Πανεπιστήμια σε Καναδάς
- Κατάταξη & Κριτικές -

Καναδάς
90 από 102
 • Πανεπιστήμια σε Καναδάς
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
50
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Καναδάς
 • (43 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
48
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Καναδάς
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Καναδάς

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Καναδάς

---
#3 
University of Toronto
---
#3 
University of Toronto
---
#3 
University of British Columbia
---
#6 
McGill University
---
#6 
University of Toronto
---
#8 
University of Montréal
---
#10 
University of Toronto
Στατιστική
#11 
University of Toronto
---
#11 
University of Toronto
---
#15 
University of Toronto

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Καναδάς2022

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1395 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #18 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #34 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #16 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1315 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #37 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #47 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #43 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (832 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #44 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #31 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #80 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #80 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #152 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #7 
 • #183 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1481 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #125 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #110 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #84 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (697 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #88 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #116 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #8 
 • #184 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (750 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #154 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #153 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (575 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #172 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #9 
 • #196 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (653 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #242 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #5 
 • #124 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (902 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #246 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #16 
 • #299 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (699 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #162 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #237 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #10 
 • #199 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (285 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #308 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #13 
 • #270 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1034 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #328 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #12 
 • #267 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (545 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #433 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #15 
 • #272 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (420 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #359 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #19 
 • #350 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (1269 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #456 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #20 
 • #357 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (763 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #14 
 • #270 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (382 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #17 
 • #320 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (394 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #473 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #18 
 • #321 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (423 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #21 
 • #382 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (812 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #22 
 • #386 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #30 
 • #466 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (233 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #24 
 • #403 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (864 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #31 
 • #482 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (659 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #26 
 • #431 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (423 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #29 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #38 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#27

University of Québec at Montréal
Université du Québec à Montréal UQÀM

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (1005 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #571 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #25 
 • #417 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #23 
 • #696 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (433 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #489 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #28 
 • #1063 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #23 
 • #387 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #24 
 • #804 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (152 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #31 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #56 
 • #554 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (281 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #33 
 • #501 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #32 
 • #1279 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #40 
 • #523 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #46 
 • #2129 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (416 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #36 
 • #506 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #33 
 • #1306 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #42 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #37 
 • #1569 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (509 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #438 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #30 
 • #1228 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #33 
 • #1408 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (522 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #31 
 • #1247 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #30 
 • #1195 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #441 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #26 
 • #946 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]
 • #25 
 • #25 
Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Δημοσίευση 25 Ιανουαρίου, 2022]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (342 αξιολογήσεις)
Card image

 • #58 
 • #562 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #34 
 • #1326 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #37 
 • #1664 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (223 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #449 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #26 
 • #842 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #258 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (255 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #505 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #35 
 • #1497 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #34 
 • #1458 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#41

University of Quebec at Trois-Rivieres
Université du Québec à Trois-Rivières

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #36 
 • #1544 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #38 
 • #1704 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (472 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #53 
 • #355 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #67 
 • #5254 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (782 αξιολογήσεις)
 • #39 
 • #521 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #12 
 • #12 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate Universities
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2021]
 • #60 
 • #2760 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (59 αξιολογήσεις)
Card image

 • #52 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #42 
 • #42 
Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Δημοσίευση 25 Ιανουαρίου, 2022]
 • #63 
 • #3409 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (341 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #575 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #3 
 • #97 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #53 
 • #2284 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (359 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #113 
 • #19 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate Universities
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2021]
 • #61 
 • #2781 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (364 αξιολογήσεις)
Card image

 • #60 
 • #571 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #44 
 • #301 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #48 
 • #1784 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #17 
 • #17 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate Universities
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2021]
 • #59 
 • #2735 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#49

University of Québec at Chicoutimi
Université du Québec à Chicoutimi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #41 
 • #1965 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]
 • #41 
 • #1997 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (181 αξιολογήσεις)
 • #59 
 • #566 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #39 
 • #1800 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]
 • #42 
 • #2001 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (177 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #507 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #40 
 • #1948 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #46 
 • #46 
Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Δημοσίευση 25 Ιανουαρίου, 2022]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (328 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #554 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #40 
 • #1871 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]
 • #44 
 • #2103 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#53

