Πανεπιστήμια σε Οττάβα, Καναδάς
- Κατάταξη & Κριτικές -

Οττάβα
3 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Οττάβα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
30
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Οττάβα
 • (24 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
19
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Οττάβα
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Οττάβα

---
#25 
University of Ottawa
Δημόσια Υγεία
#42 
University of Ottawa
Κοινωνικές επιστήμες
#47 
University of Ottawa
---
#50 
University of Ottawa
---
#51 
University of Ottawa
---
#51 
Carleton University
---
#63 
University of Ottawa
---
#104 
Carleton University
---
#127 
Carleton University
---
#151 
Carleton University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Οττάβα, Καναδάς2022

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (699 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #162 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #230 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #199 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (812 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #386 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#3

Ottawa University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image

 • #733 
 • #758 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #704 
 • #729 
Payscale College Salary Report - Best Universities (All Alumni)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #1202 
 • #7351 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image


ΟττάβαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 813000

: Ontario,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Οττάβα

google static map google map control google map control

University of Ottawa βρίσκεται στη θέση #1 σε Οττάβα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Οττάβα University of Ottawa βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 32 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Ottawa έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Ottawa έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Οττάβα για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Ottawa περιλαμβάνεται.

Το University of Ottawa έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Οττάβα για Ιατρική & Υγεία (Δημόσια Υγεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Ottawa περιλαμβάνεται.

Το University of Ottawa έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Οττάβα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Ottawa περιλαμβάνεται.

Το University of Ottawa έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Οττάβα για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Ottawa περιλαμβάνεται.

Το University of Ottawa έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Οττάβα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Ottawa περιλαμβάνεται.

Το Carleton University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Οττάβα για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Carleton University περιλαμβάνεται.

Το University of Ottawa έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Οττάβα για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Ottawa περιλαμβάνεται.

Το Carleton University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Οττάβα για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Carleton University περιλαμβάνεται.

Το Carleton University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Οττάβα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Carleton University περιλαμβάνεται.

Το Carleton University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Οττάβα για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Carleton University περιλαμβάνεται.

Το University of Ottawa έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Οττάβα για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Ottawa περιλαμβάνεται.

Το University of Ottawa έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Οττάβα για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Ottawa περιλαμβάνεται.

Το University of Ottawa έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Οττάβα για Γεωργία (Γεωργία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Ottawa περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU North America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Payscale

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

RUY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Research Infosource: Canada's Top 50 Research Universities:
Συνολικά Έσοδα από Επιχορηγούμενη Έρευνα 20%
Ένταση Έρευνας ανά Τμήμα 20%
Συνολικός Αριθμός Δημοσιεύσεων 20%
Ένταση Δημοσιεύσεων 20%
Επιρροή Δημοσιεύσεων 10%
Ερευνητική Ένταση ανά Απόφοιτο 10%

μεθοδολογία προβολής

Rogers Digital Media

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings:
Φοιτητές 28%
Τμήμα 24%
Πόροι 20%
Φήμη 15%
Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings - Medical Doctoral Universities:
Φοιτητές 28%
Τμήμα 24%
Πόροι 20%
Φήμη 15%
Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής