Πανεπιστήμια σε Γουχάν, Κίνα
- Κατάταξη & Κριτικές -

21 από 21
 • Πανεπιστήμια σε Γουχάν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
30
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Γουχάν
 • (23 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
18
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Γουχάν
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Γουχάν

---
#1 
China University of Geosciences
---
#2 
Wuhan University
---
#5 
Huazhong University of Science and Technology
---
#5 
Huazhong Agricultural University
Μαθηματικά
#27 
Huazhong University of Science and Technology
---
#27 
Wuhan University
Αρχιτεκτονική
#28 
Wuhan University of Technology
---
#51 
Wuhan University
---
#94 
Wuhan University
---
#101 
Wuhan University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Γουχάν, Κίνα2022

#1

Wuhan University
武汉大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #157 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #225 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #81 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Huazhong University of Science and Technology
华中科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (104 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #181 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #334 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #34 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

China University of Geosciences
中国地质大学

Card image

 • #51 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #28 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #51 
 • #266 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Wuhan University of Technology
武汉理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #70 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #46 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #50 
 • #264 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Huazhong Agricultural University
华中农业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #55 
 • #284 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #49 
 • #531 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#6

Jianghan University
江汉大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
Card image

 • #78 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #167 
 • #480 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #185 
 • #978 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#7

Central China Normal University
华中师范大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
Card image

 • #111 
 • #420 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #484 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #52 
 • #264 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#8

Wuhan University of Science and Technology
武汉科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
 • #172 
 • #486 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #142 
 • #703 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #140 
 • #901 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]


#9

Hubei University
湖北大学

Card image

 • #177 
 • #488 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #89 
 • #426 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #155 
 • #849 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#10

Hubei University of Technology
湖北工业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (59 αξιολογήσεις)
Card image

 • #217 
 • #515 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #219 
 • #1148 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #249 
 • #1948 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#11

South-Central University for Nationalities
中南民族大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
 • #113 
 • #421 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #148 
 • #747 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #200 
 • #1181 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#12

Wuhan Institute of Technology
武汉工程大学

 • #91 
 • #902 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #212 
 • #1112 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #182 
 • #1060 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#13

Hubei University of Chinese Medicine
湖北中医药大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #183 
 • #492 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #319 
 • #1753 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #369 
 • #3211 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Zhongnan University of Economics and Law
中南财经政法大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #356 
 • #592 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #227 
 • #1771 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #95 
 • #351 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]


#15

Hubei University of Education
湖北第二师范学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #364 
 • #594 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #359 
 • #393 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #480 
 • #4018 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

Hubei University of Economics
湖北经济学院

Card image

 • #430 
 • #630 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #499 
 • #4112 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #398 
 • #3415 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Wuhan Donghu University
武汉东湖学院

 • #297 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #360 
 • #3167 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Wuhan Textile University
武汉纺织大学

Card image

 • #228 
 • #1203 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #178 
 • #182 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #573 
 • #6683 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Wuhan Conservatory of Music
武汉音乐学院

 • #579 
 • #6836 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Wuhan Institute of Bioengineering
武汉生物工程学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
 • #652 
 • #9060 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Hankou University
汉口学院

 • #664 
 • #10163 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΓουχάνΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 9786000

: Hubei,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας I
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Γουχάν

google static map google map control google map control

Wuhan University βρίσκεται στη θέση #1 σε Γουχάν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Γουχάν Huazhong University of Science and Technology βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 36 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Huazhong University of Science and Technology έχει περαστεί σε λίστα

Το China University of Geosciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γουχάν για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το China University of Geosciences περιλαμβάνεται.

Το Wuhan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γουχάν για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wuhan University περιλαμβάνεται.

Το Huazhong University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γουχάν για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Huazhong University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το Huazhong Agricultural University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γουχάν για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Huazhong Agricultural University περιλαμβάνεται.

Το Huazhong University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γουχάν για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Huazhong University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το Wuhan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γουχάν για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wuhan University περιλαμβάνεται.

Το Wuhan University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γουχάν για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wuhan University of Technology περιλαμβάνεται.

Το Wuhan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γουχάν για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wuhan University περιλαμβάνεται.

Το Wuhan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γουχάν για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wuhan University περιλαμβάνεται.

Το Wuhan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γουχάν για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wuhan University περιλαμβάνεται.

Το Wuhan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γουχάν για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wuhan University περιλαμβάνεται.

Το Huazhong University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γουχάν για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Huazhong University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το Wuhan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γουχάν για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Wuhan University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής