Πανεπιστήμια σε Φρέντρικτον, Καναδάς
- Κατάταξη & Κριτικές -

3 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Φρέντρικτον
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
36
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Φρέντρικτον
 • (32 ίδρυμα και4 κατατάξεις θέματος)
5
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Φρέντρικτον
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Φρέντρικτον

--- THE World University Rankings by Subject
#201 
Fredericton, University of New Brunswick
--- THE World University Rankings by Subject
#201 
Fredericton, University of New Brunswick
--- QS World University Rankings By Subject
#301 
Fredericton, University of New Brunswick
--- THE World University Rankings by Subject
#401 
Fredericton, University of New Brunswick
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#483 
Fredericton, University of New Brunswick
--- THE World University Rankings by Subject
#501 
Fredericton, University of New Brunswick

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Φρέντρικτον, Καναδάς2022

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #23 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #30 
 • #466 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #13 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate Universities
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2021]
 • #72 
 • #5761 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #105 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #88 
 • #9735 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#4

Sandermoen School of Business, University of Fredericton

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)

ΦρέντρικτονΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

: Prince Edward Island,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Φρέντρικτον

google static map google map control google map control

Φοιτητική Ζωή: Φρέντρικτον.

 • The City of Saint John
  1/1

Fredericton, University of New Brunswick βρίσκεται στη θέση #1 σε Φρέντρικτον στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 134 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Φρέντρικτον Fredericton, University of New Brunswick βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 39 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Fredericton, University of New Brunswick έχει περαστεί σε λίστα

Το Fredericton, University of New Brunswick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φρέντρικτον για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fredericton, University of New Brunswick περιλαμβάνεται.

Το Fredericton, University of New Brunswick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φρέντρικτον για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fredericton, University of New Brunswick περιλαμβάνεται.

Το Fredericton, University of New Brunswick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φρέντρικτον για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fredericton, University of New Brunswick περιλαμβάνεται.

Το Fredericton, University of New Brunswick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φρέντρικτον για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fredericton, University of New Brunswick περιλαμβάνεται.

Το Fredericton, University of New Brunswick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φρέντρικτον για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fredericton, University of New Brunswick περιλαμβάνεται.

Το Fredericton, University of New Brunswick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φρέντρικτον για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fredericton, University of New Brunswick περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

RUY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities:
Συνολικά Έσοδα από Επιχορηγούμενη Έρευνα 20%
Ένταση Έρευνας ανά Τμήμα 20%
Συνολικός Αριθμός Δημοσιεύσεων 20%
Ένταση Δημοσιεύσεων 20%
Επιρροή Δημοσιεύσεων 10%
Ερευνητική Ένταση ανά Απόφοιτο 10%

μεθοδολογία προβολής

Rogers Digital Media

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings:
Φοιτητές 28%
Τμήμα 24%
Πόροι 20%
Φήμη 15%
Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate Universities:
Φοιτητές 28%
Τμήμα 24%
Πόροι 20%
Φήμη 15%
Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής