Πανεπιστήμια σε Καναδάς
- Κατάταξη & Κριτικές -

Καναδάς
93 από 103
 • Πανεπιστήμια σε Καναδάς
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
33
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Καναδάς
 • (25 ίδρυμα και8 κατατάξεις θέματος)
32
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Καναδάς
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Καναδάς

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Καναδάς

---
#3 
University of Toronto
---
#3 
University of Toronto
---
#4 
McGill University
---
#4 
University of Toronto
---
#4 
University of British Columbia
---
#6 
University of Toronto
---
#10 
University of Toronto
Στατιστική
#11 
University of Toronto
---
#11 
University of Toronto
---
#15 
University of Toronto

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Καναδάς2022

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1395 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #18 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #26 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #15 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1315 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #37 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #46 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #44 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (832 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #44 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #27 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #80 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #80 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #140 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #183 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1481 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #125 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #126 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #87 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (697 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #88 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #111 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #180 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (750 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #149 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #176 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (653 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #235 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #141 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (902 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #240 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #319 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (699 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #162 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #230 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #212 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (285 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #272 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #290 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1034 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #298 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #283 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (545 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #414 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #291 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (420 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #334 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #366 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (575 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #170 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #294 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (1269 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #494 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #21 
 • #399 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (763 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #287 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (382 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #581 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #352 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (394 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #458 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #341 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (812 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #400 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (423 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #25 
 • #429 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (233 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #441 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #30 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (864 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #33 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (659 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #29 
 • #463 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#26

University of Québec
Université du Québec

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (551 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #290 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (423 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #42 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #983 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #804 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (433 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #532 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #56 
 • #2650 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (281 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #39 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #1518 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (152 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #54 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #1132 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #59 
 • #3377 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#33

University of Québec at Montréal
Université du Québec à Montréal UQÀM

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (1005 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #416 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #696 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #27 
 • #881 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #46 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #654 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (416 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #31 
 • #525 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #912 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #422 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #666 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #1141 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (223 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #440 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #753 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #842 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (522 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #1060 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #1182 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (255 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #945 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #31 
 • #1306 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (509 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #449 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #45 
 • #1939 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #33 
 • #1391 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#41

University of Quebec at Trois-Rivieres
Université du Québec à Trois-Rivières

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #1550 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #1664 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (181 αξιολογήσεις)
 • #41 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #1499 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #37 
 • #1708 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (342 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #1712 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #35 
 • #1617 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#44

University of Québec at Rimouski
Université du Québec à Rimouski UQAR

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #1365 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #32 
Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Δημοσίευση 25 Ιανουαρίου, 2022]

#45

University of Québec at Chicoutimi
Université du Québec à Chicoutimi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #1800 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #40 
 • #1946 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (177 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #1951 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #46 
 • #46 
Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Δημοσίευση 25 Ιανουαρίου, 2022]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (126 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #1424 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #18 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate Universities
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #1935 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #115 
 • #50 
Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Δημοσίευση 25 Ιανουαρίου, 2022]

 • #51 
 • #582 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #2031 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #2 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate Universities
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (328 αξιολογήσεις)
Card image

 • #52 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #52 
 • #2288 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #38 
 • #1806 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#51

University of Québec in Abitibi-Témiscamingue
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #2440 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #36 
Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Δημοσίευση 25 Ιανουαρίου, 2022]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (59 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #2327 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #42 
 • #42 
Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Δημοσίευση 25 Ιανουαρίου, 2022]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (341 αξιολογήσεις)
Card image

 • #60 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #51 
 • #2285 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #97 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (592 αξιολογήσεις)
Card image

 • #58 
 • #614 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #3292 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #195 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #3892 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #45 
 • #45 
Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Δημοσίευση 25 Ιανουαρίου, 2022]

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (364 αξιολογήσεις)
Card image

 • #56 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #3798 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #42 
 • #301 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
Card image

 • #59 
 • #616 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #3971 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #17 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate Universities
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2021]

#58

University of Québec in Outaouais
Université du Québec en Outaouais

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #64 
 • #4042 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #48 
 • #48 
Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Δημοσίευση 25 Ιανουαρίου, 2022]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #3263 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.9 / 5.0 (199 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #614 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #289 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #44 
 • #1514 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (782 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #932 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #12 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate Universities
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2021]
 • #58 
 • #2737 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (181 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #2079 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #74 
 • #6494 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (472 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #2216 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #51 
 • #355 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #67 
 • #4893 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#64

Quest University Canada

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (152 αξιολογήσεις)
 • #49 
 • #2195 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #85 
 • #9574 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (200 αξιολογήσεις)
 • #55 
 • #2458 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #73 
 • #6312 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
 • #57 
 • #2929 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (688 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #64 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #13 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate Universities
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2021]
 • #71 
 • #6194 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #105 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #90 
 • #10742 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #132 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #66 
 • #4309 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΚαναδάςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +1

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  40%
 • Μεταρρυθμισμένος Προτεστανισμός (Ηνωμένη Εκκλησία του Καναδά)  5%
 • Αγγλικανισμός  4%
 • Ισλάμ  3%
 • Βαπτισμός  2%
 • Άλλος Προτεσταντισμός  4%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  24%
 • Άλλες θρησκείες: Ινδουϊσμός, Σιχισμός, Ορθοδοξία, Βουδισμός  18%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Καναδάς:
 • 1. Τορόντο: 2,600,000
 • 2. Μόντρεαλ: 1,600,000
 • 3. Κάλγκαρι: 1,000,000
 • 4. Οττάβα: 810,000
 • 5. Έντμοντον: 710,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Καναδάς:

Toronto Pearson International Airport (YYZ): 47.130.358 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 16χλμ. από Τορόντο κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Καναδάς

google static map google map control google map control

University of Toronto βρίσκεται στη θέση #1 σε Καναδάς στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Καναδάς University of Toronto βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 39 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Toronto έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το McGill University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το McGill University περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of British Columbia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of British Columbia περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of British Columbia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of British Columbia περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU North America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

RUY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities:
Συνολικά Έσοδα από Επιχορηγούμενη Έρευνα 20%
Ένταση Έρευνας ανά Τμήμα 20%
Συνολικός Αριθμός Δημοσιεύσεων 20%
Ένταση Δημοσιεύσεων 20%
Επιρροή Δημοσιεύσεων 10%
Ερευνητική Ένταση ανά Απόφοιτο 10%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Rogers Digital Media

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings:
Φοιτητές 28%
Τμήμα 24%
Πόροι 20%
Φήμη 15%
Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate Universities:
Φοιτητές 28%
Τμήμα 24%
Πόροι 20%
Φήμη 15%
Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings - Medical Doctoral Universities:
Φοιτητές 28%
Τμήμα 24%
Πόροι 20%
Φήμη 15%
Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Tillburg University

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Tilburg University Economics Ranking:
Η κατάταξη βασίζεται σε 35 περιοδικά.
Περιοδικά (πηγή) https://econtop.uvt.nl/journals.php

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής