Ισπανικές Σπουδές Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Spanish studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Γλωσσικές σπουδές με αγγλικά και ισπανικά (Q30-ES) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Ισπανικές Σπουδές MA (Res) - Online Πανεπιστήμιο του Birmingham
(University of Birmingham)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Διοίκηση επιχειρήσεων και ισπανικά (R55-SPA) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Γλωσσικές σπουδές με γαλλικά και ισπανικά (Q30-FS) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Γλωσσικές σπουδές με γερμανικά και ισπανικά (Q30-GS) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διοίκηση επιχειρήσεων και ισπανικά (W86-SPA) DipHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και ισπανικά (R56-SPA) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και Ισπανικά (W87-SPA) DipHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διοίκηση επιχειρήσεων και ισπανικά (T45-SPA) CertHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και ισπανικά (T46-SPA) CertHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Σχετικά θέματα - online προγράμματα σπουδών:
 • What Jobs Can you Get When You Know Spanish? | What Job Can I do With Foreign Language Skills?​
  1/4
 • How I'm Learning Spanish | Spanish Major Post-Grad
  2/4
 • BYU Spanish & Sociology Double Major & Master of Trick Shots
  3/4
 • Students' experiences. Center for Hispanic Studies - URV
  4/4

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ισπανικές Σπουδές:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Research - MA (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Certificate of Higher Education - CertHE

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.