Πανεπιστήμια σε Καναδάς
- Κατάταξη & Κριτικές -

Καναδάς
90 από 101
 • Πανεπιστήμια σε Καναδάς
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
28
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Καναδάς
 • (22 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
27
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Καναδάς
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Καναδάς

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Καναδάς

---
#3 
University of Toronto
---
#3 
University of Toronto
---
#4 
University of Toronto
---
#5 
University of Toronto
Στατιστική
#10 
University of Toronto
---
#12 
University of British Columbia
Γεωργία
#18 
University of British Columbia
Σκανδιναβικές Γλώσσες
#18 
University of Toronto
---
#30 
Emily Carr University of Art and Design
---
#48 
University of British Columbia

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Καναδάς2021

#1

University of Toronto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1395 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #18 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #25 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #15 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of British Columbia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1315 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #34 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #45 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #44 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

McGill University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (832 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #40 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #31 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #80 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

McMaster University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #69 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #144 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #183 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

University of Montréal
Université de Montréal

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (697 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #73 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #118 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #180 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University of Alberta

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1481 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #131 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #119 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #87 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of Waterloo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (750 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #166 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #176 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

University of Calgary

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (653 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #200 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #246 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #141 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Queen's University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (902 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #246 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #16 
 • #319 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

University of Ottawa

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (699 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #145 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #279 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #212 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Dalhousie University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (285 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #291 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #14 
 • #290 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

Simon Fraser University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1034 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #323 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #283 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

University of Victoria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (420 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #370 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #19 
 • #366 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Laval University
Université Laval

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (545 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #420 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #15 
 • #291 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

York University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (1263 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #531 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #21 
 • #399 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

University of Saskatchewan

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (394 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #465 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #17 
 • #341 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

University of Guelph

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (382 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #571 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #18 
 • #352 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

University of Manitoba

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (763 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #20 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #12 
 • #287 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

Carleton University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (809 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #18 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #22 
 • #400 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

Memorial University of Newfoundland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (233 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #21 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #27 
 • #441 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

Ryerson University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (659 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #24 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #29 
 • #463 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

University of Windsor

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (864 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #23 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #33 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#23

University of Québec
Université du Québec

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (551 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #13 
 • #290 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#24

Lakehead University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (281 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #39 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #1254 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#25

University of Regina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (423 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #42 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #902 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#26

University of Sherbrooke
Université de Sherbrooke

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #20 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #763 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#27

Fredericton, University of New Brunswick

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #30 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #959 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#28

University of Northern British Columbia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (152 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #54 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #1108 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#29

University of Lethbridge

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #46 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #1470 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#30

University of Québec at Montréal
Université du Québec à Montréal UQÀM

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (1005 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #416 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #651 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #23 
 • #785 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#31

Wilfrid Laurier University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (522 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #1271 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #33 
 • #1206 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#32

Trent University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (255 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #1436 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #28 
 • #1058 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#33

Laurentian University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (342 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #1348 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #38 
 • #1376 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#34

University of Ontario Institute of Technology
Ontario Tech

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (433 αξιολογήσεις)
 • #32 
 • #532 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #1098 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #60 
 • #4016 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#35

Polytechnic School of Montreal
École Polytechnique de Montréal

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (223 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #440 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #799 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #26 
 • #790 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#36

Brock University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (416 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #525 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #1204 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #26 
 • #993 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#37

School of Higher Technology - University of Quebec
École de technologie supérieure - Université du Québec

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (509 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #449 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #1298 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #45 
 • #1980 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#38

University of Quebec at Trois-Rivieres
Université du Québec à Trois-Rivières

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #1518 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #36 
 • #1644 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#39

University of Québec at Chicoutimi
Université du Québec à Chicoutimi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #1334 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #40 
 • #1927 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#40

Saint Mary's University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (181 αξιολογήσεις)
 • #41 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #1645 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #37 
 • #1645 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#41

University of Prince Edward Island

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (177 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #1569 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #42 
 • #1944 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]


#42

University of Québec at Rimouski
Université du Québec à Rimouski UQAR

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #1356 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #51 
 • #2641 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#43

University of Winnipeg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (328 αξιολογήσεις)
Card image

 • #52 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #2265 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #38 
 • #1809 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#44

Acadia University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #2171 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #41 
 • #1941 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

 • #51 
 • #582 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #1937 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #49 
 • #2434 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#46

Royal Military College of Canada

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (59 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #1956 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #42 
 • #1958 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#47

Brandon University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (126 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #1748 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #55 
 • #2993 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#48

Athabasca University

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.9 / 5.0 (199 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #614 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #2360 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #50 
 • #2562 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#49

Concordia University
Université Concordia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (423 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #429 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #589 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #9 
 • #10 
MacLeans University Rankings
[Δημοσίευση 08 Οκτωβρίου, 2020]


#50

MacEwan University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (341 αξιολογήσεις)
Card image

 • #60 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #49 
 • #2341 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #22 
 • #119 
World University Ranking 2020 - US & Canada
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#51

St. Francis Xavier University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #57 
 • #3650 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #41 
 • #1909 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#52

University of Moncton

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #3667 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #46 
 • #2276 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#53

University of Québec in Abitibi-Témiscamingue
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #59 
 • #3917 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #47 
 • #2361 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#54

University of Québec in Outaouais
Université du Québec en Outaouais

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #4181 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #48 
 • #2369 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#55

National Institute of Scientific Research
Institut National de la Recherche Scientifique

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #422 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #889 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]
 • #24 
 • #25 
Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Δημοσίευση 08 Δεκεμβρίου, 2020]

#56

Northern Ontario School of Medicine

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #3263 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#57

Thompson Rivers University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (364 αξιολογήσεις)
Card image

 • #56 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #70 
World University Ranking 2020 - US & Canada
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #47 
 • #1808 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#58

Mount Royal University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (592 αξιολογήσεις)
Card image

 • #58 
 • #614 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #2960 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #30 
 • #134 
World University Ranking 2020 - US & Canada
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#59

Mount Saint Vincent University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
Card image

 • #59 
 • #616 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #2980 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #18 
 • #18 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate universities
[Δημοσίευση 08 Οκτωβρίου, 2020]

#60

Bishop's University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (782 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #1039 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #7 
 • #7 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate universities
[Δημοσίευση 08 Οκτωβρίου, 2020]
 • #58 
 • #2737 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#61

Algoma University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (200 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #2175 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #71 
 • #6312 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#62

Trinity Western University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (151 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #2693 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #65 
 • #3704 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#63

Nipissing University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #3503 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #52 
 • #2767 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #15 
 • #15 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate universities
[Δημοσίευση 08 Οκτωβρίου, 2020]

#64

Kwantlen Polytechnic University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (273 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #3279 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #10 
 • #79 
World University Ranking 2020 - US & Canada
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #70 
 • #5381 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#65

Vancouver Island University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (472 αξιολογήσεις)
Card image

 • #54 
 • #3367 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #67 
 • #4893 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#66

Aurora College

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
 • #56 
 • #3610 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#67

St. Thomas University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #14 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate universities
[Δημοσίευση 08 Οκτωβρίου, 2020]

#68

Northern Alberta Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (370 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #13 
World University Ranking 2020 - US & Canada
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #74 
 • #6796 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#69

British Columbia Institute of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #44 
World University Ranking 2020 - US & Canada
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #66 
 • #4309 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#70

Cape Breton University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (359 αξιολογήσεις)
Card image

 • #104 
 • #19 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate universities
[Δημοσίευση 08 Οκτωβρίου, 2020]
 • #60 
 • #2852 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΚαναδάςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +1

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  40%
 • Μεταρρυθμισμένος Προτεστανισμός (Ηνωμένη Εκκλησία του Καναδά)  5%
 • Αγγλικανισμός  4%
 • Ισλάμ  3%
 • Βαπτισμός  2%
 • Άλλος Προτεσταντισμός  4%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  24%
 • Άλλες θρησκείες: Ινδουϊσμός, Σιχισμός, Ορθοδοξία, Βουδισμός  18%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Καναδάς:
 • 1. Τορόντο: 2,600,000
 • 2. Μόντρεαλ: 1,600,000
 • 3. Κάλγκαρι: 1,000,000
 • 4. Οττάβα: 810,000
 • 5. Έντμοντον: 710,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Καναδάς:

Toronto Pearson International Airport (YYZ): 47.130.358 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 16χλμ. από Τορόντο κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Καναδάς

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of Toronto βρίσκεται στη θέση #1 σε Καναδάς στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Καναδάς University of Toronto βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 38 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Toronto έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of British Columbia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of British Columbia περιλαμβάνεται.

Το University of British Columbia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Γεωργία (Γεωργία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of British Columbia περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Μηχανική (Σκανδιναβικές Γλώσσες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το Emily Carr University of Art and Design έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Emily Carr University of Art and Design περιλαμβάνεται.

Το University of British Columbia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of British Columbia περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU North America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

RUY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities:
Συνολικά Έσοδα από Επιχορηγούμενη Έρευνα 20%
Ένταση Έρευνας ανά Τμήμα 20%
Συνολικός Αριθμός Δημοσιεύσεων 20%
Ένταση Δημοσιεύσεων 20%
Επιρροή Δημοσιεύσεων 10%
Ερευνητική Ένταση ανά Απόφοιτο 10%

μεθοδολογία προβολής

Rogers Digital Media

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings:
Φοιτητές 28%
Τμήμα 24%
Πόροι 20%
Φήμη 15%
Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate universities:
Φοιτητές 28%
Τμήμα 24%
Πόροι 20%
Φήμη 15%
Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings - Medical Doctoral universities:
Φοιτητές 28%
Τμήμα 24%
Πόροι 20%
Φήμη 15%
Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής