Πανεπιστήμια σε Γκουανζού, Κίνα
- Κατάταξη & Κριτικές -

19 από 21
 • Πανεπιστήμια σε Γκουανζού
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
29
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Γκουανζού
 • (23 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
18
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Γκουανζού
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Γκουανζού, Κίνα

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Γκουανζού

---
#3 
South China University of Technology
---
#8 
South China University of Technology
---
#27 
South China Agricultural University
---
#28 
Sun Yat-Sen University
---
#49 
Sun Yat-Sen University
---
#201 
Guangdong University of Foreign Studies

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Γκουανζού, Κίνα2021

#1

Sun Yat-Sen University
中山大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #263 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #13 
 • #68 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

South China University of Technology
华南理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #24 
 • #462 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #12 
 • #66 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Jinan University
暨南大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #35 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #54 
 • #279 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Guangdong University of Technology
广东工业大学

Card image

 • #37 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #67 
 • #310 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #84 
 • #933 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#5

South China Normal University
华南师范大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #60 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #97 
 • #391 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #101 
 • #1106 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#6

Southern Medical University
南方医科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #53 
 • #277 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #84 
 • #446 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#7

South China Agricultural University
华南农业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
Card image

 • #84 
 • #351 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #66 
 • #774 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #114 
 • #629 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#8

Guangzhou University
广州大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
 • #172 
 • #485 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #57 
 • #706 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #95 
 • #493 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#9

Guangdong Pharmaceutical University
广东药学院

Card image

 • #105 
 • #417 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #194 
 • #1101 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #223 
 • #1884 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#10

Guangdong University of Foreign Studies
广东外语外贸大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #461 
 • #644 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #104 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #316 
 • #2319 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]


#11

Zhongkai University of Agriculture and Engineering
仲恺农业技术学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image

 • #313 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #392 
 • #2826 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #322 
 • #2414 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#12

Guangzhou University of Chinese Medicine
广州中医药大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image

 • #153 
 • #472 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #152 
 • #832 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #182 
 • #1586 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#13

Guangdong University of Finance and Economics
广东财经大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #459 
 • #643 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #394 
 • #2855 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #355 
 • #391 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]

#14

Guangdong Polytechnic Normal University
广东技术师范学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #256 
 • #539 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #457 
 • #3745 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #362 
 • #2751 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#15

Guangdong University of Finance
广东金融学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image

 • #287 
 • #305 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]
 • #447 
 • #4073 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

Guangzhou Academy of Fine Arts
广州美术学院

Card image

 • #518 
 • #6308 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Guangdong Baiyun University
广东白云学院

Card image

 • #536 
 • #6982 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Guangzhou Sport University
广州体育学院

Card image

 • #538 
 • #7004 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Guangzhou College of Commerce
广州商学院

 • #634 
 • #11078 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Guangdong University of Business Studies
广东商学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#21

Guangzhou Medical University
广州医科大学


ΓκουανζούΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 11072000

: Guangdong,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας I
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Γκουανζού

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Sun Yat-Sen University βρίσκεται στη θέση #1 σε Γκουανζού στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Γκουανζού Sun Yat-Sen University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 38 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Sun Yat-Sen University έχει περαστεί σε λίστα

Το South China University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γκουανζού για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το South China University of Technology περιλαμβάνεται.

Το South China University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γκουανζού για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το South China University of Technology περιλαμβάνεται.

Το South China Agricultural University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γκουανζού για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το South China Agricultural University περιλαμβάνεται.

Το Sun Yat-Sen University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γκουανζού για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sun Yat-Sen University περιλαμβάνεται.

Το Sun Yat-Sen University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γκουανζού για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sun Yat-Sen University περιλαμβάνεται.

Το Guangdong University of Foreign Studies έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γκουανζού για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Guangdong University of Foreign Studies περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής