Πανεπιστήμια σε Πεκίνο, Κίνα
- Κατάταξη & Κριτικές -

Πεκίνο
48 από 52
 • Πανεπιστήμια σε Πεκίνο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
33
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πεκίνο
 • (25 ίδρυμα και8 κατατάξεις θέματος)
28
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πεκίνο
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Πεκίνο, Κίνα

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Πεκίνο

---
#1 
Tsinghua University
---
#1 
Tsinghua University
---
#1 
China Agricultural University
---
#1 
Tsinghua University
---
#6 
Tsinghua University
---
#10 
Peking University
Αρχαιολογία
#14 
Peking University
Μαθηματικά
#18 
Tsinghua University
---
#21 
Peking University
---
#29 
Peking University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πεκίνο, Κίνα2022

#1

Tsinghua University
清华大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (389 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #16 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #17 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #3 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Peking University
北京大学

Card image

 • #1 
 • #16 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #18 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #16 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Beijing Normal University
北京师范大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #270 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #217 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Beijing Institute of Technology
北京理工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 1.9 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #373 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #153 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Beihang University
北京航空航天大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #383 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #91 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Renmin University of China
中国人民大学

Card image

 • #46 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #37 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #182 
 • #491 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

China Agricultural University
中国农业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #38 
 • #223 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

University of Science and Technology Beijing
北京科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #66 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #414 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #47 
 • #259 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Beijing University of Chemical Technology
北京化工大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #46 
 • #253 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #473 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#10

Beijing University of Technology
北京工业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #90 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #41 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #81 
 • #343 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Beijing Jiaotong University
北京交通大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #89 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #49 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #74 
 • #329 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

China University of Petroleum
中国石油大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #98 
 • #396 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #516 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#13

Capital Medical University
首都医科大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #48 
 • #260 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #102 
 • #486 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#14

North China Electric Power University
华北电力大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
Card image

 • #81 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #71 
 • #322 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #85 
 • #813 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#15

Beijing Forestry University
北京林业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #88 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #126 
 • #444 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #103 
 • #994 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#16

Beijing University of Posts and Telecommunications
北京邮电大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #39 
 • #225 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #74 
 • #760 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#17

China University of Geosciences, Beijing
中国地质大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #91 
 • #440 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #66 
 • #401 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]


#18

University of the Chinese Academy of Sciences
中国科学院研究生院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #12 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #159 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #3 
 • #9 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#19

Beijing University of Chinese Medicine
北京中医药大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #150 
 • #470 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #226 
 • #1196 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#20

Peking Union Medical College
北京协和医学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 1.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #73 
 • #744 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #49 
 • #248 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #30 
 • #201 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]


#21

Capital Normal University
首都师范大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #180 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #94 
 • #454 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #145 
 • #805 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#22

China University of Political Science and Law
中国政法大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #54 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #467 
 • #663 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #476 
 • #3437 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#23

Beijing Foreign Studies University
北京外国语大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #65 
 • #261 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #43 
 • #132 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]


#24

Beijing Technology and Business University
北京工商大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #163 
 • #479 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #247 
 • #1321 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #189 
 • #1099 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]

#25

Beijing University of Civil Engineering and Architecture
北京建筑大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #379 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #330 
 • #1869 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #122 
 • #125 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#26

Minzu University of China
中央民族大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image

 • #314 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #348 
 • #1983 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #91 
 • #351 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#27

Beijing Information Science & Technology University
北京信息科技大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
Card image

 • #403 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #420 
 • #2747 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #200 
 • #204 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#28

Beijing Institute of Petrochemical Technology
北京石油化工学院

 • #397 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #457 
 • #3222 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #258 
 • #267 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#29

Beijing Union University
北京联合大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #447 
 • #638 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #475 
 • #3436 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #252 
 • #259 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#30

North China University of Technology
北方工业大学

Card image

 • #316 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #154 
 • #158 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #263 
 • #2575 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Beijing Institute of Fashion Technology
北京服装学院

 • #466 
 • #661 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #423 
 • #2766 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #435 
 • #3627 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Beijing University of Agriculture
北京农学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
 • #194 
 • #501 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #207 
 • #211 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #430 
 • #3591 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

Communication University of China
中国传媒大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)
Card image

 • #440 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #112 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #81 
 • #261 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#34

People's Public Security University of China
中国人民公安大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #413 
 • #621 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #535 
 • #4779 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

Capital University of Economics and Business
首都经济贸易大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #441 
 • #635 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #291 
 • #2709 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#36

Beijing Wuzi University
北京物资学院

Card image

 • #471 
 • #673 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #446 
 • #3707 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Beijing Language and Culture University
北京语言大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #472 
 • #676 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #458 
 • #3790 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

China University of Mining & Technology
中国矿业大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
Card image

 • #108 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]
 • #42 
 • #277 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #66 
 • #69 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#39

University of International Business and Economics
对外经济贸易大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
Card image

 • #403 
 • #2594 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#40

University of International Relations
国际关系学院

 • #219 
 • #224 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #578 
 • #6836 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

Beijing City University
北京城市学院

 • #465 
 • #3326 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #532 
 • #4711 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Beijing Sport University
北京体育大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image

 • #125 
 • #651 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #483 
 • #4035 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Beijing International Studies University
北京第二外国语学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
Card image

 • #498 
 • #4190 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Central Conservatory of Music
中央音乐学院

 • #555 
 • #5747 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Beijing Film Academy
北京电影学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (174 αξιολογήσεις)
Card image

 • #559 
 • #5955 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#46

China Women's University
中华女子学院

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #580 
 • #6846 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

China Foreign Affairs University
外交学院

 • #604 
 • #7318 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

China Central Academy of Fine Arts
中央美术学院

 • #556 
 • #5761 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #597 
 • #7138 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#49

China Youth University for Political Sciences
中国青年政治学院


#50

Capital University of Physical Education and Sports
首都体育学院

Card image


#51

Central University of Finance and Economics
中央财经大学


#52

Chinese Academy of Sciences
中国科学院


ΠεκίνοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 11717000

: Beijing,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας I
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πεκίνο

google static map google map control google map control

Tsinghua University βρίσκεται στη θέση #1 σε Πεκίνο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πεκίνο Tsinghua University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 41 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Tsinghua University έχει περαστεί σε λίστα

Το Tsinghua University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tsinghua University περιλαμβάνεται.

Το Tsinghua University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tsinghua University περιλαμβάνεται.

Το China Agricultural University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το China Agricultural University περιλαμβάνεται.

Το Tsinghua University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tsinghua University περιλαμβάνεται.

Το Tsinghua University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tsinghua University περιλαμβάνεται.

Το Peking University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peking University περιλαμβάνεται.

Το Peking University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Αρχαιολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peking University περιλαμβάνεται.

Το Tsinghua University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tsinghua University περιλαμβάνεται.

Το Peking University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peking University περιλαμβάνεται.

Το Peking University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peking University περιλαμβάνεται.

Το Tsinghua University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tsinghua University περιλαμβάνεται.

Το Peking University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peking University περιλαμβάνεται.

Το Peking University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πεκίνο για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peking University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Tillburg University

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Tilburg University Economics Ranking:
Η κατάταξη βασίζεται σε 35 περιοδικά.
Περιοδικά (πηγή) https://econtop.uvt.nl/journals.php

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής