Πανεπιστήμια σε Πεκίνο, Κίνα
- Κατάταξη & Κριτικές -

Πεκίνο
47 από 52
 • Πανεπιστήμια σε Πεκίνο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
31
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πεκίνο
 • (25 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
26
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πεκίνο
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Πεκίνο, Κίνα

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Πεκίνο

---
#1 
Tsinghua University
---
#2 
China Agricultural University
---
#3 
University of the Chinese Academy of Sciences
Αρχαιολογία
#14 
Peking University
---
#20 
China Agricultural University
---
#23 
Tsinghua University
---
#26 
Peking University
---
#34 
Peking University
Στατιστική
#38 
Peking University
---
#51 
Tsinghua University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πεκίνο, Κίνα2021

#1

Tsinghua University
清华大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (227 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #20 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #15 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #3 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Peking University
北京大学

Card image

 • #2 
 • #23 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #23 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #16 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Beijing Normal University
北京师范大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #279 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #36 
 • #217 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Beijing Institute of Technology
北京理工大学

Card image

 • #25 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #392 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #26 
 • #153 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Beihang University
北京航空航天大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #23 
 • #449 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #20 
 • #91 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Renmin University of China
中国人民大学

Card image

 • #28 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #31 
 • #581 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #183 
 • #491 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of Science and Technology Beijing
北京科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #446 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #47 
 • #259 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

China Agricultural University
中国农业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #40 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #38 
 • #223 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Beijing Jiaotong University
北京交通大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #66 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #43 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #74 
 • #329 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Beijing University of Chemical Technology
北京化工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #46 
 • #253 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #538 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#11

Beijing University of Technology
北京工业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image

 • #85 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #37 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #81 
 • #343 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

China University of Petroleum
中国石油大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #98 
 • #396 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #296 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Capital Medical University
首都医科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #67 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #48 
 • #260 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #93 
 • #1038 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#14

North China Electric Power University
华北电力大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #83 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #71 
 • #322 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #77 
 • #831 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#15

Beijing Forestry University
北京林业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #84 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #126 
 • #444 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #85 
 • #965 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#16

China University of Geosciences, Beijing
中国地质大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
 • #68 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #83 
 • #431 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #51 
 • #401 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]


#17

Beijing University of Posts and Telecommunications
北京邮电大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #225 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #79 
 • #868 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #209 
 • #1213 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#18

University of the Chinese Academy of Sciences
中国科学院研究生院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #12 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #197 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #3 
 • #9 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#19

Capital Normal University
首都师范大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #181 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #126 
 • #1285 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #87 
 • #460 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#20

Minzu University of China
中央民族大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
Card image

 • #317 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #239 
 • #1434 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #77 
 • #301 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#21

Beijing Foreign Studies University
北京外国语大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #57 
 • #246 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #59 
 • #63 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]


#22

Beijing University of Civil Engineering and Architecture
北京建筑大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #384 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #326 
 • #2095 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #251 
 • #1764 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#23

China University of Political Science and Law
中国政法大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #473 
 • #663 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #445 
 • #3526 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #70 
 • #291 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#24

North China University of Technology
北方工业大学

Card image

 • #319 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #344 
 • #2304 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #276 
 • #1919 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#25

Beijing University of Chinese Medicine
北京中医药大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
Card image

 • #151 
 • #470 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #163 
 • #1491 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #221 
 • #1315 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#26

Beijing Information Science & Technology University
北京信息科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
Card image

 • #409 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #350 
 • #2324 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #299 
 • #2115 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#27

Beijing Technology and Business University
北京工商大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
Card image

 • #164 
 • #479 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #219 
 • #1303 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #210 
 • #1790 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#28

Beijing Union University
北京联合大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #453 
 • #638 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #390 
 • #2800 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #324 
 • #2423 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#29

Communication University of China
中国传媒大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #446 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #110 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #90 
 • #96 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]

#30

Beijing University of Agriculture
北京农学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #195 
 • #501 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #399 
 • #2906 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #348 
 • #384 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]

#31

Beijing Institute of Fashion Technology
北京服装学院

 • #472 
 • #661 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #388 
 • #2789 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #371 
 • #412 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]

#32

Beijing Language and Culture University
北京语言大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #478 
 • #676 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #60 
 • #63 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]
 • #421 
 • #3790 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

Beijing Institute of Petrochemical Technology
北京石油化工学院

 • #403 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #462 
 • #3912 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #292 
 • #2034 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#34

Capital University of Economics and Business
首都经济贸易大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
Card image

 • #447 
 • #635 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #95 
 • #101 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]


#35

People's Public Security University of China
中国人民公安大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #419 
 • #621 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #173 
 • #178 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]

#36

Beijing Wuzi University
北京物资学院

Card image

 • #477 
 • #673 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #388 
 • #2954 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #170 
 • #178 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]

#37

China University of Mining & Technology
中国矿业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
Card image

 • #116 
 • #801 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]
 • #44 
 • #310 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #109 
 • #115 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]


#38

University of International Business and Economics
对外经济贸易大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #373 
 • #2611 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#39

Beijing International Studies University
北京第二外国语学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
Card image

 • #126 
 • #133 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]
 • #458 
 • #4190 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Beijing Sport University
北京体育大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #159 
 • #168 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2020]
 • #444 
 • #4035 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

Beijing City University
北京城市学院

 • #435 
 • #3397 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #489 
 • #4711 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Beijing Film Academy
北京电影学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)
Card image

 • #460 
 • #3837 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #510 
 • #5955 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#43

Central Conservatory of Music
中央音乐学院

 • #506 
 • #5747 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

China Central Academy of Fine Arts
中央美术学院

 • #507 
 • #5761 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#45

University of International Relations
国际关系学院

 • #530 
 • #6836 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

China Women's University
中华女子学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #532 
 • #6846 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

China Foreign Affairs University
外交学院

 • #552 
 • #7318 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

China Youth University for Political Sciences
中国青年政治学院


#49

Capital University of Physical Education and Sports
首都体育学院

Card image


#50

Central University of Finance and Economics
中央财经大学


#51

Peking Union Medical College
北京协和医学院


#52

Chinese Academy of Sciences
中国科学院


ΠεκίνοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 11717000

: Beijing,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας I
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πεκίνο

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Tsinghua University βρίσκεται στη θέση #1 σε Πεκίνο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πεκίνο Tsinghua University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 38 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Tsinghua University έχει περαστεί σε λίστα

Το Tsinghua University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tsinghua University περιλαμβάνεται.

Το China Agricultural University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το China Agricultural University περιλαμβάνεται.

Το University of the Chinese Academy of Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Chinese Academy of Sciences περιλαμβάνεται.

Το Peking University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Αρχαιολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peking University περιλαμβάνεται.

Το China Agricultural University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το China Agricultural University περιλαμβάνεται.

Το Tsinghua University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tsinghua University περιλαμβάνεται.

Το Peking University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peking University περιλαμβάνεται.

Το Peking University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peking University περιλαμβάνεται.

Το Peking University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peking University περιλαμβάνεται.

Το Tsinghua University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tsinghua University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής