Πανεπιστήμια σε Σαγκάη, Κίνα
- Κατάταξη & Κριτικές -

Σαγκάη
29 από 31
 • Πανεπιστήμια σε Σαγκάη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
48
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σαγκάη
 • (40 ίδρυμα και8 κατατάξεις θέματος)
41
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σαγκάη
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Σαγκάη, Κίνα

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σαγκάη

--- NTU by Subject
#1 
Tongji University
--- Nature Index - Top Academic Institutions by Subject
#6 
Fudan University
--- NTU by Subject
#9 
Shanghai Jiao Tong University
--- QS World University Rankings By Subject
#12 
Tongji University
Μαθηματικά NTU by Subject
#25 
Shanghai Jiao Tong University
--- QS World University Rankings By Subject
#35 
Fudan University
--- QS World University Rankings By Subject
#35 
Fudan University
--- NTU by Subject
#39 
Shanghai Jiao Tong University
--- THE World University Rankings by Subject
#47 
East China Normal University
--- QS World University Rankings By Subject
#51 
Fudan University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σαγκάη, Κίνα2023

#1
China

Fudan University
复旦大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #51 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #3 
 • #34 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #8 
 • #116 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2
China

Shanghai Jiao Tong University
上海交通大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #52 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #5 
 • #46 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #89 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3
China

Tongji University
同济大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #251 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #9 
 • #212 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #14 
 • #196 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#4
China

Shanghai University
上海大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #22 
 • #422 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #43 
 • #421 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#5
China

East China Normal University
华东师范大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #351 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #31 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #31 
 • #321 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#6
China

East China University of Science and Technology
华东理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #69 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #38 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #65 
 • #643 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#7
China

Donghua University
东华大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #54 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #76 
 • #688 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#8
China

Shanghai University of Finance and Economics
上海财经大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
Card image

 • #69 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #103 
 • #975 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #402 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#9
China

Shanghai Normal University
上海师范大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
 • #68 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #134 
 • #1158 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #200 
 • #469 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#10
China

University of Shanghai for Science and Technology
上海理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
Card image

 • #91 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #94 
 • #901 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #132 
 • #408 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#11
China

Shanghai Maritime University
上海海事大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image

 • #79 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #110 
 • #1037 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #229 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#12
China

Shanghai International Studies University
上海外国语大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #476 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #96 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 08 Νοεμβρίου, 2022]


#13
China

Second Military Medical University
中国人民解放军海军军医大学

 • #169 
 • #1389 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #74 
 • #281 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #114 
 • #527 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#14
China

Shanghai University of Traditional Chinese Medicine
上海中医药大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
Card image

 • #178 
 • #1431 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #115 
 • #384 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #144 
 • #711 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]

#15
China

Shanghai Ocean University
上海海洋学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
Card image

 • #198 
 • #1520 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #227 
 • #484 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #193 
 • #1005 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#16
China

Shanghai University of Electric Power
上海电力学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #148 
 • #1243 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #228 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #222 
 • #1615 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#17
China

Shanghai University of Engineering Science
上海工程技术大学

Card image

 • #209 
 • #1585 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #260 
 • #504 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #243 
 • #1751 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#18
China

Shanghai Polytechnic University
上海第二工业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
 • #369 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #375 
 • #2414 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #317 
 • #329 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 19 Απριλίου, 2022]

#19
China

Shanghai University of International Business and Economics
上海对外经贸大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
 • #504 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #89 
 • #351 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 08 Νοεμβρίου, 2022]
 • #469 
 • #4484 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#20
China

Shanghai Dianji University
上海电机学院

Card image

 • #453 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #321 
 • #335 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 19 Απριλίου, 2022]
 • #440 
 • #4183 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#21
China

Shanghai University of Sport
上海体育学院

Card image

 • #365 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #354 
 • #2252 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #338 
 • #3331 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#22
China

Shanghai Lixin University of Commerce
上海立信会计学院

Card image

 • #489 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #370 
 • #3659 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]


#23

Shanghai Institute of Technology
上海应用技术大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
 • #283 
 • #1865 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #252 
 • #1782 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]
 • #245 
 • #1496 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]

#24
China

Shanghai University of Political Science and Law
上海政法学院

 • #524 
 • #5441 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#25
China

Shanghai Conservatory of Music
上海音乐学院

 • #539 
 • #7211 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#26
China

East China University of Political Science and Law
华东政法大学

 • #540 
 • #7216 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#27
China

Shanghai Theatre Academy
上海戏剧学院

 • #545 
 • #7490 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#28
China

Sanda University
杉达学院

Card image

 • #581 
 • #9134 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#29
China

Shanghai Institute of Visual Art
上海视觉艺术学院

 • #595 
 • #9913 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]


#30
China

Shanghai Finance University
上海金融学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#31
China

NYU Stern - NYU Shanghai, NYU Shanghai


ΣαγκάηΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 22316000

: Shanghai Shi,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας I
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σαγκάη

google static map google map control google map control

Fudan University βρίσκεται στη θέση #1 σε Σαγκάη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σαγκάη Fudan University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 53 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Fudan University έχει περαστεί σε λίστα

Το Tongji University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tongji University περιλαμβάνεται.

Το Fudan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fudan University περιλαμβάνεται.

Το Shanghai Jiao Tong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shanghai Jiao Tong University περιλαμβάνεται.

Το Tongji University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tongji University περιλαμβάνεται.

Το Shanghai Jiao Tong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shanghai Jiao Tong University περιλαμβάνεται.

Το Fudan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fudan University περιλαμβάνεται.

Το Fudan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fudan University περιλαμβάνεται.

Το Shanghai Jiao Tong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shanghai Jiao Tong University περιλαμβάνεται.

Το East China Normal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το East China Normal University περιλαμβάνεται.

Το Fudan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fudan University περιλαμβάνεται.

Το Shanghai Jiao Tong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shanghai Jiao Tong University περιλαμβάνεται.

Το Shanghai Jiao Tong University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαγκάη για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shanghai Jiao Tong University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Academic:
Published Articles Count:
- Count (whole articles)
- Share (fractional article count)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global Employability University Ranking:
100% Employer Surveys

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής