριτικές -

18 από 22
 • Πανεπιστήμια σε Τζινάν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
23
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Τζινάν
 • (17 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
12
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Τζινάν
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Τζινάν

Μαθηματικά NTU by Subject
#23 
Shandong University
--- NTU by Subject
#26 
Shandong University
--- NTU by Subject
#26 
Shandong University
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#49 
Shandong University
--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#76 
Shandong University
--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#201 
Shandong Normal University
Κοινωνικές επιστήμες NTU by Subject
#351 
Shandong University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Τζινάν, Κίνα2023

#1
China

Shandong University
山东大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #396 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #35 
 • #368 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #20 
 • #71 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#2
China

Shandong Normal University
山东师范大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
Card image

 • #85 
 • #782 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #137 
 • #416 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #125 
 • #562 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#3
China

University of Jinan
济南大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
Card image

 • #130 
 • #1147 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #96 
 • #342 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #115 
 • #528 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#4
China

Qilu University of Technology
齐鲁工业大学

 • #181 
 • #1446 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #159 
 • #433 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #157 
 • #901 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2022]

#5
China

Shandong Jianzhu University
山东建筑大学

 • #291 
 • #1894 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #336 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #284 
 • #1707 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]

#6
China

Shandong Jiaotong University
山东交通学院

 • #323 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #414 
 • #2727 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #329 
 • #343 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 19 Απριλίου, 2022]

#7
China

Shandong University of Traditional Chinese Medicine
山东中医药大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
 • #307 
 • #1930 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #209 
 • #474 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #313 
 • #3146 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#8
China

Shandong University of Finance
山东财政学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #297 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]

#9
China

Shandong University of Finance and Economics
山东财经大学

 • #311 
 • #1876 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #251 
 • #2740 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#10
China

Qilu Normal University
齐鲁师范学院

 • #365 
 • #386 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 19 Απριλίου, 2022]
 • #111 
 • #140 
Nature Index - Top 200 Rising Institutions in Asia Pacific
[Δημοσίευση 17 Μαρτίου, 2021]
 • #611 
 • #10342 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]


#11
China

Shandong Management University
山东管理学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image

 • #385 
 • #413 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 19 Απριλίου, 2022]

#12
China

Shandong Women's University
山东女子学院

 • #399 
 • #442 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 19 Απριλίου, 2022]
 • #574 
 • #8996 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#13
China

Shandong Agriculture and Engineering University
山东农业工程学院

 • #412 
 • #462 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 19 Απριλίου, 2022]

#14
China

Shandong Youth University of Political Science
山东青年政治学院

 • #446 
 • #509 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 19 Απριλίου, 2022]
 • #589 
 • #9586 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#15
China

Shandong University of Arts
山东艺术学院

Card image

 • #548 
 • #7919 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#16
China

Shandong University of Arts & Design
山东工艺美术学院

 • #550 
 • #8023 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#17
China

Shandong Sport University
山东体育学院

 • #561 
 • #8488 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#18
China

Shandong University of Political Science and Law
山东政法学院

 • #597 
 • #9986 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#19
China

Shandong University, Jinan

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image


#20
China

Shandong Xiehe University
山东协和学院


#21
China

Shandong Yingcai University
山东英才学院


#22
China

Shandong Economic University
山东经济学院

Card image


ΤζινάνΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 4336000

: Shandong Sheng,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας I
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Τζινάν

google static map google map control google map control

Shandong University βρίσκεται στη θέση #1 σε Τζινάν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Τζινάν Shandong University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 28 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Shandong University έχει περαστεί σε λίστα

Το Shandong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζινάν για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shandong University περιλαμβάνεται.

Το Shandong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζινάν για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shandong University περιλαμβάνεται.

Το Shandong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζινάν για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shandong University περιλαμβάνεται.

Το Shandong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζινάν για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shandong University περιλαμβάνεται.

Το Shandong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζινάν για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shandong University περιλαμβάνεται.

Το Shandong Normal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζινάν για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shandong Normal University περιλαμβάνεται.

Το Shandong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζινάν για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shandong University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Academic:
Published Articles Count:
- Count (whole articles)
- Share (fractional article count)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής