Πανεπιστήμια σε Σαγκάη, Κίνα
- Κατάταξη & Κριτικές -

Σαγκάη
28 από 30
 • Πανεπιστήμια σε Σαγκάη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
32
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σαγκάη
 • (26 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
26
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σαγκάη
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Σαγκάη, Κίνα

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σαγκάη

---
#1 
Tongji University
---
#2 
Tongji University
---
#13 
Tongji University
---
#31 
Fudan University
---
#43 
Fudan University
Στατιστική
#51 
Fudan University
---
#75 
Shanghai Jiao Tong University
---
#85 
Shanghai Jiao Tong University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σαγκάη, Κίνα2021

#1

Fudan University
复旦大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #70 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #34 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #54 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Shanghai Jiao Tong University
上海交通大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #100 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #47 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #14 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Tongji University
同济大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #256 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #21 
 • #95 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

East China Normal University
华东师范大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #27 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #57 
 • #288 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Shanghai University
上海大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #56 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #387 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #59 
 • #292 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

East China University of Science and Technology
华东理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #71 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #33 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #44 
 • #247 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Shanghai University of Finance and Economics
上海财经大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #393 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #89 
 • #1006 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#8

Shanghai Maritime University
上海海事大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image

 • #58 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #247 
 • #536 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #113 
 • #1195 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]

#9

Donghua University
东华大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #91 
 • #379 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #736 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #50 
 • #280 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#10

Shanghai International Studies University
上海外国语大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #418 
 • #621 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #340 
 • #2236 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#11

University of Shanghai for Science and Technology
上海理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
Card image

 • #135 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #140 
 • #775 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #96 
 • #601 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#12

Shanghai Normal University
上海师范大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
Card image

 • #200 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #110 
 • #1170 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #91 
 • #480 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#13

Second Military Medical University

 • #63 
 • #296 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #131 
 • #1329 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #145 
 • #801 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#14

Shanghai University of Electric Power
上海电力学院

 • #239 
 • #528 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #207 
 • #1197 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #217 
 • #1843 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#15

Shanghai University of Engineering Science
上海工程技术大学

Card image

 • #254 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #222 
 • #1320 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #234 
 • #1984 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#16

Shanghai Ocean University
上海海洋学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #243 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #143 
 • #1396 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #184 
 • #1019 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#17

Shanghai University of Traditional Chinese Medicine
上海中医药大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
Card image

 • #103 
 • #415 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #486 
 • #1499 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #136 
 • #724 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#18

Shanghai University of International Business and Economics
上海对外经贸大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #470 
 • #656 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #102 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #122 
 • #128 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]

#19

Shanghai Polytechnic University
上海第二工业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #330 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #422 
 • #3282 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #240 
 • #254 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]

#20

Shanghai Dianji University
上海电机学院

Card image

 • #383 
 • #603 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #406 
 • #3102 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #359 
 • #391 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]

#21

Shanghai Lixin University of Commerce
上海立信会计学院

Card image

 • #452 
 • #638 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #186 
 • #193 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]
 • #407 
 • #3673 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Shanghai University of Sport
上海体育学院

Card image

 • #348 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #332 
 • #2463 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #360 
 • #391 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]

#23

East China University of Political Science and Law
华东政法大学

 • #110 
 • #115 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]
 • #515 
 • #6247 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #328 
 • #3068 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

NYU Stern - NYU Shanghai, NYU Shanghai

 • #16 
 • #74 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 09 Ιουλίου, 2020]
 • #563 
 • #7530 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Shanghai University of Political Science and Law
上海政法学院

 • #493 
 • #4866 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Shanghai Conservatory of Music
上海音乐学院

 • #514 
 • #6226 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Shanghai Theatre Academy
上海戏剧学院

 • #522 
 • #6434 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Sanda University
杉达学院

Card image

 • #553 
 • #7330 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

Shanghai Finance University
上海金融学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#30

Shanghai Institute of Technology
上海应用技术大学


ΣαγκάηΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 22316000

: Shanghai Shi,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας I
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σαγκάη

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Fudan University βρίσκεται στη θέση #1 σε Σαγκάη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σαγκάη Shanghai Jiao Tong University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 47 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Shanghai Jiao Tong University έχει περαστεί σε λίστα

Το Tongji University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tongji University περιλαμβάνεται.

Το Tongji University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tongji University περιλαμβάνεται.

Το Tongji University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tongji University περιλαμβάνεται.

Το Fudan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fudan University περιλαμβάνεται.

Το Fudan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fudan University περιλαμβάνεται.

Το Fudan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fudan University περιλαμβάνεται.

Το Shanghai Jiao Tong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shanghai Jiao Tong University περιλαμβάνεται.

Το Shanghai Jiao Tong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shanghai Jiao Tong University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής