Γερμανικές Σπουδές Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (German studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
The University of Nottingham 59% 0% 5% £20000 148 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 0% £23300 182 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 66% 5% 10% £23300 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 100% 5% 0% £14300 125 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 59% 0% 0% £20000 143 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 53% 0% 10% £79290 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 84% 5% 5% £23100 188 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 80% 0% 0% £19600 150 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 53% 4% 10% £79290 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 74% 5% 10% £23300 182 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 76% 0% 5% £23100 192 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 56% 1% 1% £19700 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 84% 5% 5% £23100 175 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 66% 5% 10% £23300 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 90% 0% 15% £19450 127 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 53% 0% 10% £79290 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 53% 4% 10% £79290 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 66% 5% 10% £23300 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 5% 0% £19300 152 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 186 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 100% 0% 0% £20370 183 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 84% 5% 5% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 1% 0% £23100 202 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 88% 5% 10% £23300 180 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 186 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 90% 0% 15% £19450 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 90% 0% 15% £19450 149 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 62% 0% 15% £23100 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 1% £79290 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 90% 5% 10% £23300 186 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 1% £79290 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 186 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 89% 0% 0% £19600 148 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 84% 2% 5% £19300 164 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 88% 5% 10% £23300 180 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 53% 5% 10% £79290 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 53% 0% 10% £79290 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 84% 5% 10% £23100 184 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 82% 5% 10% £23300 184 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 74% 0% 5% £23300 193 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 81% 4% 1% £19000 154 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 59% 0% 15% £20000 149 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 186 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 66% 5% 10% £23300 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 91% 5% 10% £23300 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 53% 5% 10% £79290 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 84% 5% 5% £23100 188 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 84% 5% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 82% 5% 10% £23300 184 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 78% 0% 5% £19200 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 0% £79290 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 53% 0% 10% £79290 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 93% 5% 6% £14300 120 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 5% 3% £23100 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 90% 0% 0% £19450 129 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 1% 4% £19450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 72% 0% 0% £79290 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 76% 0% 0% £79290 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 84% 5% 5% £23100 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 10% £16850 110 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 5% 0% £19450 146 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 84% 5% 5% £23100 185 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 84% 5% 5% £23100 185 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 84% 0% 2% £19600 146 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 90% 0% 15% £19450 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 73% 2% 3% £19450 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 80% 0% 7% £21900 129 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £21260 180 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 81% 2% 3% £21450 £22520 150 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 59% 0% 5% £20000 137 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 5% 2% £23100 185 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 52% 0% 5% £23100 166 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 10% - 110 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 5% 15% - 124 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 2% 10% - 151 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 3% 10% - 156 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 88% 1% 2% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 80% 0% 10% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 66% 0% 10% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 85% 0% 10% - 160 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 74% 0% 10% - 164 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 54% 5% 10% - 116 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 54% 5% 10% - 116 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 100% 0% 5% - 153 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 6% 3% - 155 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 0% 10% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 0% 10% - 154 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 100% 0% 5% - 158 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 74% 5% 10% - 159 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 100% 0% 5% - 154 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 78% 0% 5% - 160 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 87% 5% 5% - 155 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 2% 6% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 74% 5% 10% - 159 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 78% 0% 1% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 85% 1% 0% - 170 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 81% 2% 2% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 62% 4% 6% - 134 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 67% 0% 0% - 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 0% 5% - 142 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 74% 5% 10% - 159 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 4% 3% - 161 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 69% 0% 5% - 162 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 74% 5% 10% - 159 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 80% 1% 1% - 155 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 5% 10% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 0% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% 0% 7% - 123 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 72% 10% 10% - 169 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 10% - 172 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 1% - 185 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 50% 5% 5% - 147 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 87% 3% 5% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 50% 5% 5% - 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 50% 5% 5% - 152 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 10% 10% - 189 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 0% 10% - 184 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 87% 3% 5% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 92% 10% 5% - 189 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 74% 5% 3% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 82% 3% 0% - 150 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 10% 10% - 205 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 90% 1% 4% - 193 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 10% 10% - 189 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 50% 5% 5% - 145 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 0% 10% - 200 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 95% 10% 10% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 3% 10% - 197 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 74% 10% 0% - 169 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 85% 5% 5% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 0% 10% - 200 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 87% 3% 5% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 50% 5% 5% - 148 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 86% 0% 10% - 160 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 87% 3% 5% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 10% 10% - 189 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 92% 10% 5% - 189 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 50% 5% 5% - 150 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 83% 10% 10% - 117 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 50% 5% 5% - 151 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 50% 5% 5% - 150 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 85% 0% 2% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 3% 10% - 197 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 71% 10% 0% - 131 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 72% 10% 10% - 169 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 90% 1% 4% - 193 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 5% 6% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 86% 0% 10% - 160 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 10% - 172 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 0% 0% - 190 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London - - - £23300 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York - - - £19600 - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £8190 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University - - - £15384 - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - £20100 - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University - - - £15384 £16000 - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - - - £14300 - Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - £19500 - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University - - - £15384 £16000 - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £15000 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London - - - £23300 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £15000 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University - - - £15384 £16000 - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland - - - - - Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - - - - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester - - - - - Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 84% 5% 5% - 188 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 84% 5% 5% - 188 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 84% 5% 5% - 188 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 84% 5% 5% - 188 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 84% 5% 5% - 188 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 84% 5% 5% - 188 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 84% 5% 5% - 188 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 84% 5% 5% - 188 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University - - - - - Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - - - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University - - - - - Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University - - - - - Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester - - - - - Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - - - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester - - - - - Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
31 Γερμανικές Σπουδές Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • 10 CAREER BENEFITS YOU WILL GET FROM LEARNING GERMAN
  1/4
 • Department of German
  2/4
 • 7 Most Demanded Jobs for Humanities / BA Hons Students in German Field || German Gyan - Nidhi Jain
  3/4
 • Bachelor of Arts (BA) - German Studies
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Γερμανικές Σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24000 £25200 £29460
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20500 - £28000 £19567 - £32800 £22343 - £39691

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25224 £28447 £34908
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20653 - £29342 £23162 - £34597 £27591 - £44576

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Γερμανικές Σπουδές

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Γερμανικές Σπουδές που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Γερμανικές Σπουδές

 • Μεταφραστικές υπηρεσίες
 • Επιχειρησιακές Υπηρεσίες
 • Εργασία για φιλανθρωπικούς σκοπούς
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Μουσεία και Βιβλιοθήκες
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διδασκαλία
 • Τουρισμός
 • Μεταφορές και εφοδιαστική

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Γερμανικές Σπουδές (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Γερμανικές Σπουδές από King's College London

25% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
20% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
10% Επαγγελματίες διαχείρισης επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών έργων
5% Επαγγελματίες πληροφορικής
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
5% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΑπαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Γερμανικές Σπουδές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Γερμανικές Σπουδές.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Γερμανικές Σπουδές ήταν £24000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £25200 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £294605 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Γερμανικές Σπουδές:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Master of Letters - MLitt
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Mathematics - MMath
 • Master of Business - MBus
 • Master of Languages - MLang
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Graduate Diploma - Grad Dip
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Research - MA (Res)

Το πρόγραμμα σπουδών: Γερμανικά με κινηματογραφικές σπουδές - BA (Hons) στο The University of Warwick έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 15 ερωτηθέντες.