University of Québec at Rimouski
Université du Québec à Rimouski UQAR

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #53 
 • #2580 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #32 
Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Δημοσίευση 25 Ιανουαρίου, 2022]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #48 
 • #2239 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #118 
 • #50 
Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Δημοσίευση 25 Ιανουαρίου, 2022]

 • #49 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #52 
 • #2498 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #2 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate Universities
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2021]

#56

University of Québec in Abitibi-Témiscamingue
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #50 
 • #2434 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #36 
 • #36 
Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Δημοσίευση 25 Ιανουαρίου, 2022]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #49 
 • #2420 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #45 
 • #45 
Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Δημοσίευση 25 Ιανουαρίου, 2022]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #539 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #47 
 • #2159 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #62 
 • #3108 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#59

University of Québec in Outaouais
Université du Québec en Outaouais

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
Card image

 • #54 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #51 
 • #2442 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #48 
 • #48 
Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities
[Δημοσίευση 25 Ιανουαρίου, 2022]

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.9 / 5.0 (199 αξιολογήσεις)
 • #57 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #54 
 • #2760 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #42 
 • #289 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (592 αξιολογήσεις)
Card image

 • #62 
 • #581 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #56 
 • #2917 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #195 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (126 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #55 
 • #2897 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #18 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate Universities
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #57 
 • #2954 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #16 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate Universities
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2021]

#64

University of British Columbia - Okanagan

 • #45 
 • #2123 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (688 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #64 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #75 
 • #6956 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #13 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate Universities
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2021]
 • #71 
 • #5761 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #105 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #87 
 • #9735 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #132 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #65 
 • #3868 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (370 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #139 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #77 
 • #7040 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (396 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #229 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #70 
 • #5720 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

ΚαναδάςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +1

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  40%
 • Μεταρρυθμισμένος Προτεστανισμός (Ηνωμένη Εκκλησία του Καναδά)  5%
 • Αγγλικανισμός  4%
 • Ισλάμ  3%
 • Βαπτισμός  2%
 • Άλλος Προτεσταντισμός  4%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  24%
 • Άλλες θρησκείες: Ινδουϊσμός, Σιχισμός, Ορθοδοξία, Βουδισμός  18%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Καναδάς:
 • 1. Τορόντο: 2,600,000
 • 2. Μόντρεαλ: 1,600,000
 • 3. Κάλγκαρι: 1,000,000
 • 4. Οττάβα: 810,000
 • 5. Έντμοντον: 710,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Καναδάς:

Toronto Pearson International Airport (YYZ): 47.130.358 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 16χλμ. από Τορόντο κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Καναδάς

google static map google map control google map control

University of Toronto βρίσκεται στη θέση #1 σε Καναδάς στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 123 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Καναδάς University of British Columbia βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 54 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of British Columbia έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of British Columbia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of British Columbia περιλαμβάνεται.

Το McGill University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το McGill University περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of Montréal έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Montréal περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of British Columbia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of British Columbia περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Το University of Toronto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καναδάς για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Toronto περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU North America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

RUY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities:
Συνολικά Έσοδα από Επιχορηγούμενη Έρευνα 20%
Ένταση Έρευνας ανά Τμήμα 20%
Συνολικός Αριθμός Δημοσιεύσεων 20%
Ένταση Δημοσιεύσεων 20%
Επιρροή Δημοσιεύσεων 10%
Ερευνητική Ένταση ανά Απόφοιτο 10%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Rogers Digital Media

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings:
Φοιτητές 28%
Τμήμα 24%
Πόροι 20%
Φήμη 15%
Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate Universities:
Φοιτητές 28%
Τμήμα 24%
Πόροι 20%
Φήμη 15%
Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings - Medical Doctoral Universities:
Φοιτητές 28%
Τμήμα 24%
Πόροι 20%
Φήμη 15%
Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής