Αμερικανικές Σπουδές Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (American studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Canterbury Christ Church University 92% 2% 10% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 92% 2% 10% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 62% 5% 0% £18500 144 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 93% 0% 25% £14500 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 77% 3% 20% £18500 144 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 95% 5% 12% £16000 107 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 3% 8% £19300 146 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 95% 5% 12% £16000 107 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 93% 2% 5% £20000 126 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 5% 10% £14020 97 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 82% 0% 4% £20000 130 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 75% 1% 0% £12750 114 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 5% 10% £16050 97 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 75% 1% 0% £12750 114 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 76% 5% 5% £18500 145 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 94% 5% 6% £20500 185 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 81% 5% 10% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 76% 2% 6% £18500 141 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 95% 0% 9% £15850 116 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 1% 5% £20000 135 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 92% 5% 10% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 3% 10% £16050 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 3% 10% £14020 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 86% 0% 10% £14500 95 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 5% 10% £16850 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 5% 10% £16850 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 151 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 10% 10% £14560 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 94% 5% 10% £14300 123 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 94% 5% 10% £19300 123 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 10% 10% £14560 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 71% 5% 0% £23300 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 84% 5% 10% £14500 91 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 90% 0% 18% £12750 98 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 83% 5% 5% £18500 134 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 95% 5% 10% £16000 112 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 90% 0% 18% £12750 98 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 62% 0% 4% £20000 127 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 5% £16850 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 5% £16850 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 5% £16850 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 5% £16850 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 10% £16850 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 5% £16850 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 5% £16850 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 5% £16850 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 87% 0% 8% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 87% 0% 8% £19500 101 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 87% 0% 8% £16100 101 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 10% £14500 104 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 95% 5% 10% £16000 100 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 73% 0% 15% £17100 £18000 142 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 5% 10% £14020 93 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 65% 5% 10% £12750 111 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 92% 15% 10% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 55% 10% 5% £15500 112 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 55% 10% 5% £14500 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 100% 0% 5% £14800 149 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 85% 0% 5% £18500 131 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 5% 10% £16050 93 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 100% 0% 5% £14800 149 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 92% 15% 10% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 5% 10% £14020 93 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 95% 5% 10% £16000 100 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 65% 5% 10% £12750 111 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 82% 0% 4% £20000 131 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 5% 4% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 5% 4% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 3% - 194 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 3% - 194 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 15% 4% - 186 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 15% 4% - 186 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 192 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 192 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 4% - 186 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 4% - 186 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 5% 1% - 191 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 5% 1% - 191 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 192 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 192 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 5% £14020 80 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 5% - 80 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - 5% - 80 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 5% 6% - 185 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 5% 6% - 185 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 85% 2% 0% - 123 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 75% 5% 7% - 129 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 95% 0% 9% - 116 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 91% 3% 3% - 155 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 52% - 15% £14020 91 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 3% 10% - 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 14% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 14% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 5% 0% - 198 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 5% 0% - 198 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 4% - 186 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 4% - 186 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 95% 5% 12% - 107 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 95% 5% 12% - 107 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 198 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 0% - 161 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 10% - 191 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 10% - 191 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 0% - 201 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 0% - 201 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 0% - 205 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 15% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 182 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 185 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 185 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 94% 0% 5% - 196 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 80% 0% 0% - 134 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 81% 15% 10% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Stirling 94% 5% 0% - 164 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 5% - 105 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 68% 0% 0% - 138 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 72% 5% 5% - 155 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 84% 5% 10% - 138 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 95% 5% 0% - 126 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 85% 0% 0% - 126 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 64% 4% 5% - 154 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 82% 10% 8% - 117 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 87% 0% 8% - 101 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 87% 0% 8% - 101 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 0% 8% - 101 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 87% 0% 8% - 101 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 87% 0% 8% - 101 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 87% 0% 8% - 101 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 87% 0% 8% - 101 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 87% 0% 8% - 101 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 84% 1% 10% - 125 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London - - - £14750 - Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 95% 5% 10% - 100 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 65% 0% 10% - 130 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 5% 10% - 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London - - - £14750 - Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 84% 1% 10% - 125 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London - - - £14750 - Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 5% 10% - 93 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
7 Αμερικανικές Σπουδές Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • American Studies at the University of Kent
  1/2
 • American Studies
  2/2

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
77 /100
Απάντησαν 1057 φοιτητές Αμερικανικές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Αμερικανικές Σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21500 £21000 £25500
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18000 - £25000 £16000 - £26000 £19500 - £32000

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22700 £23824 £28375
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17800 - £25300 £17765 - £28471 £22875 - £35500

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Αμερικανικές Σπουδές

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Αμερικανικές Σπουδές που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Αμερικανικές Σπουδές

 • Λογιστική και Τραπεζική
 • Εταιρείες διαφήμισης, μάρκετινγκ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Κοινότητες
 • Διαχείριση εκδηλώσεων
 • Ταινίες, τηλεόραση και ΜΜΕ
 • Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Τοπική και εθνική κυβέρνηση
 • Συμβουλευτικές εταιρείες διαχείρισης
 • Μουσεία και γκαλερί
 • Οργανισμοί δημοσίων σχέσεων
 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Οργανισμοί λιανικού εμπορίου

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Αμερικανικές Σπουδές που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Αμερικανικές Σπουδές (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Αμερικανικές Σπουδές από University of Hull

20% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
15% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
10% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
10% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Αμερικανικές Σπουδές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Αμερικανικές Σπουδές.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Αμερικανικές Σπουδές:
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Languages - MLang
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Arts - MA
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Master of Studies - MSt
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Research - MRes
 • Master of Research - MA (Res)

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Αμερικανικές Σπουδές ήταν £21500 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £21000 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £255005 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Αμερικανικές σπουδές (με έτος θεμελίωσης) στο University of Hull έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.