Πανεπιστήμια σε Φρέντρικτον, Καναδάς
- Κατάταξη & Κριτικές -

3 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Φρέντρικτον
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
12
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Φρέντρικτον
 • (8 ίδρυμα και4 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Φρέντρικτον
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Φρέντρικτον

---
#301 
Fredericton, University of New Brunswick
---
#401 
Fredericton, University of New Brunswick
---
#451 
Fredericton, University of New Brunswick
---
#483 
Fredericton, University of New Brunswick

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Φρέντρικτον, Καναδάς2021

#1

Fredericton, University of New Brunswick

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #30 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #959 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#2

St. Thomas University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #14 
MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate universities
[Δημοσίευση 08 Οκτωβρίου, 2020]

#3

Yorkville University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #87 
 • #10742 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Sandermoen School of Business

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)

ΦρέντρικτονΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

: Prince Edward Island,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Φρέντρικτον

google static map google map control google map control

Φοιτητική Ζωή: Φρέντρικτον.

 • The City of Saint John
  1/1

Συχνές ερωτήσεις

Fredericton, University of New Brunswick βρίσκεται στη θέση #1 σε Φρέντρικτον στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Φρέντρικτον Fredericton, University of New Brunswick βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 15 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Fredericton, University of New Brunswick έχει περαστεί σε λίστα

Το Fredericton, University of New Brunswick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φρέντρικτον για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fredericton, University of New Brunswick περιλαμβάνεται.

Το Fredericton, University of New Brunswick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φρέντρικτον για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fredericton, University of New Brunswick περιλαμβάνεται.

Το Fredericton, University of New Brunswick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φρέντρικτον για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fredericton, University of New Brunswick περιλαμβάνεται.

Το Fredericton, University of New Brunswick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φρέντρικτον για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Fredericton, University of New Brunswick περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities:
Συνολικά Έσοδα από Επιχορηγούμενη Έρευνα 20%
Ένταση Έρευνας ανά Τμήμα 20%
Συνολικός Αριθμός Δημοσιεύσεων 20%
Ένταση Δημοσιεύσεων 20%
Επιρροή Δημοσιεύσεων 10%
Ερευνητική Ένταση ανά Απόφοιτο 10%

μεθοδολογία προβολής

Rogers Digital Media

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings:
Φοιτητές 28%
Τμήμα 24%
Πόροι 20%
Φήμη 15%
Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings - Primarily Undergraduate universities:
Φοιτητές 28%
Τμήμα 24%
Πόροι 20%
Φήμη 15%
Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής