Γερμανικές Σπουδές Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (German studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 4% £23100 179 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 2% £23300 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 4% 2% £79290 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 77% 2% 1% £19000 151 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 5% 1% £79290 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 65% 4% 1% £19700 136 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 86% 0% 0% £19450 143 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 0% 3% £23100 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 2% £79290 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 2% 3% £19450 132 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £79290 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 174 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 0% 10% £19300 144 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 173 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 4% 0% £19600 149 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 4% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 167 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 2% 2% £19450 137 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 66% 5% 0% £19200 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 0% 10% £19300 154 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 152 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 0% 2% £23100 184 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 152 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 0% 10% £19300 154 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 83% 5% 9% £19600 146 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 83% 5% 9% £15000 146 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 83% 5% 9% £15000 146 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 83% 0% 0% £15384 £16000 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 79% 0% 5% £15384 £16000 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 74% 5% 9% £15150 109 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 74% 5% 9% £15150 109 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 74% 5% 9% £15150 109 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 74% 5% 9% £15150 109 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 158 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 67% 5% 0% £19450 166 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 90% 5% 5% £14300 125 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 0% 0% £15150 126 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 0% 0% £15150 126 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 0% 0% £15150 126 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 0% 0% £15150 126 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 152 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 71% 0% 0% £19450 132 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 86% 0% 0% £19600 148 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 152 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 10% £23300 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 84% 2% 3% £21450 £22520 157 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 2% £79290 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 86% 0% 1% £15384 £16000 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 6% 8% £19300 160 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 75% 5% 10% £21900 133 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 7% £14300 106 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 0% £23100 177 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 78% 5% 5% £20100 165 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 0% £23300 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 2% 10% £19300 147 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 77% 0% 10% £20000 142 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 89% 2% 7% £14300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 5% 5% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 5% 5% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 5% 5% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 5% 5% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 5% 5% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 5% 5% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 5% 5% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 5% 5% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 5% 5% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 5% 5% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 100% 5% 0% £20370 193 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 100% 5% 0% £19500 193 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 5% 0% £19300 193 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 179 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 2% 5% £79290 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 2% 5% £79290 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 79% 0% 5% £15384 190 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 2% 5% £79290 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 179 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 172 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 87% 5% 5% £8190 180 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 77% 0% 5% £20000 146 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 77% 0% 0% £20000 145 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 10% 10% £14560 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 35% 1% 0% £19450 125 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 35% 1% 0% £19450 132 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 75% 0% 0% £19600 150 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 10% £23300 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 166 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 166 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 166 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 1% 0% £19450 148 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 10% £21260 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 77% 0% 5% £20000 137 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 0% 10% £19300 154 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 5% 20% - 186 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 67% 5% 4% - 185 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 93% 0% 5% - 175 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 83% 2% 8% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 6% 5% - 151 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 83% 6% 5% - 151 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 75% 0% 7% - 149 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 3% - 198 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 3% - 198 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 86% 15% 4% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 69% 1% 1% - 151 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 93% 0% 10% - 190 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 0% 10% - 190 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 82% 0% 0% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 82% 0% 0% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 4% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 4% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 0% 6% - 145 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 83% 6% 5% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 5% 1% - 195 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 0% - 197 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 83% 0% 15% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 5% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 94% 0% 5% - 164 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 76% 5% 10% - 164 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 0% 5% - 146 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 63% 0% 0% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 63% 0% 0% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 5% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 5% 6% - 189 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 5% 5% - 152 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 5% - 136 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 66% 5% 0% - 128 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 193 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 193 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 0% 5% - 154 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 93% 0% 5% - 147 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 75% 5% 0% - 203 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 4% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 4% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 80% 0% 4% - 190 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 83% 10% 15% - 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 69% 0% 0% - 201 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 82% 5% 5% - 140 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 193 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 193 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 77% 5% 5% - 143 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 83% 3% 5% - 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 83% 5% 9% - 146 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 83% 5% 9% - 146 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 83% 5% 9% - 146 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 83% 5% 9% - 146 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% - 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 9% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 9% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 74% 5% 9% - 109 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 74% 5% 9% - 109 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 203 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 69% 5% 15% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 0% 0% - 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 0% 0% - 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 0% - 201 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 0% 5% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 5% 5% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 71% 0% 0% - 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 0% 0% - 95 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 68% 0% 15% - 166 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 74% 0% 5% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 74% 0% 5% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 4% 4% - 155 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 0% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 0% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 3% 5% - 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 85% 10% 15% - 111 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 74% 0% 15% - 170 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 3% 5% - 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 3% 10% - 123 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 87% 2% 5% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 93% 0% 5% - 162 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 89% 2% 7% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 87% 5% 5% - 180 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% - 180 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 87% 5% 5% - 179 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 100% 5% 0% - 193 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 100% 5% 0% - 193 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 15% - 195 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 0% - 205 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 0% - 205 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 92% 4% 0% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 0% - 205 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 87% 5% 5% - 180 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 87% 5% 5% - 180 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 5% 5% - 180 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% - 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 87% 5% 5% - 180 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 87% 5% 5% - 180 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 76% 5% 10% - 164 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 38% 0% 15% - 180 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 63% 0% 15% - 172 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 68% 0% 15% - 166 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 81% 15% 10% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 78% 10% 10% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 35% 1% 0% - 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 7% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 35% 1% 0% - 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 0% 0% - 180 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 81% 15% 10% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 75% 0% 0% - 150 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 77% 5% 10% - 167 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 5% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 84% 0% 10% - 143 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 38% 0% 15% - 176 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 60% 0% 15% - 165 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 60% 0% 15% - 165 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 60% 0% 15% - 165 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 0% 5% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 0% 5% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 10% 8% - 128 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 0% 5% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 0% 5% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 5% 9% - 95 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 73% 5% 9% - 95 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 5% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
31 Γερμανικές Σπουδές Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Why I Chose German Studies
  1/4
 • Department of German
  2/4
 • 7 Most Demanded Jobs for Humanities / BA Hons Students in German Field || German Gyan - Nidhi Jain
  3/4
 • Bachelor of Arts (BA) - German Studies
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
72 /100
Απάντησαν 9450 φοιτητές Γερμανικές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Γερμανικές Σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23000 £24368 £27780
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20000 - £27000 £18303 - £31697 £20966 - £38000

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24000 £29000 £41500
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20000 - £28000 £24500 - £32500 £27500 - £55500

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Γερμανικές Σπουδές

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Γερμανικές Σπουδές που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Γερμανικές Σπουδές

 • Μεταφραστικές υπηρεσίες
 • Επιχειρησιακές Υπηρεσίες
 • Εργασία για φιλανθρωπικούς σκοπούς
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Μουσεία και Βιβλιοθήκες
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διδασκαλία
 • Τουρισμός
 • Μεταφορές και εφοδιαστική

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Γερμανικές Σπουδές που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Γερμανικές Σπουδές (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Γερμανικές Σπουδές από The University of Nottingham

20% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Επαγγελματίες διαχείρισης επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών έργων
10% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
5% Νομικοί επαγγελματίες
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Γερμανικές Σπουδές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Γερμανικές Σπουδές.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Γερμανικές Σπουδές:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Languages - MLang
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Master of Mathematics - MMath
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Graduate Diploma - Grad Dip
 • Master of Business - MBus
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Research - MA (Res)

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Γερμανικές Σπουδές ήταν £23000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £24368 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £277805 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Γερμανικά στο University of Bristol έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 12 ερωτηθέντες.